15.10.2017-10:41:00   |   Nadežda Bystrická
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča znížiť podiel cisárskych rezov na 10 - 15 % z celkového počtu pôrodov. Je to všeobecne známy fakt. Vedia o ňom všetci odborníci a aj mnohí laici. Problém so všeobecne známymi faktami ale je, že si ich nikto neoveruje. Že to tak je, hovorí predsa každý. A keď to hovorí každý, tak je to asi pravda. Tento spôsob uvažovania ale využíva argumentačnú chybu známu ako argument ad populum.

WHO v roku 1985 naozaj prišlo s vyhlásením „pre žiaden región neexistuje dôvod, prečo mať vyšší podiel sekcií ako 10 - 15 %“. Málokto ale vie, že toto odporúčanie nebolo založené na dôkazoch a bolo teda doslova vycucané z prsta.Gynekologička a pôrodníčka Amy Tuteur upozorňuje (1, 2), že hlavným autorom tohto vyhlásenia bol Dr. Marsden Wagner, americký perinatológ a zástanca domácich pôrodov a pôrodných asistentiek. Podľa nej bolo odporúčanie znížiť podiel sekcií viac odrazom jeho ideologického presvedčenia, ako vedeckých dôkazov.

V roku 2009 WHO od tohto nezmyselného odporúčania upustilo a dnes na oficiálnej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie nájdeme vyjadrenie k podielu sekcií z roku 2015, v ktorom sa píše: „Takmer 30 rokov považovala medzinárodná zdravotnícka komunita za ideálny podiel cisárskych rezov niečo medzi 10 % a 15 %. ... Keďže v priebehu posledných troch dekád začali pribúdať dôkazy o prínosoch a rizikách cisárskych rezov a došlo k významnému zlepšeniu klinickej pôrodníckej starostlivosti, a tiež zlepšeniu metodológie hodnotenia vedeckých dôkazov a vydávania odporúčaní, začali zdravotníci, vedci, epidemiológovia a úrady a politici vo zvyšujúcej sa miere vyjadrovať potrebu prehodnotiť odporúčania z roku 1985.“

Pri pozornom čítaní dokumentu zistíte, že vlastne žiadne konkrétne odporúčania neobsahuje. Práve naopak, píše sa v ňom: „Radšej, ako sa snažiť dosiahnuť špecifický podiel sekcií, je potrebné vynaložiť všetko úsilie, aby bol zabezpečený pôrod cisárskym rezom pre každú ženu, ktorá ho potrebuje.“ (3)

Jedným z dôležitých problémov pri vytváraní akýchkoľvek odporúčaní je, že populácie rodičiek rôznych zariadení sa medzi sebou veľmi výrazne líšia. Aj u nás na Slovensku sú nemocnice, ktoré poskytujú len základnú neonatologickú starostlivosť a v ich pôrodniciach rodia len rodičky s donoseným plodom a nekomplikovanou graviditou. Naproti tomu sú nemocnice, ktoré majú špecializované perinatologické centrá schopné poskytnúť aj intenzívnu starostlivosť, napríklad ťažko nedonoseným novorodencom. Je teda logické, že pôrodnice, v ktorých rodí veľký počet rodičiek s komplikovaným tehotenstvom, nemôžu mať rovnako nízke podiely sekcií ako pôrodnice s nekomplikovanými pôrodmi.Dokument WHO o podiele sekcií z roku 2015 je vlastne výzvou k starostlivejšiemu zberu dát ohľadom cisárskych rezov a materskej a novorodeneckej mortality (úmrtnosti) a morbidity (chorobnosti) s ohľadom na charakteristiky tehotenstva a pôrodu. WHO navrhuje pre účely zberu dát stratifikovať, čiže rozdeliť rodičky podľa Robsonovej klasifikácie až do 10 kategórií (do úvahy sa berie napríklad to, či žena rodí prvý raz, či v minulosti rodila cisárskym rezom, či je plod donosený alebo nedonosený, či je otočený hlavičkou a či je pôrod spontánny alebo indukovaný). Takýto zber dát by mohol viesť k menšiemu skresleniu dát rôznymi súčasne pôsobiacimi faktormi, a teda aj zmysluplnejším odporúčaniam, ktoré budú ženám viac šité na mieru.

Ďalší problém, ktorý si treba uvedomiť je, že mnohé štúdie sa zameriavajú na materskú a novorodeneckú úmrtnosť. Pritom smrť matky alebo dieťaťa nie je jediný negatívny výsledok vaginálneho pôrodu alebo pôrodu sekciou. V Dokumente z roku 2015 samotné WHO priznáva, že: „Dopad podielu cisárskych rezov na iné parametre, ako je napríklad materská a novorodenecká chorobnosť, pediatrické výsledky a psychologická pohoda a sociálne blaho, je stále nejasný. Na pochopenie zdravotných dopadov cisárskych rezov na bezprostredné a dlhodobé výsledky je potrebný ďalší výskum.“

Posledná vec, ktorú si treba uvedomiť je, že WHO vydáva odporúčania pre celý svet – teda tak rozvinuté krajiny ako aj krajiny tretieho sveta. Pôrod sekciou v prostredí so zlými hygienickými podmienkami a zlou popôrodnou starostlivosťou je omnoho viac rizikový ako pôrod sekciou v rozvinutej krajine s dobrou zdravotnou starostlivosťou. Snaha WHO z 80. rokov vytvoriť pre celý svet univerzálne odporúčanie je teda hlúpa a smiešna. Zrejme poškodila mnoho žien, u ktorých bol pôrod sekciou indikovaný, ale kvôli odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie sa rozhodli pôrodníci viesť pôrod vaginálnou cestou.

-
Autorka je lekárka-

Zdroje:
1 http://www.skepticalob.com/2014/07/an-industry-devoted-to-demonizing-c-sections.html
2 http://www.skepticalob.com/2015/04/world-health-organizations-warning-on-c-sections-is-ideology-masquerading-as-science.html
3 http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/en/


Perexový obrázok: Pexels
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok