08.09.2016-11:51:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Myslenie
#Dejiny človeka

Meniaci sa príbeh

Psychológ Charles Bartlett patril medzi prvých bádateľov skúmajúcich ľudské spomienky. Už v prvej polovici 20. storočia odhalil, že spomenúť si nie je to isté, ako keď sa pozrieme na starú fotografiu alebo video. Skôr ide o proces „imaginatívnej rekonštrukcie či konštruovania“.

„Spomenúť si neznamená znovu excitovať nespočetné množstvo fixovaných, neživých, fragmentárnych stôp,“ upozornil.Bartlett zároveň vykonal viaceré pozoruhodné experimenty zamerané na otestovanie toho, čo nazýval „viacnásobné zopakovanie“.

V roku 1932 prezentoval účastníkom experimentu príbeh z folklóru amerických Indiánov a požiadal ich, aby mu ho v priebehu nasledovných niekoľko mesiacov niekoľkokrát vyrozprávali späť.

V pôvodnom rozprávaní dvaja členovia kmeňa Egulac lovili tulene popri rieke, keď začuli zvuky, ktoré považovali za zúrenie boja. Ukryli sa a krátko nato sa priblížilo kanoe s piatimi mužmi. Tí dvojicu požiadajú, aby im pomohla v boji. Jeden súhlasí, druhý nie a vracia sa domov. Po tejto pasáži začína byť dej mierne mätúci. V boji niekto počuje iného človeka označiť mužov za duchov. Muž, ktorý sa pridal k bojovníkom je zasiahnutý, ale nie je jasné, kto ho trafil a čím. Po návrate domov rozpovie svojim ľuďom, čo sa stalo, a povie, že bojoval s duchmi. Ráno na druhý deň mu niečo čierne vyjde z úst a on zomrie.

Príbeh bol nielen zvláštny, ale aj napísaný neobvyklým spôsobom, aby nebol ľahko pochopiteľný. Účastníci výskumu ho preto postupne menili. Ich verzie boli kratšie, priamočiarejšie, mnohé detaily sa stratili – predovšetkým tie, ktoré nedávali zmyslel.

Ibaže nedochádzalo len k zjednodušeniu. Zmeny boli oveľa zásadnejšie.

Menila sa celá povaha príbehu. Čoraz viac znel, akoby nebol len reprodukovaný, ale ako keby v skutočnosti pochádzal z kultúry rozprávača. Príbeh sa transformoval.

Duchovia sa v nových verziách stali nepriateľmi alebo spojencami, v oboch prípadoch centrálnymi postavami príbehu. Mnohí ľudia ich interpretovali ako nemŕtvych, hoci v pôvodnom príbehu slovo „duch“ označovalo meno klanu, do ktorého bojujúci muži patrili. V nových verziách sa o umierajúceho starali, lovci tuleňov sa zmenili na rybárov a rieka na zmenila na more. Z čiernej substancie, ktorá vytiekla z úst, sa stala duša unikajúca z tela alebo krvná zrazenina.

Približne po roku sa v príbehu objavili nové postavy, totemy a idey, ktoré originálu chýbali. Napríklad cesta sa transformovala do podoby náboženskej púte a smrť do podoby obety.Bartlett pri svojich experimentoch zistil, že nech sú podmienky akokoľvek dobré, presnosť pri zopakovaní je vzácnou výnimkou.

Toto ale boli experimenty zamerané na zmenu pri rozprávaní príbehu u jedinej osoby. Pre šírenie legiend, ale aj „záhadologického“ folklóru je pochopiteľne zaujímavejšie ústne podanie z osoby na osobu. Bartlett skúmal aj tento scenár. Pri svojich experimentoch využil napríklad krátku pasáž z knihy, krátky príbeh alebo popis obrázka. A výsledok?

Prívlastky sa menili na ich presné opaky, incidenty a udalosti boli poprehadzované, mená a čísla málokedy pretrvali nepostihnuté viac ako niekoľko kôl reprodukcií, názory a závery boli obrátené na ruby – takmer akákoľvek možná variácia sa zdá byť možná, a to aj pri nízkom počte ústnych podaní,“ konštatuje Bartlett.

Výskumník jedným dychom pripomína, že svoje výsledky dosiahol s vysoko vzdelanými, nadpriemerne inteligentnými študentmi Cambridgskej univerzity, čo naznačuje, že u bežnej populácie by bola situácia podstatne horšia.

(Ne)spoľahlivosť kontrolovaného tradovania

Máme teda výskumy, ktoré sa pozreli na to, ako sa menia príbehy u jedného človeka. A tiež výskumy, ktoré zistili dramatické zmeny, ku ktorým dochádza, keď sa nejaký – hoci aj veľmi krátky – príbeh presúva z osoby na osobu čo i len niekoľko ráz.

Ako sa museli meniť príbehy, ktoré kolovali celé roky, alebo ešte dlhšie?Podľa historikov skúmajúcich rané kresťanstvo boli učeníci Ježiša, ako aj väčšina jeho bezprostredných nasledovníkov, nevzdelaní a negramotní členovia najnižších spoločenských tried. Z tohto dôvodu sa z obdobia krátko po smrti historického Ježiša nezachovali žiadne písomnosti a z tohto dôvodu (dodnes anonymní) autori evanjelií vychádzali z príbehov, ktoré o Kristovi kolovali ústnym podaním niekoľko dekád.

A príbehy, ktoré si našli cesty do Starej zmluvy, kolovali ústnym podaním celé stáročia predtým, než boli spísané (historickosť príbehov Starej zmluvy konfrontujeme v seriáli Biblia vs história).

Kognitívni psychológia zistili mnoho dôležitých faktov o „skupinových spomienkach“. Ako sme si už spomínali, spomienky jednotlivcov sú mimoriadne nespoľahlivé a nepresné aj vtedy, keď naše vnútorné dojmy hovoria o presnom opaku. Dokonca si môžeme vytvoriť falošné spomienky. A pokiaľ prednesie chybnú či prekrútenú spomienku dominantná osoba, v prostredí skupiny si ju osvoja aj ostatní členovia. „Dezinformácia implantovaná jednou osobou bude napokon zdieľaná celou skupinou. Inými slovami, kolektívne spomienky môžu vznikať okolo dezinformácií,“ píšu psychológovia Hirst, Cuc a Wohlová.

Vierohodnosť ústneho podania biblických príbehov, prinajmenšom tých novozákonných, ktoré hovoria o Ježišovi, sa pokúsil obhajovať biblista Kenneth Bailey. Argumentoval, že komunity raných kresťanov pripomínali dnešné osady na Blízkom východe. V nich pozorujeme tradovanie príbehov na spôsob, ktorý podľa Baileyho zaisťuje ich presnosť.Biblista sa osobne zúčastnil večerných dedinských stretnutí haflat samar, pri ktorých sa rozprávajú príbehy, príslovia, hádanky, básne a opisy významných osobností v danej komunite. Na zhromaždeniach niet žiadnych oficiálnych rozprávačov. Každý, kto v danej komunite vyrástol a mnohokrát si ich vypočul, môže rozprávať.

Jedným z kľúčových argumentov Baileyho bolo, že v tomto prostredí je každý rečník neformálne kontrolovaný – ak sa pomýli čo i len o jedno slovo v dobre známom príbehu, na jeho veľkú hanbu ho napomenú a opravia. Väčšia voľnosť panuje pri rozprávaní príbehov z histórie. Vtedy nie je potrebná doslovná presnosť, stačí vystihnúť podstatu a detaily. Expert na rané kresťanstvo Bart Ehrman síce pripomína, že ohľadom podobnosti týchto komunít s tými ranokresťanskými ide zo strany Kennetha Baileho len o domnienky bez dôkazov, pre potreby nášho článku to však nie je dôležité.

Dôležité je, že aj zdanlivo spoľahlivý samoopravovací mechanizmus, ktorý Bailey vyzdvihuje, v praxi nefunguje.

Novozákonný biblista Theodore Weeden preskúmal príklady údajne presne prenášaných blízkovýchodných tradícií, ktoré Bailey sám citoval vo svojich prácach. Zistil, že neboli posúvané s doslovnou, ba ani len približnou presnosťou.

Reprodukcia niektorých údajne „presných“ spomienok sa v priebehu opakovaného prerozprávania rokmi obohatila o také množstvo rozporov a variácií, že bolo ťažké uveriť, že išlo o príbehy o tej istej udalosti.

Weeden napríklad porovnával informácie zo životopisu misionára Johna Hogga, ktorý pôsobil koncom 19. storočia v Egypte s písomnými záznamami ústnych tradícií, ktoré v 50. a 60. rokoch zaznamenal Bailey. Weeden pripomína, že jeden z kolujúcich príbehov Hoggova dcéra v otcovej biografii explicitne popiera ako vymyslený.-

Zdroje:
Hirst, W, Cuc, A., Wohl. D.: „Of Sins and Virtues: Memory and Collective Identity“ IN. Bernstein, D., Rubin D. C. (eds.) Understanding Autobiographical Memory. Cambridge University Press. 2012
Ehrman, B.: Jesus Before the Gospels: Harper One, 2016
McRaney, D.: You Are Not So Smart. Gotham Books, 2011
Weeden, T.: Kenneth Bailey's Theory of Oral Tradition: A Theory Contested by Its Evidence Article in Journal for the Study of the Historical Jesus 7(1):3-43 • February 2009.
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok