01.10.2015-07:48:00   |   Tomáš Búran
#Zbúrané mýty
#Záhady a zvláštne javy
Poznámka redakcie: Hoci spravidla neútočíme na svetonázory ako také, u niektorých je dôležité poukázať na to, že viaceré ich kľúčové piliere sú jednoznačné nezmysly. Dovoliť si to môžeme jednoducho preto, že vychádzajú z prekrútenia vedeckých konceptov či faktov alebo naivných interpretácií niektorých fyzikálnych javov. Ukážkovým prípadom sú mnohé mimoriadne populárne, ale rovnako mimoriadne nezmyselné tvrdenia myšlienkových smerov vychádzajúcich z New Age (resp. ezoteriky) o „sile myšlienok“ či „vytváraní vlastnej reality“. V tomto seriáli si postupne vysvetlíme, prečo sú „celkom mimo“.

Fyzikálne základy - klasická Newtonova mechanika

Pojem energia (E alebo W) označuje schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (mechanickú, elektrickú, ...). Inými slovami, energia je v podstate práca uložená vo fyzikálnej sústave. Vzniká tak nová otázka. Čo je to práca?

Práca je skalárna fyzikálna veličina označujúca účinok pôsobenia sily na hmotné teleso. Dôsledkom je pohyb telesa*, takže prácu možno označiť za dráhový účinok sily.

Ak tieto poznatky zovšeobecníme, dostaneme definíciu energie ako mieru všetkých foriem pohybu hmoty.Rozdelenie energie

Energiu delíme rôznymi spôsobmi. Rozoznáva sa okrem iného elektrická, mechanická, kinetická, tepelná, vodná, slnečná atď. Pritom napr. slnečná energia je v podstate tepelná energia, ktorú môžeme následne premeniť na elektrickú energiu. Našťastie, všetky tieto druhy môžeme zovšeobecniť do 3 skupín:

Potenciálna energia (polohová energia) - závisí od polohy telesa v danej sústave (vzájomné silové pôsobenie telies)
Kinetická energia (pohybová energia) - závisí od pohybu telesa v danej sústave
Vnútorná energia - zahŕňa rôzne druhy energie súvisiace s časticovou stavbou hmoty

Podľa Einsteinovej teórie relativity sú energia a hmota ekvivalentné. Teoreticky môžeme hmotu premeniť na energiu a opačne. Môžeme si ich v podstate predstaviť ako dve strany jednej mince. Podľa tejto rovnice je celkové množstvo energie, ktoré sa dá z telesa získať (ak naň nepôsobia vonkajšie sily), rovné hmotnosti telesa násobené druhou mocninou rýchlosti svetla.

Môžeme povedať, že energia sama o sebe nie je objekt. Napr. atóm je objekt, energia nie. Energia je niečo, čo môžu mať objekty a skupiny objektov. Môžeme povedať, že je vlastnosťou objektov a charakterizuje ich správanie, ich vzťahy navzájom.

Nesprávne interpretácie ezoterikov (s ukážkami)

„Nebojte sa slova „ENERGIA“! Otvorte vaše brány vnímania a nebojte sa energie hľadať, cítiť, akceptovať a pracovať s nimi. Sú našou súčasťou a čím rýchlejšie ich pochopíme a akceptujeme, tým rýchlejšie môžeme duchovne rásť, rozvíjať sa, zbavovať sa strachu a liečiť sa.“


Na jednej strane, energia nám skutočne môže pomôcť. Vďaka elektrickej energii máme doma spotrebiče, ktoré nám dennodenne uľahčujú život. Vďaka konzumácii jedla sa časť energie, ktorá v ňom bola obsiahnutá, premieňa v našich telách na formu energie, vďaka ktorej môžeme existovať.

Na druhej strane, rozhodne by sme nechceli cítiť a akceptovať energiu z vedenia vysokého napätia po jeho styku s našim telom, všakže. Nabádať k všeobecnému vnímaniu, hľadaniu a cíteniu energie je nielenže nesprávne. Je to životu nebezpečné! Áno, obyčajné objímanie stromov nás nezabije, no už malé dieťa vie, že „elektrika kope“.

Z čoho pramení predstava energie ako niečoho duchovného?V 18. storočí si silne veriaci Luigi Galvani myslel, že všetko živé v sebe obsahuje špeciálnu živočíšnu energiu. V tom istom storočí jeho hypotézu vyvrátil Alessandro Volta (viac sa dozviete v tomto videu). Galvani si neuvedomil, že živočíšna energia je v podstate elektrická energia. Žiaľ, tejto predstavy na úrovni 18. storočia sa mnohí ezoterici držia aj v 21. storočí. Ich predstava je ale trochu odlišná. Nemajú na mysli elektrickú energiu v tomto zmysle, ale energiu (pole), ktorá má človeka obklopovať a nazývajú ju aurou. A na jej údajnom manipulovaní dokonca zarábajú.


-

„Aura je energetické pole obklopujúce všetky organizmy, ako je človek, živočích a rastlina. Aura človeka podáva dôležité informácie o vašom celkovom zdravotnom stave, či trpíte nejakým ochorením, konkrétne, ktorý orgán máte v poriadku, a ktorý je postihnutý ochorením. Aura odzrkadľuje váš zdravotný stav, osobnosť a charakter, momentálne duševné rozpoloženie a čo je dôležité, váš spôsob života. Aura človeka odráža vaše vlastnosti, nálady, emócie, myšlienky a postoje. Z histórie vieme, že rôzne duchovné texty varovali pred negatívnymi emóciami ako sú pýcha, závisť, žiarlivosť, nenávisť a pod.“


Na nemenovanom webe som si dokonca prečítal, akým spôsobom auru fotografujú:
„Prístroj na fotografovanie aury prenesie vyžarovanie aury človeka do obrazu, čím vznikne Kirlianova fotografia aury.“
Je to jedna z možností ako získať obraz aury. Iné fotky, ktoré vydávajú za obraz aury, sú zobrazením infračerveného žiarenia tela či výsledkom fotomontáže.

Na pravú mieru

Kirlianov jav ako prvý v roku 1891 pozoroval Nikola Tesla a neskôr v roku 1939 ho znovuobjavil Semjon Kirlian. V čom spočíva Kirlianova fotografia? Je to jednoduché. Potrebujete sklenenú nádobu, nasýtený roztok vody a soli, vysoké napätie 10 - 20 kV a vodivý predmet. Voda so soľou je jedna elektróda a vodivý predmet pod nádobou je druhá, a pripojíme na ňu vysoké napätie. V dôsledku toho elektróny v silnom elektrickom poli excitujú ióny do vyšších energetických stavov. Pri následnom prechode do nižšieho vydávajú viditeľné a ultrafialové žiarenie. Pozrite, aké krásne fotky môžeme vytvoriť:


-


-


Z fotografií vidieť, že údajná aura nevzniká len u živých organizmov, ale aj u neživých. Nie je to sila života, ktorá vytvára auru, ale obyčajná elektrická vodivosť telesa. Kirlianov jav nemá nič spoločné s aurou živých organizmov, ale všetkého vodivého. Samozrejme, neexistujú žiadne vierohodné dôkazy, ktoré by potvrdzovali existenciu aury okolo živých vecí, ktorá v sebe obsahuje informácie o zdravotnom a duševnom stave človeka.

Vyhodnotenie

1. Energia a hmota sú ekvivalentné! Môžeme si ich predstaviť ako dve strany jednej mince. Energia je podľa klasickej Newtonovej mechaniky taktiež miera všetkých foriem pohybu hmoty. Energia nie je mystická ani duchovná. Nie je dobrá ani zlá. Sú energie, ktoré nám môžu pomôcť, no iné nás môžu zabiť. Ani teoreticky nemožno hovoriť o dobrej či zlej energii. Ak určitá forma energie človeku ublíži, je to kvôli nevedomosti postihnutého.

2. Nikto doteraz neposkytol vierohodný dôkaz akejsi životnej energie jedinečnej pre človeka či všeobecne pre všetko živé. Preto sa nenechajme oklamať šarlatánmi, ktorí nám údajne odfotia auru.


Tento článok sme vám priniesli v spolupráci s Exsisto Sapiens.


-

Poznámky:
* hovoríme o dokonalom telese či hmotnom bode nachádzajúcom sa vo vákuu, ktorý nemožno deformovať, stláčať a pod.

-

Zdroje:

1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Energia
2. http://www.experimenty.kvalitne.cz/index.php?stranka=kirlianova_fotografia
3. http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf
4. http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=1189075496&heslo=Au%3Ci%3E%3C/i%3Era
5. http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/mass-energy-matter-etc/matter-and-energy-a-false-dichotomy/
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok