09.02.2015-00:43:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Ukazuje sa, že nie. Presnejšie, nerátajúc dve či tri diágnozy, ktoré vyfasuje prakticky každý, vôbec nie.Diagnostika akupunkturistov a iných liečiteľov pomocou tradičnej čínskej medicíny sa obvykle zameriava na prehliadku jazyka a povahu pulzu. Podrobné fyzické vyšetrenie, ktoré je v štandardnej medicíne považované za nevyhnutné, sa obvykle nevykonáva (s výnimkou orientačného pohmatu brucha). Od faktu, že tieto diagnostické princípy predstavujú nepodložené koncepty na úrovni povier, tentoraz odhliadneme. Hoci rozšírený mýtus hovorí pravý opak, veda nemá problém akceptovať javy, ktoré nevie vysvetliť, pokiaľ ich potvrdzujú hodnotné dáta. Názorným príkladom je kvantová mechanika, opisujúca správanie hmoty na veľkostnej škále menšej ako atóm. Hoci je táto teória v mnohých smeroch absurdná (slovami nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Richarda Feynmana: "Nikto nerozumie kvantovej mechanike."), potvrdzujú ju tisícky experimnentov.

Čo hovoria kontrolované testy konzistencie diagnostiky a liečebných postupov akupunkturistov?

V jednom výskume (1) sa vedci zamerali na 16 textov a článkov venovaných diagnostike a odporúčaným liečebným postupom tradičnej čínskej medicíny pre bolesť krížovej chrbtice. Našli v nich celkovo 24 diagnostických postupov. Len jednu šestinu z nich však odporučila viac ako polovica učebných textov! A akupunktúrne body? Tam zistili minimálnu zhodu: viac ako polovica textov sa zhodla na menej ako jednej pätine odporúčaných bodov...

Vo výskume z roku 2001 (2) navštívila 40-ročná žena s chronickou bolesťou chrbta v priebehu dvoch týždňov sedem štandardne vyškolených akupunkturistov. Aby nedošlo ku skresleniu výsledkov, výskumníci nezahrnuli šiestich dobrovoľníkov kvôli „atypickým postupom“ a troch preto, že mali za sebou menej ako tri roky praxe. Zo siedmych, ktorí spĺňali prísne požiadavky, zaznamenali svoje odporúčania šiesti. Títo šiesti skúsení akupunkturisti použili od 7 do 26 ihiel, ktoré vpichli do 4 až 16 akupunktúrnych bodov. Celkovo vybrali 28 akupunktúrnych bodov, no zhodli sa len v jednom zo siedmych (14 %) prípadov. V diagnózach sa síce viac-menej zhodli („stagnácia čchi/krvi“, „chronická obličková nedostatočnosť“), ale len preto, že ide o diagnózy, ktoré sa diagnostikujú takmer každému.Vyhodnotenie (3) dvoch datasetov a celkovo 150 návštev akupunkturistov, ktoré boli vykonané z dôvodu chronickej bolesti krížovej chrbtice, zistilo, že diagnózu „stagnácia čchi a krvi“ a „stagnácia čchi“ si vypočulo až 85 % pacientov. Chronickú obličkovú nedostatočnosť (alebo jeden z jej troch podtypov) si vypočula tretina až polovica. Iné diagnózy však dostala len pätina pacientov.


-V každej sade dát akupunkturisti použili celkovo viac ako 85 akupunktúrnych bodov. Len 5 alebo 6 sa však objavilo vo viac ako dvadsiatich sedeniach. A z tohto pol tucta sa oba datasety zhodli iba v dvoch prípadoch.

V inom výskume z roku 2004 (4) traja liečitelia tradičnej čínskej medicíny prehliadli každý tých istých 39 pacientov s reumatoidnou artritídou. Zhoda v diagnózach sa pohybovala v rozmedzí 25,6 až 33,3 %. Tí istí výskumníci výskum zopakovali (5) so štyridsiatkou pacientov a trojicou liečiteľov s viac ako piatimi rokmi praxe, výsledok bol rovnaký. Úbohý.

Záver
Liečitelia tradičnej čínskej medicíny sa výrazne v líšia diagnostike tých istých pacientov ako aj v konkrétnych liečebných postupoch (použité akupunktúrne body). Pri akomkoľvek type liečby s vlastným liečebným účinkom by takéto nezrovnalosti mali mať dramatický vplyv na výsledok. Zistené skutočnosti potvrdzujú záver (pozri napr. zhodnotenie problematiky 6, 7), podľa ktorého nemáme napriek množstvu výskumov kvalitné dôkazy potvrdzujúce výraznejší vlastný liečebný účinok akupunktúry.

-

Poznámky
* prirodzené výkyvy v intenzite symptómov a kognitívne ilúzie ako subjektívna validácia, sklon k potvrdzovaniu a inéPoďakovanie
Za cenné pripomienky k článku autor ďakuje MUDr. Marošovi Rudnayovi.

Zdroje
1 Kalauokalani D et al. Acupuncture for chronic low back pain: Diagnosis and treatment patterns among acupuncturists evaluating the same patient. Southern Medical Journal 94:486-492, 2001.
2 Hogeboom CJ et al. Variation in diagnosis and treatment of chronic low back pain by traditional Chinese medicine acupuncturists.Complementary Therapies in Medicine 9:154-166, 2001.
3 Sherman KJ et al. The diagnosis and treatment of patients with chronic low-back pain by traditional Chinese medical acupuncturists. Alternative and Complementary Medicine 7:641-650, 2001.
4 Zhang GG et al. The variability of TCM pattern diagnosis and herbal prescription on rheumatoid arthritis patients. Alternative Therapies in Health and Medicine 10:58-63, 2004.
5 Zhang GG et al. Variability in the traditional Chinese medicine (TCM) diagnoses and herbal prescriptions provided by three TCM practitioners for 40 patients with rheumatoid arthritis. Alternative Therapies in Health and Medicine 11:415-421, 2005.
6 Hert J. Alternativní medicína a léčitelství: Kritický pohled. 2010“
7 Oravský R. Akupunktúra - cesta za pravdou? Lovci šarlatánov, 2014

Obrázky: Užívateľ wikimédia Xhienne, pinterest.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok