03.02.2012-21:29:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Záhady a zvláštne javy
#Zdravie
V seriáli „Takmer zázračné uzdravovanie“ (odkazy nájdete na konci článku) predstavujeme udivujúce, ba častokrát až zázračne pôsobiace spôsoby, akými dokáže „sila mysle“ liečiť zdravotné problémy – pravda, v rámci známych a pevných mantinelov, ktoré určuje účinnosť placebo efektu.

V médiách sa však stretávame so správami o údajne zázračných uzdraveniach, za aké placebo efekt zodpovedať nemôže. Mnohokrát má byť za ne zodpovedná sila pozitívneho myslenia. Pozitívnemu mysleniu sa zároveň pripisuje ohromné množstvo ďalších benefitov. Pozrime sa mu na zúbok!Populárne tvrdenie

Môžu nám stres a negatívne myšlienky rakovinu zapríčiniť, a pozitívne myslenie, naopak, nás z rakoviny vyliečiť? Podľa niektorých populárnych myšlienkových smerov tzv. self-help literatúry (literatúra svojpomoci či populárna „psychológia“) je to tak. Rhonda Byrneová vo svojej knihe „Tajomstvo“ (knihe sa podrobnejšie venujeme TU) presviedča, že negatívnymi myšlienkami privolávame negatívne zážitky, ale s pomocou pozitívneho myslenia sa môžeme zbaviť nielen mentálnych, ale aj telesných ťažkostí. Ďalší guru tohto žánru, Deepak Chopra, napríklad tvrdí, že pomocou sily pozitívneho myslenia možno dosiahnuť remisie rakoviny.

Rady a odporúčané postupy od autorov self-help literatúry sú logické. No podľa početných testov a ďalších výskumov psychológov väčšina z nich spadá do troch kategórii: neúčinné až rizikové, samozrejmé, nepravdivé. Pravda, spojitosť medzi stresom a rakovinou dáva zmysel aj z vedeckého hľadiska. Úplne schopný systém bunkovej ochrany totiž zlikviduje stotisíc nádorových buniek. Preto možno predpokladať, že pri útlme jeho akcieschopnosti ich unikne určitý minimálny počet, a ten časom spôsobí prebudenie ochorenie. Stres a zníženie psychickej rovnováhy by takto teoreticky mohli zapríčiniť nádorové ochorenie.

Problematika je, samozrejme, v centre pozornosti lekárov a mnohých ďalších odborníkov. Podporujú výskumy tvrdenie, že stres patrí medzi príčiny rakoviny?

Tvrdá realita


-

Pri popularite self-help literatúry sa nemožno čudovať, že v rôznych prieskumoch približne polovica pacientov zvaľuje rakovinu na stres namiesto genetických a environmentálnych faktorov. Lenže metaanalýzy (štúdie štúdií) tvrdia čosi celkom iné. Veľká väčšina štúdií žiaden takýto súvis medzi stresom či emóciami a rakovinou nenašla. Veľký výskum, ktorý sledoval po dobu 16 rokov takmer 7000 žien v Kodani, zistil, že nadmerne stresované ženy mali až o 40 % nižšiu pravdepodobnosť, že dostanú rakovinu prsníka, než málo stresované ženy. Rovnako sa opakovane nepodarilo zistiť žiaden prínos pozitívneho myslenia pre dĺžku prežitia. Pacienti umierajúci na rakovinu mali i s pozitívnym prístupom rovnaké vyhliadky na prežitie ako ich pesimistickí, vysoko stresovaní alebo depresívni náprotivkovia.Psychiater David Spiegel s kolegami v široko citovanej štúdii z konca 80. rokov síce tvrdil, že ženy s metastázujúcou rakovinou prsníka, ktoré navštevovali podporné skupiny, žili dvakrát dlhšie, než ženy bez takejto psychickej pomoci. No výskumy v ďalších desaťročiach jeho zistenia nepotvrdili.

Samozrejme, nemožno tvrdiť, že pozitívne myslenie nedokáže skvalitniť život pacienta s rakovinou. No predstavy, že takýto spôsob uvažovania dokáže aktívne napomôcť uzdraveniu, sú nepodložené.

Zdroj:

S. Lilienfeld a kol.: 50 největších mýtů populární psychologie. Universum, 2011
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok