17.08.2015-07:48:00   |   Tomáš Búran
#In tech
#Zdravie
#Zbúrané mýty

Elektromagnetické žiarenie


-


Obr.1: Elektromagnetické spektrum. ZDROJ:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/EM_spectrum_SK.jpg


Rozlišujeme dva typy elektromagnetického žiarenia: ionizujúce a neionizujúce:Ionizujúce žiarenie


Obsahuje dostatok elektromagnetickej energie nato, aby vytrhávalo atómy a molekuly z tkaniva. Je to v dôsledku toho, že jeho vlnové dĺžky sú menšie než bunky človeka. Energiu elektromagnetického žiarenia môžeme veľmi jednoducho vypočítať podľa nasledovného vzťahu:

E=h.c/lambda


kde h je Planckova konštanta, c je rýchlosť sveta a lambda vlnová dĺžka. Za energetickú hranicu sa považuje pri elektromagnetickom žiarení energia 5 keV. Gamma žiarenie a röntgenové žiarenie patria medzi ionizujúce žiarenie a vieme, že sú nebezpečné.

Neionizujúce žiarenie


Tento typ je spravidla bezpečný. Môže spôsobiť zohriatie, ale väčšinou nie také, aby kvôli vplyvu tepla zanechalo dlhodobé následky na tkanivách. Medzi neionizujúce žiarenie patrí rádiové žiarenie, viditeľné svetlo a mikrovlnné žiarenie. Mikrovlnné žiarenie sa však priamo využíva pre ohrev jedla, pretože sa pri jeho frekvencii dokážu rozkmitať molekuly vody. Frekvencia mikrovlnných rúr (1) dosahuje 2,45 . 109 Hz, čo predstavuje 2,45 miliárd kmitov za sekundu. Tejto frekvencii zodpovedá vlnová dĺžka približne 12,25 cm. Výkon mikrovlnnej rúry sa pohybuje medzi 600 – 1200 W.Mobilné telefóny

Mobilné telefóny pracujú s veľmi malými výkonmi, len 0,1 až 2 W. Frekvencia elektromagnetických vĺn týchto zariadení zodpovedá rádiovým vlnám (106 až 108 Hz). Žiarenie je neionizujúce, nemá dostatočnú energiu pre narušovanie buniek a molekúl tkaniva. Preto je veľmi nepravdepodobné, aby časté volanie mobilným telefónom vyvolalo rakovinu. Tomuto zhodnoteniu sa prikláňa aj štúdia RADIATION RESEARCH od Radiation Research Society (2), skúmajúca aj dlhodobé účinky na zvieratá.

Existujú však štúdie tvrdiace opak. V tejto (3) sa dočítate, že používatelia mobilných telefónov majú o 30 % vyššiu pravdepodobnosť výskytu mozgových nádorov zvaných gliómy. Tí, ktorí používajú telefóny 25 rokov a viac, majú pravdepodobnosť jej výskytu vyššiu až o 200 %. Tento vplyv je zdanlivo obrovský, avšak v skutočnosti malý v absolútnych hodnotách. Nádor tohto typu sa objaví každý rok asi u 3 zo 100 000 ľudí. Výskumníci dospeli k záveru, že dlhodobé používanie mobilných telefónov zvyšuje túto šancu na asi 9 zo 100 000 . The International Agency for Research on Cancer preto uvádza, že mobilné telefóny sú "možné" karcinogény.

Kým na jednej strane máme štúdie prípadov a kontrol ("case-control"), ktoré zvyčajne prichádzajú k záveru, že existuje súvislosť medzi mobilnými telefónmi a nádormi, na druhej strane máme pozorovacie štúdie, ktoré nenachádzajú medzi používaním mobilných telefónov a rakovinou absolútne žiadny vzťah.

Ako si môžete všimnúť, nádory na mozgu sú veľmi zriedkavé. Gliómy sa objavia ročne u 3 zo 100 000 ľudí. Pre vykonanie "porovnávacej" štúdie (porovnávanie skupiny ľudí, ktorí nepoužívajú mobilné telefóny s ľuďmi, ktorí ich používajú) by ste preto potrebovali kontrolnú vzorku stotisíc až milión ľudí. Vykonať takúto štúdiu je prakticky nemožné, keďže takmer každý človek už mobil vlastní a používa. Druhý zmienený výskum by sa napriek tomu dal vykonať inak. Stačí zhromaždiť skupinu ľudí a sledovať ju niekoľko desaťročí. Zaznamenávate, ako často subjekty používajú mobilné telefóny. Nakoniec zistíte, koľkí z nich majú nádor na mozgu. Toto číslo porovnávame s tým, ako často používali mobilný telefón. Aj v tomto postupe sú značné nedostatky – zanedbanie ostatných nežiaducich parametrov vstupujúcich do experimentu, akými sú gény, spôsob stravovania, šport a iné. Navyše, ak budete sledovať napr. 50 000 ľudí 10 rokov, očakávaný výskyt je 20 gliómov, čo je pre potreby objektívneho výskumu nedostačujúce.Spomínaná štúdia (3) prípadov a kontrol použila dve skupiny subjektov: jednu s mozgovým nádorom a druhú bez. Potom autori porovnávali či skupina s nádorom používala mobilné telefóny častejšie, než skupina bez nádoru. Ibaže koreláciu mohli výskumníci potenciálne nájsť aj inde. Napríklad v tom, že prvá skupina pila viac čistej vody alebo častejšie nosila tenisky. Korelácia nevyhnutne neznamená kauzalitu.

Tak ako teda, poskytuje tento výskum dôvod na obavy?

Nie. Ak by korelácia zistená uvedenou štúdiou skutočne znamenala príčinnú súvislosť, výskyt mozgových nádorov by sa v celej populácii za posledné desaťročie zvýšil. To ale nie je pravda. Žiadny nárast nebol pozorovaný.


-


Obr.2: Na grafe možno vidieť predpoklad štúdie (červené) a pozorované hodnoty (modrozelená). ZDROJ:http://www.bmj.com/content/344/bmj.e1147


Konšpirátori varujú: „Ale pozor! Veď mobily majú rovnakú frekvenciu ako mikrovlnky! Veď nám to usmaží mozgy!“

Treba si uvedomiť, že mikrovlnné rúry majú približne 1000-násobne vyšší výkon než mobilný telefón. Preto nie je možné, aby sa nám pri výkone 0,1 - 2 W v dôsledku elektromagnetického mikrovlnného žiarenia upiekol mozog. Viac vás zahreje samotná batéria telefónu, než jeho žiarenie.

Podľa oficiálneho vyjadrenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), séria štúdií skúmala u dobrovoľníkov účinky vysokofrekvenčných polí na elektrickú aktivitu mozgu, kognitívne funkcie, spánok, tep a krvný tlak. Výskum nenašiel žiadne konzistentné dôkazy o nepriaznivých účinkoch vystavenia rádiovým frekvenciám, ktoré spôsobujú ohrievanie tkaniva. Výskum nenašiel príčinnú súvislosť ani medzi vystavením elektromagnetickým poliam a "elektromagnetickou precitlivenosťou".

A to nie je všetko. Medzinárodná spoločná analýza údajov získaných z trinástich zúčastnených krajín podľa WHO nezistila zvýšené riziko výskytu gliómov súvisiace s používaním mobilných telefónov viac ako 10 rokov. Na základe týchto údajov Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) zaradila vysokofrekvenčné elektromagnetické pole ako potenciálne karcinogénne pre človeka (skupina 2B). Táto skupina sa používa vtedy, pokiaľ zvýšené riziko mozgových nádorov nie je potvrdené.Wi-fi

Vzhľadom na to, čo všetko už vieme, môžeme na otázku možnej škodlivosti wi-fi odpovedať stručne. Wi-fi (4), podobne ako mikrovlnné rúry a mobilné telefóny, pracuje v oblasti mikrovlnného žiarenia, čo je neionizujúce žiarenie, a teda žiarenie s vlnovými dĺžkami oveľa väčšími, než je veľkosť buniek. Do bunky prenikne málo energie, čo znamená, že tento typ žiarenia nenarušuje ani bunky, ani ich DNA. Je preto vysoko nepravdepodobné, aby wi-fi vyvolalo vznik rakoviny. Wi-fi nás ani “neusmaží“, pretože pracuje s výkonom pod 100 mW. To je ešte menej, než výkon mobilného telefónu.

Tento článok sme vám priniesli v spolupráci s Exsisto Sapiens.


-

ZDROJE:
1- http://fyzikadoma.aronde.net/9a.htm
2- http://dieumsnh.qfb.umich.mx/electro/rare_151_05_0513%5b1%5d.pdf
3- http://www.pathophysiologyjournal.com/article/S0928-4680%2814%2900064-9/abstract
4- http://sk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi

http://fivethirtyeight.com/features/cellphones-do-not-give-you-brain-cancer/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

Perexový obrázok: Ricko Shen
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok