20.01.2014-12:55:00   |  
#Čo čítať

Z môjho odboru


-

Graeme Finlay - Human Evolution: Genes, Genealogies and Phylogenies (2013)
Ak máte radi Dawkinsove Nebraska Vignettes, táto kniha, plná informácií o spôsobe, akým sme spojení s inými cicavcami, o tom, ako vieme kde a kedy došlo k vetveniu stromu života, akým spôsobom sme získali nove gény alebo akým spôsobom sme o niektoré funkčné gény ako druh prišli, sa Vám bude určite veľmi páčiť.

John Tyler Bonner - The Social Amoebae: The Biology of Cellular Slime Molds (2009)
Autor zasvätil celý svoj život štúdiu fascinujúceho organizmu. Jedná sa o organizmus, ktorý pri dostatku potravy (akou sú baktérie) žije individualisticky. Avšak v nepriaznivej situácii sa tieto jednobunkovce začnú správať ako spoločenstvo, takmer ako regulérny mnohobunkový organizmus. Objavujú sa zaujímavé fenomény, ako koordinovaná spolupráca, altruizmus, ale aj elementy, ktoré v našej spoločnosti považujeme (z logických príčin) za negatívne, ako rodinkárstvo či podvody a sebeckosť. Kniha Vás prevedie správaním sa tejto spoločnosti, prostredníctvom ktorej môžeme tak trošku pochopiť aj našu vlastnú. Pretože v prírode všetko pochádza zo skromných počiatkov a ak sa to osvedčí, evolúcia to nezavrhne, ale stavia na tom i dobudúcna.Eckart Voland a Wulf Schiefenhövel - The Biological Evolution of Religious Mind and Behavior (2009)
Kniha je odbornou odpoveďou (z pohľadu modernej psychológie, psychiatrie, antropológie, evolučnej biológie, neurobiológie a archeológie) na otázky tykajúce sa vzniku náboženstiev, ich úlohy a možnej transformácie. Kniha je písaná vedeckým žargónom a predpokladá určité znalosti v danej problematike, ako aj v spomenutých vedných disciplínach, čo robí túto knihu menej vhodnou pre širšiu, nevedeckú verejnosť.

Iné (prírodo)vedné


-

Alain Mazure a Vincent Le Brun - Matter, Dark Matter, and Anti-Matter: In Search of the Hidden Universe (2012)
Kniha Vás najprv prevedie základnými informáciami o správaní sa galaxií, ich klastrov, nebúl, atď., skrz ktoré má čitateľ možnosť pochopiť, ako vedci popri štúdiu problému „chýbajúcich“ baryónov prišli na koncepty temnej hmoty a temnej energie, ako aj to, čo tieto koncepty implikujú.

Richard Dawkins (editor) - The Oxford Book of Modern Science Writing (2008)
Dawkinsom vybrané pasáže z množstva popredných knižných titulov rozmanitých oblastí vedy, spojené s jeho osobným komentárom. Ak hľadáte zaujímavú vedeckú knihu, je to skvelý počiatočný bod. Nájdete ich tu hneď niekoľko, ak nie všetky.

Stephen Hawking - On the Shoulders of Giants (2002)
Táto kniha, podobne ako Feynmanove prednášky, Vám pravdepodobne ukáže, akých mizerných ste mali učiteľov fyziky. Kniha (a spomenuté prednášky) vo mne prebudila lásku k fyzike, o ktorej som si myslel, že jej jednoducho nedokážem porozumieť a pritom je to také jednoduché. Hawking Vás prevedie najdôležitejšími objavmi ľudstva v oblasti fyziky a astronómie s pôvodnými prácami samotných vedcov-objaviteľov, ich biografiou a kontempláciami. Názov knihy je veľmi vhodne volený, keďže v prací každého zo spomenutých velikánov môže čitateľ jednoznačne vidieť, ako stavia na práci svojho predchodcu/svojich predchodcov.Ostatné


-

Sam Harris - Free will (2012)
Sam Harris je človek, ktorý sa venoval otázkam spirituality a náboženstva, ktoré ho nakoniec priviedli ku kognitívnej neurovede. Jeho nedávna kniha Free Will predstavuje uvažovanie o koncepte slobodnej vôle. V našich životoch a spoločnosti hrá tento koncept veľmi dôležitú úlohu - ľudí súdime na základe predpokladu, že sú zodpovední za svoje činy, lebo sa pre ten ktorý čin slobodne rozhodli. Sam Harris tento koncept spochybňuje práve na základe poznatkov z neurobiológie. Podobne ako fyzik Lawrence Krauss, Sam Harris zastáva názor, že naša slobodná vôľa je prinajmenšom oveľa obmedzenejšia, než sa nám zdá.

Daniil Charms - Čtyřnohá vrána a nové taškařice (Argo, 2007)
Tento ruský básnik, spisovateľ a dramatik ranosovietskej éry je velikánom surrealizmu a absurdizmu. Kniha je zbierkou jeho najlepších diel (až na „Zvestovateľov“, ktorí, žiaľ, tejto zbierke chýbajú) a listov (či už skutočnej korešpondencie alebo fiktívnej). Je škoda, že sa mu nedostáva pozornosti, akú by si zaslúžil. Ak si viete vychutnať surrealizmus a absurdity, musím vám vrelo odporučiť práve túto zbierku. Najviac si ju vychutnáte, keď vám čelom preletí mucha, z boku vám trčí bicykel, na hlavu vám práve po piatykrát padla tehla, dali ste si šproty s vodkou a zelené pivo, z okna vypadla štvrtá starena a tvár ste si práve utreli do múru - proste budete vedieť, že sa začal krásny deň.
-

Carl Feynman a Michelle Feynman - The Pleasure of Finding Things Out: the best short works of Richard P. Feynman (1999)
Feynmanove eseje a vybrané písomnosti. Ak náhodou pracujete vo vede a potrebujete si dobiť baterky entuziazmom, aby ste znovu dokázali nájsť lásku k tomu, čo robíte (ak to teda nie je úplná hovadina), toto je kniha, ktorá Vám pomôže... teda dúfam. Mne neuveriteľne pomohla pred odchodom, či skôr útekom pred slovenskou vedou do zahraničia. Každopádne, je to inšpirujúce čítanie, a nie je len o vede.

-
Peter Both na ResearchGate
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok