19.01.2012-11:24:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Evolúcia
#Zbúrané mýty

Od embryí k evolúcii

Samotná myšlienka, že vývin embrya do nejakej miery odráža vývoj jeho predkov, je veľmi stará. S istými obmenami siaha hlboko do minulosti: cez éru nemeckej prírodnej filozofie zo začiatku 19. storočia a ešte skoršie osvietenstvo... Tak dávno, že akési torzo jej obsahu môžeme odvodiť už od Aristotela. Podľa neho počas vývinu ľudského embrya v ňom dochádza k vystriedaniu vegetatívnej, animálnej a napokon ľudskej, teda racionálnej duše.Pravda, systematickému vedeckého výskumu sa tento fenomén podrobil až v predminulom storočí. Jeho najznámejšou postavou bol nemecký bádateľ, umelec a filozof Ernst Haeckel. Vo svojich prácach odvážne vyhlásil, že vývin (embryí) je krátkou a rýchlou rekapituláciou ich predošlého evolučného vývoja. Tento názor podložil množstvom dôkazov zo svojich výskumov. Najznámejšími z nich sú kresby z roku 1874, kde zobrazuje embryá ryby, korytnačky, ošípanej a človeka v rôznych štádiách pokročilosti. Zo začiatku sú celkom rovnaké, odlišujú sa až v neskorších fázach vývinu.

Ekvivalent vraždy

Haeckelova teória rekapitulácie získala na prelome 19. a 20. storočia veľký vplyv. Predstava, že každý druh, a teda aj človek prejde pred narodením alebo vyliahnutím dospelými štádiami predkov, sa vyučovala nielen na univerzitách, ale aj na stredných školách. A žiabrové štrbiny ľudského nenarodenca sa považovali za rovnako rukolapný a neotrasiteľný dôkaz Haeckelových názorov ako dôkaz premenlivosti druhov.

Nie všetci biológovia však s Haeckelovými pozorovaniami a závermi súhlasili. Niektorí vo vývine embryí opakovanie dospelých štádií predpokladaných vývojových predkov nevideli. Pochybnosti časom prerástli vo vážne podozrenie, že Haeckelove kresby boli „prikrášlené“, aby vyhovovali autorovým záverom.

Celá kauza sa dostala na súd, kde bol Haeckel obvinený a v niektorých prípadoch uznaný vinným z podvodu. Významný americký paleontológ Stephen J. Gould prirovnal jeho počin k „akademickému ekvivalentu vraždy“.

Rozporuplný Haeckel


-


Vráťme sa však k Haeckelovi. Podozrenie z falšovania a vyvrátenie jeho výkladu rekapitulácie v podobe zhusteného opakovania všetkých dospelých štádií pravekých foriem u potomkov postavilo do nepriaznivého svetla celú myšlienku o prepojení evolúcie a vývinu. Pritom dodnes nie je celkom jasné, do akej miery je Haeckel naozaj vinný. Zdá sa napríklad, že zdiskreditované boli predovšetkým zjednodušené interpretácie jeho názorov. Haeckel totiž v niektorých písomnostiach absurdné scenáre „žiabier u človeka“ odmieta.

Miestami dokonca nie je z jeho materiálov celkom jasné, či obhajuje opakovanie celých vývinových štádií alebo len jednotlivých znakov. V každom prípade už niektorí Haeckelovi súčasníci ako Karl von Baer definovali iné, dodnes uznávané vývinové zákony, napríklad, že vývin prebieha od všeobecného ku špecifickému, od nediferencovaných buniek k zložitým orgánom. Alebo, že embryá potomkov pripomínajú embryá, nie dospelé štádiá predkov.

Jedna z možností


-

V embryách nedochádza k rekapitulácií všetkých dospelých foriem predkov, ale niektorých embryonálnych štádií či jednotlivých znakov evolučných predchodcov.

Tak či onak, ako píše už zmienený Stephen J. Gould: „Rekapitulácia nebola „vyvrátená“; nemohla byť, pretože priveľké množstvo dobre doložených prípadov spĺňa jej očakávania. Namiesto toho bola zavrhnutá ako univerzálny princíp a vyložená len ako jedna z viacerých možných výsledkov všeobecnejších procesov – evolučných zmien načasovania a rýchlosti na produkovanie zrýchlenia alebo spomalenia vo vývine konkrétnych znakov.“

Popri rekapitulácii, ak ju chápeme inak než Haeckel vo svojich extrémnejších vyjadreniach (dnes sa nahrádza pojmom peramorfóza), sa do popredia záujmu dostali aj iné procesy, a to také, keď sa z embryonálnych či nedospelých štádií stávajú štádiá dospelé. Proces takéhoto „omladenia“ nazývame pedomorfóza.

-

Perexový obrázok: Vývin embryí ryby, salamandry, korytnačky, sliepky, prasaťa, kravy, králika a človeka podľa Haeckela (1874).

Príspevok je s výnimkou úvodného odstavca úryvkom z článku „Dospelé bábätká: Embryá a tajomstvo premenlivosti druhov“ (GoldMan, máj 2011, str. 26-31)

Prvý obrázok: commons.wikimedia.org

Druhý a tretí obrázok: http://thesymbiont.blogspot.com/2010/06/human-evolution-proofs-in-picture-form.html
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok