03.12.2014-02:27:00   |  
#Veda
#In tech

Výzva pre budúcu dekádu

Závažnosť výziev, ktorým čelí naša spoločnosť a životné prostredie, nemožno podceňovať. Aby globálne otepľovanie do konca budúceho storočia nepresiahlo 2°C, nemôžeme vyprodukovať viac ako 1000 - 1200 gigaton CO2 a spáliť viac ako 33 % svetových zásob ropy, uhlia a zemného plynu (nerátajúc nekonvenčné zdroje ako dechtové piesky). Pri súčasnej spotrebe vyčerpáme ich zdroje za menej ako tridsať rokov. Vo svetle týchto tvrdých čísel sa objavujú hlasy volajúce po odklone od fosílnych palív. Investori a banky začínajú varovať pred možnosťou náhleho a nečakaného znehodnotenia aktív a investičných rizikách, pokiaľ krajiny nezavedú opatrenia potrebné k dekarbonizácii ekonomiky. Rozsah a tempo technologických a spoločenských zmien, ktoré sú potrebné, nemá obdobu. Tak ako dnes chémia a inžinierstvo tvoria chrbtovú kosť priemyslu s fosílnymi palivami, budú musieť tvoriť chrbtovú kosť obnoviteľnej, kruhovej ekonómie.Takáto budúcnosť prináša obrovské možnosti pre organizácie, ktoré budú najpohotovejšie a ktoré budú schopné transformovať svoje produkty a dodávateľské siete. V rokoch 2007 - 2012 bolo do zelenej, obnoviteľnej ekonómie investovaných prinajmenšom 3,6 bilióna dolárov, z čoho 6,7 % putovalo do zeleného výskumu a vývoja. V rebríčku top 10 nastupujúcich technológií za rok 2014 podľa Svetového ekonomického fóra hneď niekoľko súvisí s udržateľným rozvojom.

To, či sa úspešne odrazíme od týchto priekopníkov a vytvoríme novú, udržateľnú budúcnosť, bude do veľkej miery závisieť na flexibilite, poznatkoch, vynaliezavosti a inováciách súčasnej generácie študentov chémie a technických vied. Toto je tzv. mileniálna generácia. Toto je naša generácia. Sme pripravení čeliť výzve, ktorá nás čaká?

Súčasný stav zelenej chémie a vzdelávania v technických vedách

Od roku 1991, keď sa prvýkrát objavil termín „zelená chémia“ (s neskorším zostavením „12 princípov zelených technológií“ v roku 2003) sa začal úspešne uplatňovať prístup „neškodný vďaka dizajnu“. Nedávny článok Inštitútu zelenej chémie ACS síce vyzdvihuje skvelú prácu niektorých jednotlivcov a regiónov v snahe transformovať vzdelávanie v odbore chémie, ako napríklad workshop Zelená chémia vo vzdelávaní Oregonskej univerzity, no zostávajú enormné medzery. Napriek budúcej potrebe absolventov, ktorí si budú vedomí dopadu chemického a inžinierskeho dizajnu na ľudské zdravie a udržateľnosť a túžbe absolventov pracovať pre spoločnosti, ktoré sa starajú o environmentálny dopad ich aktivít, sú príležitosti na vzdelanie v zelenej chémii, zelených technológiách, zelenej toxikológii, hodnotení udržateľného životného štýlu alebo priamo v dlhodobo udržateľnom rozvoji, stále nedostatočné. Súčasný systém vedeckého vzdelávania nedokáže čeliť náhlym zmenám v poznatkoch a zručnostiach, ktoré si uvedené odbory vyžadujú. Ide o bitku proti skostnatenosti vedeckých disciplín, konkurencii, redukcionistickým prístupom (ktoré sú uprednostnené pred holistickými) a vyučovaniu vychádzajúcemu z ekonómie založenej na fosílnych palivách. Zmenu sťažuje absencia jasného signálu zo strany súkromného sektora, ktorý by kládol dôraz na vedecké poznatky a zručnosti týkajúce sa udržateľného rozvoja, ktoré súkromný sektor absolventov vyžaduje.Iniciatíva začínajúcich vedcov

Toto status quo prinútilo mladých vedcov chopiť sa moci nad vlastnou budúcnosťou a vytvoriť Sieť začínajúcich vedcov a inžinierov v trvalo udržateľnom rozvoji (Network of Early-career Sustainable Scientists & Engineers, NESSE). NESSE chce premostiť vedecké odbory a vyprodukovať budúcich vedeckých lídrov so zručnosťami a vedomosťami potrebnými na vývoj udržateľných technológií, ktoré potrebujeme. Sme začínajúci vedci a inžinieri, ktorých cieľom je prosperujúca, udržateľná budúcnosť pre všetkých. NESSE buduje komunitu, ktorá si vzájomne vymieňa poznatky a delí sa o zdroje týkajúce sa zelenej chémie a inžinierstva, spolupracuje na globálnych výzvach, zdieľa inšpiratívne inovácie a spája širšie prístupy k udržateľnému rozvoju.

Od začiatku fungovania v júni 2014 sa to, čo NESSE ponúka, teší obrovskej podpore a entuziazmu. Veľké množstvo súčasných a nedávnych absolventov prírodných a technických vied sa snaží o kariéry s pozitívnym vplyvom na prostredie, no často nemajú jasno ako to dosiahnuť alebo ako získať potrebné vedomosti a zručnosti. NESSE preto na univerzitách podporuje interdisciplinárne študentské vedecké skupiny venované udržateľnému rozvoju, buduje program mentorstva, je partnerom konferencií (napr. EcoChem Exhibition & Congressv Bazileji 2014) a usporiadala niekoľko stretnutí začínajúcich výskumníkov na Medzinárodnom sympóziu pre zelenú chémiu v La Rochelle (máj 2015), Medzinárodnej konferencii o obnoviteľných zdrojoch a biorafinériách v Yorku (jún 2015) a Sympóziu zelenej chémie a inžinierstva ACS (USA, 2015).

Ako komunita budovaná takpovediac zdola, NESSE dokáže pomôcť ukotviť zelenšie interdisciplinárne výskumné postupy, vychovať nových lídrov udržateľného rozvoja a volať po zahrnutí udržateľných prístupov do osnov prírodných a technických vied. Ale vieme, že nedokážeme zmeniť vzdelávanie a priemysel bez pomoci. Nedávna výzva Inštitútu zelenej chémie ACS po vyvinutí plánu postupného rozvoja („roadmap“) pre zelenú chémiu ponúka príležitosť pre spoluprácu pedagógov, priemyslu a študentov aby spolu vytvorili cestu pre ukotvenie zelenej chémie a, dúfajme, aj širších aspektov udržateľného rozvoja a interdisciplinárnej spolupráce do učebných osnov. Musíme nájsť efektívnejšie spôsoby na spoluprácu medzi organizáciami a disciplínami, na komunikovanie najlepších postupov a zdôrazňovanie, že z dlhodobo udržateľného rozvoja budú profitovať všetci a že ide o pozitívnu víziu prosperujúcejšej budúcnosti.-

NESSE je medzinárodná interdisciplinárna komunita študentov, mladých vedcov a odborníkov z praxe pracujúcich na technologických riešeniach najakútnejších environmentálnych a energetických výziev súčasnosti s cieľom dosiahnuť budúcu prosperitu a dlhodobo udržateľný rozvoj pre všetkých. Súčasťou NESSE sa môžete stať zadarmo. Uvítame začínajúcich vedcov ako aj skúsených výskumníkov, ktorí môžu fungovať ako mentori. Pridať sa k nám môžete na internetovej stránke www.sustainablescientist.org, na twitteri @greenscientists a na facebooku.

Autorky:
Jennifer Dodson a Giulia Paggiola

Referencie
Anastas, P.T., and Zimmerman, J.B., "Design through the Twelve Principles of Green Engineering", Env.Sci. and Tech., 37, 5, 94A-101A, 2003.
Anastas, P. T.; Warner, J. C. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press: New York, 1998, p.30. By permission of Oxford University Press.
MalteMeinshausen, Nicolai Meinshausen, William Hare, Sarah C. B. Raper, KatjaFrieler, RetoKnutti, David J. Frame & Myles R. Allen, Nature,458, 1158-1162, 2009.
Unburnable Carbon 2013: Wasted capital and stranded assets, Carbon Tracker Initiative, 2013
Persistent growth of CO2 emissions and implications for reaching climate targets, by P. Friedlingstein, R. M. Andrew, J. Rogelj, G. P. Peters, J. G. Canadell, R. Knutti, G. Luderer, M. R. Raupach, M. Schaeffer, D. P. van Vuuren, C. Le Quéré (2014). Nature Geoscience

O autorkách:


-

Jennifer Dodson
Zakladateľka a predsedkyňa NESSE. V súčasnosti pracuje v Centre excelentnosti zelenej chémie na Univerzite v Yorku, kde skúma vývoj nových, bio-derivovaných polymérov z odpadua oxidu uhličitého. Spájajú sa v nej rozsiahle skúsenosti a záujem o vyučovanie zelenej chémie a prístupy k zelenej technológii.
jennifer.dodson@york.ac.uk

Giulia Paggiola


-

Koordinátorka členstva v NESSE, je doktorandka na Univerzite v Yorku. Venuje sa zelenej chémii a zelenému plánovaniu v rámci Centra excelentnosti zelenej chémie a Skupiny pre zelenú chémiu (Štokholmský environmentálny inštitút). Vo svojej práci skúma použitie obnoviteľných rozpúšťadiel vo výrobe liekov v rámci širšieho rámca svetovej zelenej ekonómie.
www.giuliapaggiola.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok