13.01.2014-11:24:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Myslenie
#Zbúrané mýty


Zvyšovanie sugestibility

Hypnotický tranz sprevádza u človeka zvýšenie sugestibility (sklonu byť ovplyvnený sugesciami) a potlačenie kritického myslenia. Preto nečudo, že náboženská manipulácia vo veľkom ťaží práve z hypnotických postupov. Podľa známeho hypnotizéra a „iluzionistu mysle“ Derrena Browna sugestibilitu zvyšujú napríklad energiou nabité skupinové aktivity so spevom či tancom alebo meditovanie pri sviečkach. Všetko sú to mimoriadne bežné praktiky. Podľa hypnoterapeuta Jiřího Zíku náboženské hnutia používajú často taktiež autoritatívnu hypnózu s prvkami fascinácie, čo je metóda navodzovania hypnotického stavu pre vysoko sugestívne osoby výkrikom, často sprevádzaným úderom na gong alebo vhodením ľahko horľavej látky do plameňa sviečky.


-

Ďalšou vžitou „hypnotickou metódou“ náboženskej manipulácie je tzv. bombardovanie láskou. V manipulatívnych náboženských hnutiach sa používa takmer univerzálne. Pastor si vytipuje člena, na ktorého upriami pozornosť celého spoločenstva a zavalí ho množstvom pozitívnych vyjadrení. Experimentálne sa napríklad potvrdilo, že podobné izolovanie čerstvého rekrúta v novom, cudzom prostredí, zvyšuje jeho citlivosť na sugescie. V obeti to okrem toho umocňuje oddanosť voči pastorovej autorite. Vzniká taktiež tlak skupiny, ktorá očakáva, že obeť sa stane „centrom pódia“ a vykoná pred ostatnými niečo špeciálne.

Únava a vyčerpanie, či už psychického alebo fyzického pôvodu, patria medzi ďalšie metódy navodzujúce sugestívny stav mysle. Dlhé prednášky či hodinové spievanie tak nachádzame u väčšiny siekt a u mnohých fundamentalistických hnutí. „V mojom bývalom [kresťanskom] spoločenstve sme trávili v kostole každú nedeľu až 9 hodín, pričom ďalšie aktivity sme mali naplánované na sobotu a večery pracovných dní,“ spomína teológ Stephen Smith. „Výsledkom bola takmer katatonická oddanosť voči všetkému, čo nám pastor hovoril.“Mnohé sekty a náboženské hnutia zachádzajú v manipulácii tak ďaleko, že používajú klasické hypnotické indukcie, no pod inými názvami ako „meditácia“, „vedená predstavivosť“, „cvičenie vnímania“ a podobne. Veriaci sa taktiež vedú k úkonom spôsobujúcim udržiavanie tranzu, či už prostredníctvom kontinuálneho modlenia, spievania, glosolálie (údajné „hovorenie jazykmi“, podľa lingvistov ide o tranzom spôsobený bľabot), dlhých meditácií, repetitívneho čítania písma alebo iných monotónnych, pakujúcich sa aktivít. Opakované vyvolávanie tranzu vedie k čoraz hlbším stavom. Tranz sa môže vracať dokonca roky po opustení takýchto spoločenstiev, predovšetkým počas situácií, ktoré by sekta považovala za skazené alebo hrozivé.

Zmeny v správaní

Sektám a fundamentalistickým náboženským hnutiam sa darí dosahovať drastické zmeny v správaní a osobnostných črtách nielen u ľudí, ktorí sú kvôli životným okolnostiam psychicky zraniteľní, ale aj u emočne nenarušených, inteligentných, vzdelaných osôb so silnou vôľou. Možno dokonca povedať, že tie najbizarnejšie, najneľudskejšie a najnezmyselnejšie činy vykonali stúpenci siekt vedome a s radosťou. Sekty, ale aj mnohé fundamentalistické náboženské hnutia totiž používajú okrem sugesciu navodzujúcich hypnotických techník aj mnohé ďalšie.

V prvom rade obmedzujú styk s ľuďmi a informáciami a v stúpencoch vyvolávajú strach, že bez sekty nebudú v „mizernom svete“ tam vonku schopní fungovať. Vodcovia takýchto náboženských hnutí taktiež často reinterpretujú minulosť svojich členov. Hovoria im, že predtým, ako sa k skupine pridali, ich život napĺňala temnota a hriech, a až teraz a iba teraz kráčajú v ústrety spáse. Častá je mystická manipulácia, teda rôznymi klamami a podvodmi docielené demonštrovanie nadprirodzených schopností či mimoriadnej božej priazne pastora. Pre sekty je taktiež charakteristické tvrdenie, že len ony sú nositeľmi skutočnej pravdy a vyvolávanie rozkolu „my vs. oni“, vedúcemu k agresívnej až bojovnej zanietenosti zástancov týchto hnutí.

Vina a hanba

Náboženská manipulácia často buduje oddanosť u stúpencov na základe pocitov viny a hanby. V sektách a rôznych fundamentalistických kresťanských hnutiach sa napríklad požaduje extrémna „duchovná čistota“, čokoľvek sa stáva hriechom. Časté sú dokonca akési záplavy výčitiek, keď pastori chrlia obvinenia z hriechu na svoje ovečky. Veľmi obľúbené terče sú predovšetkým akékoľvek charakterové sklony, ktoré by u veriaceho viedli k rebélii, hrdosti alebo nedostatku submisívnosti. Časté pýtanie sa stáva „intelektuálnou hrdosťou“, nevysoké finančné príspevky na cirkev sebeckosťou. „Hoci to môže znieť ľuďom z prostredia so slobodným myslením čudne, mnohé americké cirkvi považujú kritické myslenie za skazené,“ hovorí Smith.Mnohé sekty a fundamentalistické náboženské spoločenstvá žiadajú, aby sa ľudia spovedali zo svojich hriechov verejne, čím odhalia svoje slabosti pred celou skupinou. „V mojom predchádzajúcom cirkevnom spoločenstve boli spovede často vynútené a vychádzali zo súkromného vyspovedania sa, pri ktorom osoba vyliala pastorovi svoje srdce. Pastor sa potom otočil a použil tieto súkromné informácie verejne,“ hovorí Smith. Paradoxne, úroveň intímnosti, ktorú vyvolávajú tieto verejné spovede, patrí pre novicov medzi najatraktívnejšie znaky manipulatívnych náboženských hnutí.


Psychologická manipulácia alebo Duch Svätý? Derren Brown demonštruje psychológom dobre známe techniky založené na sugescii a iných "hypnotických" postupoch, aby konvertoval ateistov. Podobné techniky používajú mnohí pastori fundamentalistických kresťanských hnutí.

Manipulácia emócií a „botoxový efekt“

Náboženská manipulácia priraďuje rôznym pojmom negatívny emocionálny náboj, čo podľa experta na kulty Stephena Martina slúži na to, aby z nich vytvorili slová a vety „produkujúce klišé, ktoré zužuje a obmedzuje myšlienkové procesy stúpencov“. Z koníčkov sa stávajú „zábavky tela“, a z akejkoľvek aktivity „pre telo“ a nie pre ducha sa stáva čosi hriešne. Z negatívnej spätnej väzby sa napríklad stáva „prenasledovanie“, ktorého zdrojom môže byť len „ohovárač“. Namiesto toho, aby veriaci uvažovali, či sú negatívne názory pravdivé, automaticky sa ich tak naučia vytesňovať alebo považovať za hrozbu. Alebo zájdu ešte ďalej. Keď sa v mysli objaví pochybnosť, „hlboko oddaní nasledovníci sú schopní navodiť si okamžitú amnéziu,“ píše odborníčka na kulty Mary Chrnalogarová.

Potom, ako vodcovia manipulatívnych náboženských hnutí spracujú emócie a svedomie svojich ovečiek, začnú zveľaďovať popieranie a potlačovanie emócií, aby ich udržali v istých medziach žiadaného správania – vyjadrovať hnev, frustráciu, depresiu, pochybnosť znamená nedostatok viery. Tento „botoxový efekt“ má za následok vznik spoločenstva neustále sa usmievajúcich ľudí s očividným afektom a paralyzovanými emóciami. „Mnohí v takýchto spoločenstvách sa zdajú takmer príliš šťastní. A sú: nachádzajú sa v stave popierania,“ hovorí Smith.
--

Príspevok je úryvkom článku "Manpipulácia mysle", ktorý vyšiel v magazíne GoldMan (október, 2013).
perexový obrázok: informafrica.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok