02.02.2018-01:09:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Jedno z častých obvinení zástancov alternatívnej medicíny voči modernej medicíne je, že liečime iba príznaky chorôb a nie ich príčiny. Inými slovami, modernej medicíne je vyčítané, že ak má pacient napríklad vysoký krvný tlak alebo bolesti hlavy dostane od lekára tabletky na zníženie tlaku alebo proti bolesti a nehľadá sa príčina týchto stavov.

Čo vie medicína vyliečiť?

Áno, nie je veľa ochorení, pri ktorých je liečba zameraná priamo na príčinu. U infekčných ochorení poznáme vyvolávateľov a po nasadení správnej antimikrobiálnej látky (antibiotikum v prípade baktérií, antivirotikum v prípade vírusových ochorení, či iné lieky v prípade mykotických a parazitárnych ochorení) dochádza k úplnému vyliečeniu.Samozrejme, neplatí to vždy. Hepatitída B a C, nákaza vírusom HIV a ďalšie ochorenia poväčšine nevieme vyliečiť, len liečiť. Znamená to, že vírusy v tele pretrvávajú, ale liečbou predlžujeme život a brzdíme vývoj ochorenia. V prípade HIV infekcie sme dosiahli jednoznačné úspechy. Dnes je možné správnou liečbou u 20-ročného pacienta dosiahnuť, aby prežil takmer rovnako dlhý život ako nenakazení ľudia. (1) Historické fakty ako celosvetové vymiznutie pravých kiahní, či vymiznutie množstva infekčných ochorení v našej oblasti vďaka zavedeniu očkovania je kapitola sama o sebe.

Ďalšia skupina ochorení, ktoré vie moderná medicína vyliečiť, sú rôzne akútne stavy, ochorenia vyžadujúce chirurgické operácie či napríklad arytmie. Chirurgia je v očiach verejnosti sympatický odbor, pretože pacient aj lekár vidí zlepšenie prakticky hneď po operácii. V prípade zápalu slepého čreva, žlčníka a iných náhlych príhod je pacient už na druhý deň vo výrazne lepšom stave. Niektoré srdcové arytmie dokážeme odstrániť pomocou rádiofrekvenčnej ablácie, keď aplikáciou energie dochádza k tepelnému poškodeniu a odstráneniu ložiska v srdci, ktoré vyvoláva abnormálne vzruchy a následne arytmiu. Pacient sa môže vyhnúť doživotnému užívaniu liekov na kontrolu srdcového rytmu a frekvencie a vedie rovnako kvalitný život ako ostatní.

Paradoxne medzi skupinu ochorení, ktoré vie moderná medicína vyliečiť, patria aj niektoré zhubné nádorové ochorenia. Ide hlavne o nádory semenníkov, štítnej žľazy, či niektoré nádorové ochorenia krvi. Podmienkou je samozrejme včasná diagnostika.U tzv. Hodgkinových lymfómoch, čo je nádorové ochorenie skupiny bielych krviniek, ktoré sa vyskytuje hlavne u detí a mladistvých, je vďaka chemoterapii 5-ročné prežívanie (štandard pre hodnotenie prognózy u nádorových ochorení) okolo 90v% a ochorenie sa považuje za kurabilné, teda včasnou liečbou dokážeme pacienta úplne vyliečiť. (2) Ukážkou dôležitosti chemoterapie je aj liečba choriokarcinómu, zhubného nádoru placentárneho pôvodu. Pred zavedením chemoterapie často rozsudok smrti, dnes je úspešnosť liečby okolo 90% a ochorenie sa považuje za vyliečiteľné. (3)

Žiaľ, nádorové ochorenia, ktoré sa vyskytujú najčastejšie (nádory čreva, pľúc, atď.) sa málokedy podarí úplne vyliečiť. Problémom je neskorá diagnostika, až v čase ťažkostí, čo nie je chyba lekára ani pacienta. Nijaké príznaky a ťažkosti nevyvolávajúci nádor u inak zdravého človeka sa zachytí len náhodne z dôvodu úplne iného vyšetrenia. Jednou z možností, ako predchádzať neskorej diagnostike, sú pravidelné preventívne kontroly – koloskopie, mamografie, vyšetrenia prostaty, kožných znamienok, atď.

Killer číslo jeden

Ak sa pozrieme na zoznam najčastejších príčin úmrtí v našej krajine, vidíme, že hlavným zabijakom sú srdcovocievne ochorenia, nasledované nádorovými ochoreniami. (4) V úmrtnosti na srdce a cievy sme predbehli aj bratov Čechov. Ide zároveň o najčastejšiu príčinu hospitalizácie na Slovensku.

V kardiológii je iba minimum ochorení, ktoré dokážeme úplne vyliečiť, u väčšiny spočíva liečba v chronickom užívaní liekov a upravení životného štýlu. Účinok liečby nie je na prvý pohľad viditeľný, pretože nedochádza k náhlemu zlepšeniu ako v prípade vyoperovania zápalu slepého čreva. Najčastejšou príčinou srdcového zlyhania je ischemická choroba srdca. Pacienti sú v tomto prípade odkázaní na celoživotné užívanie minimálne 4 liekov. Bolo opakovane dokázané, že správna liečba znižuje výskyt infarktu, spomaľuje priebeh ochorenia a predlžuje život. (5, 6, 7)Bolo by určite skvelé, keby sme dokázali odstrániť príčinu, avšak rozvoj aterosklerózy (tzv. upchávanie tepien, ktoré vedie k ischemickej chorobe srdca, cievnym mozgovým príhodám, ochoreniam ciev v dolných končatinách, ochoreniam aorty, atď.) nemá jednu konkrétnu príčinu, pričom približne polovica faktorov, ktoré zodpovedajú za jej rozvoj sú neovplyvniteľné. Nevieme ovplyvniť genetiku, vek ani pohlavie. Estrogény, ženské pohlavné hormóny, majú okrem iného aj protektívny efekt proti ateroskleróze, preto majú muži častejšie srdcovocievne ochorenia. Cieľom liečby je úprava ovplyvniteľných faktorov ako sú fajčenie, cukrovka, vysoký cholesterol, málo pohybu, nesprávne stravovanie, obezita, atď. V praxi úspešne odstrániť tieto ovplyvniteľné faktory nie je také jednoduché a zlyháva často na strane pacienta a nie lekára.

Prakticky rovnaké to je s liečbou vysokého krvného tlaku. V približne 10 % existujú jasné príčiny (hormonálne poruchy, obličkové ochorenie, spánkové apnoe, atď.), ktoré ak odstránime, vyliečime aj vysoký krvný tlak a pacient nemusí užívať lieky. Prevažná väčšina hypertonikov má však primárnu hypertenziu, kde nepoznáme jednu konkrétnu príčinu, ale kde ide o súhru viacerých faktorov, prakticky totožných s rizikovými faktormi aterosklerózy (fajčenie, obezita, cholesterol, nesprávny životný štýl, genetika, atď.).

V rámci prevencie vzniku srdcovocievnych ochorení alebo ich komplikácii zdravotnícke organizácie a lekári opakovane vyzývajú k správnemu životnému štýlu, k zanechaniu fajčenia a pravidelnému pohybu. Súčasťou je aj farmakologická liečba niektorých stavov, napr. vysokého cholesterolu. Snažíme sa dosiahnuť normálne hladiny cholesterolu nie preto, že v lístku z laboratórií svietili červené hodnoty, ale preto, že je jednoznačne dokázané, že ide o nezávislý a významný rizikový faktor srdcovocievnych ochorení. Snažíme sa teda predísť ochoreniam srdca, vysokému krvnému tlaku a iným cievnym ochoreniam. (8)

Ďalšie časté ochorenia, ako je chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba, či cukrovka, ktoré sú často zastúpené v populácií a významne prispievajú k celkovej chorobnosti a úmrtnosti sú taktiež výsledkom viacerých rizikových faktorov, z ktorých niektoré nemôžeme ovplyvniť a niektoré áno. V laickej verejnosti môže vznikať dojem, že nedokážeme liečiť pacientov, pretože štatistiky ukazujú nárast počtu chorôb srdca, ciev, pľúc, či cukrovky, pravdou však je, že ide práve o úspech modernej liečby. Tí, ktorí by pred 30 rokmi zomreli na srdcový infarkt sa dožívajú oveľa viac rokov, preto počet pacientov stúpa. Populácia sa dožíva vyššieho veku, klesá miera predčasnej úmrtnosti (do 64 rokov). (9)

Killer číslo dva

Nádorové ochorenia predstavujú asi 25 % príčin úmrtí a počet pacientov stúpa. U mužov dominuje kolorektálny karcinóm, u žien karcinóm prsníka. Vďaka väčšej zodpovednosti v absolvovaní preventívnych prehliadok a včasnej diagnostike sme dosiahli u kolorektálneho karcinómu 5-ročné prežívanie v 61%. (9)Problémom je opäť riešenie príčiny. V 80 % ide o náhodný výskyt bez vrodeného genetického defektu. Výsledky klinický a epidemiologických štúdií ukazujú na významný vplyv nesprávnej stravy (vysoký obsah živočíšnych tukov, červeného mäsa, nízky obsah vláknin) (10). Patríme práve medzi krajiny, kde je konzumácia mäsa, tukov takmer na dennom poriadku a je mimo moci lekára zmeniť stravovacie návyky veľkej skupiny ľudí. Opakovane sa upozorňuje na význam správneho stravovania, aj malé dieťa vie, že zelenina a ovocie sú zdravé a sladkosti, či vyprážané mäso nie. Opäť nemôžeme viniť medicínu z toho, že sa ľudia rozhodli viesť takýto štýl života a nezmenia ho.
U väčšiny nádorových ochorení nevieme povedať, čo je presná príčina.
Fajčenie je jednoznačne významný rizikový faktor pri karcinóme pľúc, ale nádor sa objavuje aj u nefajčiarov, aj u ľudí s dobrou životosprávou. Rovnako vieme, že opaľovanie sa bez ochranných krémov zvyšuje riziko kožných karcinómov a melanómu, ale vyskytujú sa aj u ľudí, ktorí si na slnečné žiarenie dávajú pozor.

Pojem „rakovina“ je veľmi nešpecifický a často sa zabúda, že ide o pomenovanie asi 200 rôznych nádorových ochorení, pričom každé sa považuje za samostatnú chorobu, s rozdielnymi príčinami či rizikovými faktormi a rozdielnymi spôsobmi liečby. Niektoré nádory reagujú vynikajúco na chemoterapiu (nádory semenníkov, lymfómy) iné vôbec (rakovina žalúdka). Pri niektorých volíme okamžité operačné odstránenie, pri iných rádioterapiu a iné metódy. Všetko závisí aj od stupňa ochorenia.

Onkológia je veľmi zložitý odbor, ktorý sa neustále rozvíja a prináša nové možnosti liečby, až na molekulovej úrovni. Vyhlásenia typu „keby sa farmafirmám chcelo, už by bol liek na rakovinu“ je preto len výsledkom absolútnej neinformovanosti ohľadne problematiky. Je to, akoby niekto vymyslel tabletku na liečenie srdca, pľúc aj cukrovky.

Čítajte tiež: Akupunkturisti nevedia, čo robia? Takto dopadlo testovanie ich diagnostiky a liečebných postupov


Liečime teda symptómy a nie príčinu?

Takto by sme mohli pokračovať ďalej pri ďalších a ďalších ochoreniach. Je jednoduché povedať, že medicína nelieči príčiny, ale ak nepristúpime na nepodloženú hru energií, čakier, pozitívneho myslenia a podobne, tak sa dostávame do bodu, že ani kritici nevedia, čo je ich príčinou alebo ako presne by mali lekári zmeniť svoj prístup.Súčasná medicína umožňuje prežívať dlhší a kvalitný život u ochorení, pri ktorých to ešte v minulom storočí nebolo možné. Neustále sa vyvíja a neustále sa hľadajú nové lieky a nové metódy liečby. Spolupráca pacienta a spoločnosti je veľmi dôležitá, pretože ako sme mohli vidieť, najčastejšie ochorenia a príčiny úmrtí v našej krajine sú väčšinou výsledkom dlhoročného zanedbávania zdravia zo strany pacienta.

Takže, aby sa zodpovedala úvodná otázka: Áno, často liečime len symptómy a predlžujeme život, pretože aktuálne nič lepšie neexistuje, avšak existujú aj kedysi nevyliečiteľné choroby, ktoré dnes dokážeme úspešne vyliečiť.


-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Zdroje:
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/behindtheheadlines/news/2017-05-11-life-expectancy-for-people-with-hiV-now-near-normal/
2 https://www.cancer.org/cancer/hodgkin-lymphoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html
3 http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/gestational-trophoblastic-disease-gtd/persistent-trophoblastic-disease-ptd-choriocarcinoma/survival
4 - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Causes_of_death_%E2%80%94_standardised_death_rate,_2014_(per_100_000_inhabitants)_YB17.png
5 https://acpjc.acponline.org/Content/140/2/issue/ACPJC-2004-140-2-031.htm
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27764723
7 https://www.uptodate.com/contents/use-of-beta-blockers-in-heart-failure-with-reduced-ejection-fraction
8 https://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics
9 http://www.uvzsr.sk/docs/info/podpora/Sprava_o_zdravotnom_stave_obyvatelstva_SR_za_roky_2012_2014.pdf
10 https://www.solen.cz/pdfs/int/2008/04/06.pdfPáčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok