04.01.2018-13:09:00   |  
Pravidelný čitateľ možno postrehol, že naše snahy o popularizáciu a osvetu nechceme obmedzovať len na priestor internetovej stránky.

Taktiež sa dlhodobo venujeme náučným prednáškam pre deti a mládež. Tieto aktivity by sme radi ďalej rozvíjali a ešte viac rozšírili.

Napríklad by sme ich chceli priniesť do malých miest a obcí. Z tohto dôvodu sme založili občianske združenie In Vivo - keďže „vyrástlo“ prevažne z autorského kolektívu tohto magazínu, nesie rovnaký názov.

Ako si zrejme viete predstaviť, štátne inštitúcie (školy, knižnice, múzeá) malých obcí majú kvôli nedostatku financií obmedzené možnosti obohatiť vzdelávanie detí externými lektormi. O naše náučné podujatia však v posledných rokoch prejavili veľký záujem. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj veľmi pozitívnu odozvu zo strany samotných detí, v súčasnosti hľadáme možnosti financovania týchto podujatí, od sponzorov cez rôzne granty.Občianske združenie In Vivo samozrejme plánuje aj mnohé ďalšie aktivity. V súčasnosti zastrešuje prírodovedný krúžok zoológa Juraja Čačaného Vĺčatá. V závislosti od časových a finančných možností taktiež plánuje populárno-vedecký podcast a printovú publikačnú činnosť.

Touto cestou by sme sa chceli obrátiť aj na Vás, našich čitateľov: ak viete o inštitúciách (školy, knižnice...), ktoré by mali záujem stať sa miestom našich náučných prednášok (v závislosti od množstva finančných prostriedkov združenia bezplatne), alebo priamo viete o osobách či subjektoch, ktoré by mali záujem činnosť združenia podporiť či už finančne alebo akoukoľvek inou cestou, napíšte na invivo-oz@invivo-oz.sk.

Ďakujeme!
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok