01.10.2017-07:23:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Zbúrané mýty

Zdravé céčko

Vitamíny sú skupina látok, ktoré si naše telo nevie samo vyrobiť, ale sú potrebné pre jeho fungovanie. Tak znie definícia, ale pravdou je, že nie je úplne správna. Napríklad vitamín D si telo vyrába v koži, s menšou pomocou slnečného UV-žiarenia.

Čo sa týka vitamínu C, ľudia patria k malej skupine smoliarov vo svete živočíchov (spolu s primátmi a morčatami), ktorí sú kvôli mutácii v jednom géne odkázaní len a len na jeho prísun z potravy. Popisuje sa jeho význam pre rôzne biochemické reakcie (hydroxylácia steroidov a kolagénu, úloha pri vstrebávaní železa a pri syntéze katecholamínov, atď.) a často sa zvýrazňuje jeho antioxidačná aktivita a podpora imunity.Často sa spomína jeho prospešný účinok na srdce a cievy, ktorý má byť spôsobený spomalením tvorby aterosklerotických plátov v tepnách, hoci metaanalýzy (štúdie štúdií) prinášajú, občas, protichodné výsledky. (2, 3) Niektoré nedokázali nijaký prospešný účinok na kardiovaskulárny systém, iné popisujú pozitívny vplyv na cievy, ale len u vybranej skupiny pacientov, ktorí už sú vo vysokom kardiovaskulárnom riziku.

Rovnako nejasné výsledky sú aj pri iných ochoreniach, napr. Alzheimerovej chorobe. (4) Tak či onak, väčšina ľudí neprijíma vitamín C vo forme výživového doplnku kvôli prevencii demencie alebo infarktu, ale kvôli tomu, aby v zime neprechladli a nedostali chrípku. Má tento rozšírený zvyk aj vedecké opodstatnenie?

Vitamín C a „smrteľná choroba mužov“

Nádcha, alebo katarálny zápal nosnej sliznice, môže byť vyvolaná rôznymi vírusmi (rhinovirus, parainfluenza, RS virus, coronarovirus, ...). Asi najviac spropagoval vitamín C ako bojovníka proti nádche držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Linus Pauling, ktorý v knihe z roku 1970 tvrdil, že denný prísun vitamínu C v množstve 1 gram redukuje výskyt nádchy u väčšiny ľudí o 45 %. V ďalšom vydaní už odporučil vyššie dávky, až nad 2 gramy. (5)

Dávky odporúčané zdravotníckymi organizáciami sú v súčasnosti do 100 mg denne, pričom je potrebné si uvedomiť, že dávka nad 400 mg sa nevyužitá vylúči z tela. Preto jedinou možnosťou, ako obdržať Paulingom odporučené megadávky, sú intravenózne infúzie, pričom treba počítať s možnými vedľajšími účinkami (hnačka, nevoľnosť, bolesti brucha).Napriek jeho nepopierateľnej zásluhe v odbore chémie, odborná verejnosť kritizuje Paulingov nedostatočne vedecký prístup k problematike, ako aj jeho závery.

Potenciálny účinok vitamínu C na bežnú nádchu skúmalo množstvo výskumov. Skúšalo sa podávať vitamín pacientom, ktorí sa nechali najprv dobrovoľne nakaziť vírusom (6), skúšalo sa porovnávať placebo a vitamín (7), vykonali sa dvojito-zaslepené štúdie (8), podávali sa megadávky pacientom s nádchou, ako sa aj porovnávali megadávky s placebom (9). Žiaden klinicky významný účinok sa nepotvrdil.

Metaanalýza z roku 2013, ktorá zahŕňa 29 randomizovaných štúdií s viac ako 11 000 pacientmi, prišla so záverom, že príjem vitamínu C v dávke aspoň 200 mg denne znižuje riziko prechladnutia približne o polovicu, ale iba u nadmerne fyzicky aktívnych ľudí (maratónci, vojaci s ťažkým fyzickým výcvikom, ...). V bežnej populácii sa zníženie rizika prechladnutia nezistilo, hoci u 8 % dospelých a 14 % detí došlo k skráteniu trvania ochorenia a k zmierneniu symptómov. (10)

Podľa dr. Bistriana, klinického dietológa z Harvard-affiliated Beth Israel Deaconess Medical Centre, môže mať aj tento poznatok význam, keďže ročne dochádza kvôli nádche k strate 23 miliónov pracovných dní (platí pre USA). Zároveň dodáva, že je vhodnejšie prijímať vitamín C z normálnej stravy, než z výživových doplnkov, pretože si zabezpečíme prísun aj ďalších dôležitých živím a koniec-koncov, zvýšeným príjmom zeleniny a ovocia dosiahneme vhodný spôsob stravovania, čo má význam pre naše celkové zdravie. (11)

Ako je to s chrípkou?

V laickej verejnosti sa slová nádcha a chrípka často vnímajú ako synonymá. Je medzi nimi však podstatný rozdiel.

Zatiaľčo nádcha je iba obyčajné „soplenie a kýchanie“, ktoré môže spôsobiť množstvo rôznych vírusov, chrípka sa prejavuje náhlym začiatkom so zimnicou, následne vysokými teplotami. Okrem soplenia sú prítomné bolesti svalov, kĺbov, často aj suchý kašeľ. Chrípku vyvoláva len influenzavirus (vírus chrípky), ktorého typy majú jednoduché označenie A, B a C.Influenzavirus je typický častými genetickými mutáciami (preto sa odporúča očkovanie každý rok proti predpokladaným novým typom pred začatím chrípkovej sezóny), ktoré menia vlastnosti vírusu. To je dôvod vzniku občasných epidémií až pandémií (celosvetové rozšírenie choroby).

Pandémie chrípky sú to, čoho sa zdravotníci najviac obávajú. Mutácia sa nedá stopercentne predpovedať a môže nás zastihnúť nepripravených. Napríklad pandémia španielskej chrípky v rokoch 1918 - 1919 pripravila o život asi 40 miliónov ľudí, väčšina bola v produktívnom veku. (12)

Antivirotický efekt vitamínu C proti vírusu chrípky sa v odbornej literatúre spomína už dlhšiu dobu. Najvyšší účinok má mať v skorej fáze infekcie. (13, 14) Niektoré lieky proti chrípke, používané prevažne v Rusku, obsahujú okrem antivirotík (ktoré predstavujú hlavnú zložku lieku) aj prímes vitamínu C a E a existujú malé štúdie, ktoré zistili účinok tejto terapie. (15) In vitro bol zistený pozitívny účinok vitamínu C na imunitný systém, ktorý je vystavený infekcii chrípkovým vírusom. (16) Zdá sa, že v tomto prípade ozaj zohráva vitamín C v terapii nejakú úlohu. Každopádne chýbajú veľké (a teda výpovednejšie) štúdie, takže ostávame v tzv. „sivej zóne“ neistoty.

Tak či onak, zvýšený príjem vitamínu C (ale v rozumných dávkach), hoci aj vo forme výživových doplnkov, nemôže uškodiť, v prípade začínajúcej chrípky možno práve naopak, pomôže.

Je však potrebné si uvedomiť, že plne prepuknutá choroba patrí do rúk lekárom. Pokúšať sa liečiť ju doma iba vitamínmi môže mať zlé následky aj pre blízkych.-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Zdroje:
1. http://www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/EML2015_8-May-15.pdf
2. Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, Simonetti RG, Gluud C (2012). "Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases". Cochrane Database Syst Rev. 3: CD007176. PMID 22419320. doi:10.1002/14651858.CD007176.pub2.
3. Chen GC, Lu DB, Pang Z, Liu QF (2013). "Vitamin C intake, circulating vitamin C and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies". J Am Heart Assoc. 2 (6): e000329. PMC 3886767 . PMID 24284213. doi:10.1161/JAHA.113.000329.
4. Li FJ, Shen L, Ji HF (2012). "Dietary intakes of vitamin E, vitamin C, and β-carotene and risk of Alzheimer's disease: a meta-analysis". J. Alzheimers Dis. 31 (2): 253–8. PMID 22543848. doi:10.3233/JAD-2012-120349.
5. Pauling L: Vitamin C, the Common Cold and the Flu. San Francisco: WH Freeman, 1976.
6. Schwartz AR, Hornick, RB and others. Evaluation of the efficacy of ascorbic acid in prophylaxis of induced rhinovirus 44 infection in man. Journal of Infectious Diseases 128:500-505, 1973.
7. Coulehan JL Ascorbic acid and the common cold: Reviewing the evidence. Postgraduate Medicine 86:153-160, 1979.
8. Audera C and others. Mega-dose vitamin C in treatment of the common cold: A randomised controlled trial. Medical Journal of Australia 175:389, 2001
9. Baird IM, Hughes RE and others. The effects of ascorbic acid and flavonoids on the occurrence of symptoms normally associated with the common cold. American Journal of Clinical Nutrition 32:1686-1690, 1979.
10. Can vitamin C prevent a cold? Published on January 2017. citované 13.9.2017, dostupné na: https://www.health.harvard.edu/cold-and-flu/can-vitamin-c-prevent-a-cold
12. Beneš J. Infekční lékařství. 2009. Galen, Praha. str. 105-108
13. Wei li et al.: Vitamin C Deficiency increases the lung pathology of Influenza Virus-infected Gulo-/- Mice. J. Nutr. 136: 2611-2616, 2006. Dostupné na: http://www.health120years.com/cn/pdf/Nutrition_Influenza-Virus_Vit.C.pdf
14.
http://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(16)00706-6/pdf
15. Kolobukhina LV, Malinovskaia VV, Gatich RZ, et al. (2008). "[Evaluation of the efficacy of wiferon and arbidol in adult influenza]". Vopr. Virusol. 53 (1): 31–3. PMID 18318133.
16. Manzella P.J. et al.: Human macrophage and lymphocyte responses to mitogen stimulation after exposure to Influenza virus, ascorbic acid and hyperthermia. J Immunol November 1, 1979, 123 (5) 1940-1944; dostupné na: http://www.jimmunol.org/content/123/5/1940.short


Perexový obrázok: James Gathany
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok