16.12.2016-01:13:00   |  
#Veda
#Zbúrané mýty
#Názory
Zverejnením vedeckých štúdií sa ich posudzovanie nekončí. Práve naopak. Veľká časť tohto procesu sa publikáciou len začína.

Je pravda, že zverejnenie vedeckej výskumnej práce si recenziu vyžaduje len do minimálnej miery, a to hŕstkou zo všetkých členov výskumnej komunity. Tí sa stávajú súčasťou formálnej recenznej komisie článku (ak nerátate množstvo osôb, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou boli zahrnutí do hodnotenia výsledkov na ich ceste k publikácii, ako sú napríklad iní členovia laboratória, výskumníci, ktorí zhliadli výsledky prezentované na vedeckých konferenciách v podobe plagátov a podobne).Ale jedna zo skvelých vecí na vede je, že aj potom, ako dôjde k publikácii, často nasleduje živá diskusia o výsledkoch a záveroch autorov výskumnej práce. Tú niekedy nasledujú ďalšie štúdie iných vedcov, ktoré buď potvrdia alebo spochybnia pôvodné zistenia. Ak k tomu dôjde, môže to konkrétne viesť k nasledovnej publikácii ďalších výskumných prác, ktoré prinesú potenciálne zlepšené analýzy alebo zlepšené interpretácie [pôvodnej výskumnej práce].

Taktiež to vo všeobecnosti vedie k rozsiahlej krížovej kontrole vedeckých výsledkov prostredníctvom veľkej komunity rozmanitých, dobre informovaných expertov, z ktorých každý prináša potenciálne unikátny pohľad na problematiku. Takto sa zbavujeme slabších častí tvrdení a slabších častí experimentálnych metód, ale ponechávame najhodnotnejší materiál, aby mohol byť vystavený ďalším kolám podrobného skúmania odbornou komunitou.

Niekedy narazím na sťažnosti, že proces odbornej recenzie, ku ktorému dochádza pred publikáciou vedeckých štúdií, je málo dôsledný. Tento argument sa niekedy objavuje ako kritika istej časti vedeckej metódy v podobe, v akej sa dnes praktizuje. Lenže kým skutočne existujú problémy s efektivitou niektorých konkrétnych vedeckých komisií recenzujúcich výskumné práce pred ich publikáciou, je dôležité pamätať, že proces posudzovania vedeckých prác inými špecialistami v predmetnom odbore siaha oveľa ďalej, ako je pomerne krátka epizóda, ktorá sa odohráva pred zverejnením ľubovoľnej štúdie.Táto skutočnosť taktiež demonštruje, aké dôležité je sledovať pokračovanie publikovania výskumov v rámci akejkoľvek problematiky, a nespoliehať sa na žiadnu zverejnenú štúdiu ako na konečný verdikt v danej téme. Existujú totiž ľudia, ktorí selektívne argumentujú výsledkami starších výskumov, ktorých tvrdenia boli od ich zverejnenia revidované a vylepšené novšími výskumami.

Práve tento kontinuálny proces hodnotenia a revízií je spôsob, akým veda pracuje.

-

Julius Csotonyi
autor je biológ a vedecký ilustrátor
príspevok bol pôvodne zverejnený na osobnej stránke autora
preložené s vedomím a povolením autora
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok