17.06.2015-07:46:00   |   Tomáš Búran
#In tech
#Zbúrané mýty
#Zdravie
#Názory
15. mája 2015 sa vo večerných televíznych novinách Markízy objavila zavádzajúca reportáž "Pribudnú nové vysielače". Čo osud nechcel, bol som toho svedkom.Bol som jedným z tých, ktorí reportáž sledovali. Po jej vypočutí som nadobudol dojem, že na svete neexistuje nič nebezpečnejšie, než elektromagnetické žiarenie z vysielačov. V ten moment som zo škodlivosti začal podozrievať aj samotnú televíziu, wi-fi a mobilné telefóny. Deň starý obed už nezohrievam v mikrovlnke.

Vlastne nie.

Hlavné posolstvo reportáže

Nové vysielače = nové zdravotné riziká!

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva vyhlásila, že pri vystavení nadmernému množstvu elektromagnetického žiarenia, (vraj) podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) hrozia, dobre čítajte:

1. bolesti hlavy
2. poruchy spánku
3. depresie
4. vznik rakoviny

Ďalej sa dozvedáme, že v niektorých krajinách už došlo k regulácii takýchto vysielačov, no u nás stále nie, hoci antén a žiarenia pribúda! Okrem pani hovorkyne sa vyjadril aj istý doktor, ktorý zastával podobný názor a taktiež sa odvolával na nejaké štúdie. Na konci reportáž priniesla rozhovory s obyvateľmi činžiakov, ktorým sa nové vysielače rozhodne nepáčia. To všetko sa k divákom dostalo zahalené strašidelnou atmosférou a komentárom temnejším než v Úprimných traileroch.

Kompetentný nevie, čo hovorí

V reportáži sme počuli osoby, ktoré by sme mohli považovať za relevantný zdroj. Mali by totiž operovať so spoľahlivými informáciami, ktoré priniesli výskumy vykonané vedeckou metódou.Zodpovedný prístup k vedeckým poznatkom sa doslova žiada, keďže verejnosti sa sprostredkovávajú dôležité odborné informácie.

Čo čert nechcel, na tému bezdrôtového prenosu energie som písal záverečnú prácu a venoval sa (okrem iného) aj účinkom elektromagnetického žiarenia na organizmus. Moje závery o jeho účinkoch však boli diametrálne odlišné od tých, ktoré zazneli v reportáži. Nenašiel som spoľahlivé výskumy, ktoré by jednoznačne potvrdzovali zvýšené zdravotné riziko pri vystavení bezdrôtovému prenosu energie, ktorý bežne používame.

Zmýlil som sa? Hľadal som nedôsledne?


-

Aby som mohol žiť s čistým svedomím, začal som pátrať po informáciách. Hovorkyňu som e-mailom kontaktoval a požiadal o vedecké štúdie, ktoré dokazujú negatívne účinky bezdrôtového prenosu energie na organizmus. Odpoveď na seba nenechala dlho čakať. Odkazovala ma na tento článok, vraj potvrdenie jej vyhlásenia v reportáži.

Pri čítaní článku som však rozčarovane krútil hlavou. Okrem toho, že je článok relatívne starý (z decembra 2005), píše sa v ňom nasledujúce:

A number of studies have been conducted where EHS individuals were exposed to EMF similar to those that they attributed to the cause of their symptoms. The aim was to elicit symptoms under controlled laboratory conditions.

The majority of studies indicate that EHS individuals cannot detect EMF exposure any more accurately than non-EHS individuals. Well controlled and conducted double-blind studies have shown that symptoms were not correlated with EMF exposure.

It has been suggested that symptoms experienced by some EHS individuals might arise from environmental factors unrelated to EMF. Examples may include “flicker” from fluorescent lights, glare and other visual problems with VDUs, and poor ergonomic design of computer workstations. Other factors that may play a role include poor indoor air quality or stress in the workplace or living environment.

There are also some indications that these symptoms may be due to pre-existing psychiatric conditions as well as stress reactions as a result of worrying about EMF health effects, rather than the EMF exposure itself.
Údajne elektromagneticky hypersenzitívnych (EHS) ľudí vystavili elektromagnetickému poľu s intenzitou, ktorá u nich údajne vyvoláva symptómy - a to vo viacerých pokusoch. Z väčšiny štúdií vyplýva, že títo ľudia nedokážu odhaliť vystavenie elektromag. poliam presnejšie než bežní ľudia. Dvojito-zaslepené experimenty ukazujú, že ich symptómy nekorelujú s vystavením elektromag. poliam. V posledných odstavcoch sa píše, že úlohu môžu hrať skôr iné vplyvy ako kvalita ovzdušia, stres na pracovisku, prostredie či samotné obavy z elektromagnetického poľa, než elektromagnetické pole samotné. (podobné výsledky, ako pri samodiagnostikovanej citlivosti na elekromagnetické žiarenie, ukazujú dvojito zaslepené testy aj pri ľuďoch so samodiagnostikovanou citlivosťou na lepok či aspartám, príčinou je zlé dvojča placebo efektu, nocebo efekt pozn. red.)

Chýba sebareflexia?


Tak som z toho jeleň. Zdroj, o ktorý sa hovorkyňa opierala, tvrdí presný opak toho, čo ona. Z tohto dôvodu som ju požiadal o opravnú reportáž, kde by dostal priestor expert a problematiku by uviedol na pravú mieru. Vysvetlil som aj veľké obavy z toho, že takéto reportáže ľudí neopodstatnene vystrašia. Môžu umocniť nocebo efekt a tak zvýšiť počet ľudí, ktorých bolí hlava a cítia nevoľnosť len pri zapnutí počítača. Odpoveď však už neprišla.

Naše médiá všeobecne uprednostňujú negatívne reportáže pred pozitívnymi. To ale nie je jediný problém. Objavuje sa aj neopodstatnené strašenie, ktoré je v rozpore so závermi medzinárodných zdravotníckych inštitúcií. V dôsledku toho je verejná mienka v niektorých krajinách ovplyvnená do takej miery, že tlak dezinformovanej verejnosti narastá a politické orgány musia vyhovieť neopodstatneným požiadavkám (ako napríklad v prípade GMO).

Tento článok sme vám priniesli v spolupráci s Exsisto Sapiens.


Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok