16.04.2012-18:26:00   |   Martin Valent
#In tech

Pomocou LED diód a fotodetektoru

Infračervené snímanie bolo ako jedno z prvých dotykových technológií zaradené ešte pre staré CRT monitory pred desiatkami rokov.

Princíp fungovania je podobný ako pri technológii SAW, o ktorej som písal v prvej časti tohto seriálu. Na rozdiel od SAW sa vlna nešíri po povrchu displeja ale tesne nad ním. Na jednej strane sa nachádzajú LED diódy, ktoré emitujú infračervené žiarenie cez celý displej (aktívne vyžarovanie). Na druhej strane sa nachádza fotodetektor (záleží od výrobcu a jeho technológie, napríklad: fotodióda alebo fototranzistor), ktorý mení svoje elektrické vlastnosti na základe dopadajúceho žiarenia (napríklad, ak sa žiarenie preruší) a následne zmenu zaznamená riadiaci čip, ktorý aj vyhodnotí pozíciu.Pomocou kamery

Druhou alebo novou verziou tejto pomerne zastaranej technológie je (presnejšie) snímanie za pomoci kamier. Jedná sa o pomerne upravovanú technológiu a môžete sa stretnúť s jej rôznymi mutáciami. Pre jednoduchosť vám vysvetlím len základný princíp fungovania.

Podobne, ako som spomínal na začiatku článku o predošlej technológii, je tu z jednej strany emitované žiarenie, ktoré sa šíri celým priestorom s použitím malého počtu LED diód (5 a viac). Na druhej strane sa nachádzajú dve kamery, ktoré zaznamenávajú takzvané prerušenie (tieň) žiarenia, ktoré vyvolá teleso dotýkajúce sa displeja.

Moderná technológia dovoľuje použiť iba dve kamery bez použitia protichodného osvetlenia (ale je to ako fotiť za šera, teda zďaleka nie ideálne). Pre zvýšenie presnosti je potrebné osvetlenie ako také. Preto sa zvykne vedľa kamery umiestňovať osvetlenie a za pomoci odrazových plôch sa žiarenie šíri celou plochou (pasívne vyžarovanie).

Predstavím vám ešte ďalší typ, ktorý funguje na opačnom princípe. Nesníma tieň, ktorý vyvolá prst, ale sníma pohyby pred senzorom, teda sníma osvetlený prst.


-Ovládanie cez snímanie kamery dostalo druhy rozmer. Napríklad veľmi známy Kinect od Microsoftu, ktorý vďaka dvom kamerám sníma celé vaše telo a pohyby.

Mutlidotyk?

Pri fotodetektore je multidotyk (alebo duálny dotyk) možný iba dovtedy, dokiaľ sa osi neskrížia (v tomto prípade si bod A a bod B môžu vymeniť súradnice). Pri optike/kamerách tento problém nemusí nastať a multidotyk je plné funkčný. Pre plnohodnotný multidotyk je vhodné použiť väčšie množstvo optických senzorov, tri a viac.

Problémy

 • Žiarenie sa šíri v malej výške nad displejom, a tak sa dotyk prejavuje ešte pred dotknutím.

 • Špina alebo prach naruší žiarenie a vytvára neželaný dotyk.

 • Dotyk musí byť za pomoci nepriesvitných predmetov.
 • Spravte si sami

  Pre nadšencov elektrotechniky nie je problém vyrobiť niečo podobné, ako príklad uvediem použitie CCD snímača zo skenera, ktoré je umiestnené pod monitorom a z hornej strany na naň svieti 5 LED diód umiestnených na svetlovodoch.

  Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

  Zdieľajte článok  Pridať e-mail

  Najčítanejšie za rok