07.09.2012-19:50:00   |   Martin Valent
#In tech
Obraz, ktorý vidíme, vnímame vďaka odrazu svetla od povrchu nejakého predmetu. Vo svete elektroniky sa s podobným princípom môžeme stretnúť u 7-segmentových displejoch (napríklad kalkulačky bez podsvietenia). U nich sa zobrazujú vďaka tekutým kryštálom segmenty, ktoré tvoria číslice a čísla. Evokovať obraz je možné aj iným spôsobom, napríklad digitrónkami (podrobnejšie preberiem zobrazovacie technológie v ďalšom článku), ktoré emitovali svetlo a vytvárali číslice.


-

Ešte menšia zobrazovacia jednotka ako segment je pixel. Na rozdiel od segmentu je pomocou neho možné poskladať všetko. Starý siemens A55 napríklad obsahoval pomerne jednoduché zobrazovanie obrazu vďaka bezfarebným pixelom. Ale bez farieb to nie je ono!

Farby

Keď sa pozriete na predmet, ktorý je červený, znamená to, že jeho povrch pohlcuje všetky farby spektra okrem červenej, ktorá sa odrazí a dopadá do nášho oka.

Medzistupienkom čiernych pixelov a farebných bola biela farba s rôznymi odtieňmi prechádzajúcimi cez šedú až ku k čiernej. Ako príklad poslúži staré známe čiernobiele TV.

Technológia, ktorá by dokázala emitovať v jednom bode všetky farby nie je prístupná. Preto sa farebný pixel skladá z rôznofarebných subpixelov, kde má každý subpixel svoju farbu. Spojenie týchto farieb na základe intenzity vytvára rôzne farby (až niekoľko miliónov z nich). Najzákladnejší farebný model je RGB (Red Green Blue - Červená Zelená Modrá).

Farebný model RGB je najčastejšie využívané kódovanie farby bodu obrázka. Empiricky sa zistilo, že takmer všetky farby sa dajú vytvoriť zmiešaním ľubovoľných troch nezávislých farieb. Najvýhodnejšie pre výrobu svetelných lúčov (aditívny farebný systém) bolo použitie farieb červená (Red), zelená (Green), modrá (Blue). Aby sme vedeli vytvoriť 1,5 milióna farieb stačí, ak každú z týchto farieb rozdelíme na 115 odtieňov, ktorých zmiešaním v rôznych pomeroch vzniknú všetky farby. Kvôli uchovaniu v pamäti počítača je však výhodnejšie použiť až 256 odtieňov každej farby (8 bitov), čo nám umožní vytvoriť až 16 777 216 rôznych farieb. Pri takomto kódovaní je každá farba zakódovaná 24 bitmi, čo sú tri pamäťové miesta počítača. Pričom 255 0 0 je sýta červená farba, 0 255 0 je sýta zelená farba, 0 0 255 je sýta modrá farba, 0 0 0 je čierna farba a 255 255 255 je biela farba.Farebný model YUV slúži na zachovanie čiernobielej informácie pri televíznom vysielaní. Po vzniku farebného filmu nastal problém, ako zakódovať farbu tak, aby farebné filmy mohli pozerať i ľudia s čiernobielymi prijímačmi. Bolo potrebné zachovať pôvodnú čiernobielu informáciu a doplniť ju tak, aby vznikol farebný obraz. Farba je kódovaná tak, že k čiernobielej zložke Y, ktorú tiež nazývame svietivosť (luminancia), pridáme dve farebné zložky UV farebnosti (chrominancia), pričom zložka U udáva odtieň medzi modrou a žltou a zložka V udáva odtieň medzi červenou a žltou farbou. Čiernobiely prijímač tak berie do úvahy iba zložku Y, farebné prijímače za pomoci zložiek YUV získajú RGB kód farby pomocou jednoduchej transformácie.


Problémy

Obrazovky slúžia na to, aby nám podali obrazový zážitok reality a my túto realitu vnímame na základe vierohodnosti obrazu. Jeden z problémov, ktoré môžu nastať, sa nazýva aliasing (laicky: vidieť hrany alebo „štvorčeky“), označujúci hranato deformovaný obraz. Nastáva pri nízkom rozlíšení. Ďalší defekt je známy pod pojmom moaré. Je to efekt vznikajúci kvôli štruktúre umiestnených pixelov, ktoré pri zobrazovaní inej štruktúry vytvoria pásy.


-Druhy subpixelov

Subpixely môžu mať rôzny tvar, neexistuje dôvod aby boli všetky rovnaké. Ich atribúty si určuje výrobca. Ide napríklad o veľkosť subpixelov, kde zelený subpixel je menší ako ostatné z dôvodu, že zelenú farbu oko vníma lepšie.


-
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok