31.05.2020-09:30:00   |   Radoslav Janoštiak
#Zbúrané mýty
#Zdravie
Dezinformácie týkajúce sa 5G siete sú len prebalením konšpirácií z minulosti, týkajúcich sa elektromagnetického žiarenia. Ako prvé nepravdivé tvrdenia týkajúce sa elektromagnetického žiarenia sa ešte v 80. rokoch šírili správy, že deti vyrastajúce blízko vysokonapäťového elektrického vedenia majú zvýšené riziko leukémie. Tieto tvrdenia boli následne dôrazne analyzované a vyvrátené.


Avšak to nezabránilo vzniku ďalších dezinformácií, ktoré nepodložene tvrdili, že každý ďalší výdobytok modernej vedy a techniky je škodlivý. Svoj diel konšpirácií si vytrpeli mikrovlnky ale tiež televízory, o ktorých sa hovorilo, že ich žiarenie poškodzuje oči. Aj moji rodičia používali tento argument, aby obmedzili môj čas strávený pozeraním televízie.

Medzi tie novšie patria nepravdivé správy o spojitosti používania mobilov so zvýšeným výskytom nádorov mozgu alebo správy o škodlivosti siete 3G a neskôr 4G– na ktoré sa akosi zabudlo, keď prišla sieť 5G.

Pozadie konšpirácií o sieti 5G

Tie menej uletené konšpiračné teórie tvrdia, že elektromagnetické žiarenie, na ktorom je založená sieť 5G, je škodlivé pre živé organizmy.

V slovenskej Wikipédii je elektormagnetické žiarenie definované ako prenos energie v podobe elektromagnetického vlnenia. Samo o sebe to môže vyvolávať určité obavy, pretože odzneli slová ako “žiarenie” a “prenos energie”. Avšak energia prenášaná pomocou tohto žiarenia závisí od jeho typu.

Najzákladnejšie delenie je na ionizujúce a neionizujúce žiarenie. Neionizujúce žiarenie prenáša len malé množstvo energie, takže nie je schopné ionizovať atómy a molekuly – meniť množstvo elektrónov v nich. Rádiové alebo mikrovlnné žiarenie patrí medzi tie najslabšie a teda neionizujúce typy žiarenia. Aj svetlo alebo teplo (infračervené žiarenie) patrí medzi neionizujúce elektromagnetické žiarenie s nižšou energiou. Na druhej strane spektra sa nachádza vysokoenergetické ionizujúce žiarenie, ktoré môže poškodiť atómy a molekuly v živých bunkách. Sem patrí röntgenové alebo gama žiarenie.


Sieť 5G využíva nízkofrekvenčné vlny s frekvenciou 3,4-3,6 GHz, ktoré nie sú schopné ani len prenikať cez pokožku. Tieto frekvencie sú napríklad 100 000-krát menej energetické než viditeľné svetlo alebo teplo, a teda podľa rovnakej nelogiky, akú vidíme u konšpirátorov, by žiarovky, radiátory alebo televízor spôsobovali poškodenie, čo sa očividne nedeje. Samozrejme, neexistujú navyše žiadne hodnotné vedecké dôkazy o škodlivosti 5G.

Konšpirácie spájané s 5G

Prvou dezinfomáciou, ktorá podsúvala údajný škodlivý vplyv 5G, bol hoax, že spôsobuje masový úhyn vtákov, konkrétne smrť 300 vtákov v Holandsku v roku 2018 a smrť 225 operencov v Severnom Walese v roku 2019. Následné skúmanie mŕtvych vtákov žiadnu takúto spojitosť nepreukázalo.

Najpopulárnejšou súčasnou konšpiráciou je spájanie siete 5G s prebiehajúcou pandémiou Covid-19. Jedna z tých viac nezmyselnejších tvrdí, že pôvodom ochorenia Covid-19 je priamo 5G sieť a neexistuje žiadne infekčné agens, teda vírus SARS-CoV-2. Samozrejme, táto konšpirácia je úplne nezmyselná, keďže bolo nevyvrátiteľne preukázané, že práve vírus SARS-CoV-2 je pôvodcom ochorenia Covid-19, a teda sa ňou nebudem ďalej zaoberať. Ďalšou dezinformáciou je tvrdenie, že 5G sieť podporuje šírenie vírusu SARS-CoV-2. Zástancovia tvrdenia argumentujú, že 5G sieť je v prevádzke všade tam, kde sa šíri tento vírus – Wuhan, Londýn, Paríž. Žiarenie, ktoré využíva 5G sieť vraj oslabuje imunitný systém a tým pádom robí ľudí náchylnejšími k nákaze.

Okrem toho, že žiarenie 5G je príliš slabé na to, aby malo nejaký účinok, konšpirační teoretici akosi nevysvetľujú, prečo sa šíri len Covid-19 a nie iné infekčné ochorenia. A samozrejme zabúdajú spomenúť, že SARS-CoV-2 sa šíri aj v krajinách bez 5G, ako sú napríklad Irán alebo Ekvádor. Je to klasický príklad argumentačného faulu známeho ako „konfirmačné skreslenie“ (či „sklon ku potvrdzovaniu“), pri ktorom si ľudia vyberajú len informácie, ktoré im zapadajú do už ich vytvoreného názoru a odmietajú tie, ktoré ich názor vyvracajú.

Poslednou konšpiráciou, ktorú spomeniem, je tvrdenie, že 5G sieť vyvinula armáda ako zbraň alebo ako prostriedok na depopuláciu Zeme. Táto konšpiračná teória sa zakladá na výskume možností využitia energetického lúča ako zbrane. Tu musím spomenúť, že aj keď sa takýto výskum uskutočnil, nenašiel široké uplatnenie, pretože lúč účinne zastavilo obyčajné oblečenie. Sieť 5G navyše využíva vlnenie s neporovnateľne nižšou energiou – ako som spomenul v úvode, toto vlnenie nedokáže preniknúť ani cez ľudskú pokožku.


Hľadanie vinníka

Konšpiračné teórie o účinkoch 5G siete sú však len kvapkou v mori hoaxov a dezinformácií, ktoré sa v súčasnosti šíria. Ako je možné, že tvrdenia, niekedy až bizarné, nezakladajúce sa na objektívnych a hodnotných dôkazoch, získavajú také veľké množstvo podporovateľov? V príručke konšpiračných teórií “The Conspiracy Theory Handbook” sú dôvody zhrnuté do 4 bodov:

- pocit bezmocnosti
- osobné vyrovnávanie sa s hrozbou
- vysvetľovanie veľmi zriedkavých udalostí
- nedôvera v tradičnú politiku

A teda ľudia, ktorí majú strach a cítia sa bezmocní, sa snažia vysvetliť situáciu tým, že niekto musí bezpodmienečne ťahať za nitky a organizovať ju v prospech úzkej skupiny ľudí. Takéto osoby jednoducho hľadajú vinníka. Je to jeden zo základných princípov fungovania ľudského mozgu – dávať veciam zmysel. Spolu s nekvalitnými a neoverenými informáciami je to recept na kvalitnú konšpiráciu.

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.

Zdroje:

1. https://www.wired.co.uk/article/5g-health-risks-concerns
2. https://www.nytimes.com/2014/12/01/health/long-after-an-80s-scare-suspicion-of-power-lines-prevails.html
3. https://www.ft.com/content/1eeedb71-d9dc-4b13-9b45-fcb7898ae9e1
4. https://www.businessinsider.com/coronavirus-conspiracy-5g-masts-fire-2020-4?IR=T#5g-conspiracy-theories-have-been-around-since-at-least-2019-1
5. https://news.sky.com/story/coronavirus-the-5g-conspiracy-just-wont-go-away-heres-why-its-nonsense-11974753
6. https://www.thesun.co.uk/tech/11156727/5g-safe-dangerous-deadly-radiation-science-conspiracy-theories/
7. https://www.gq.com/story/coronavirus-5g-conspiracy-theory-explained
8. https://www.5gtechritory.com/news/bird-killing-cancer-causing-5g-is-the-internets-new-favourite-conspiracy-theory
9. https://telecoms.com/503845/5g-conspiracy-theories-what-they-are-why-they-are-wrong-and-what-can-be-done/
10. https://techcrunch.com/2020/04/10/coronavirus-5g-covid-19-conspiracy-theory-misinformation/
11. https://theconversation.com/coronavirus-conspiracy-theories-are-dangerous-heres-how-to-stop-them-spreading-136564
12. https://www.aljazeera.com/ajimpact/5g-coronavirus-conspiracy-theory-driven-coordinated-effort-200410182740380.html
13. https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_%C5%BEiarenie
14. http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/19/omyl-texaskeho-ostrostrelca/

Titulný obrázok: pixabay.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok