16.12.2016-18:25:00   |  
#Názory
Jej slovenská jazyková verzia je vzhľadom na pomerne nízke množstvo používateľov nášho jazyka relatívne úspešná. Kolektív jej redaktorov je stále pomerne úzky. Pravidelne píšucich redaktorov je okolo 25 – 30 a ich počet a aktivita v čase kolíše. V článku si môžete prečítať niekoľko zaujímavostí o projekte ako aj dôvody prečo je dobré do Wikipédie písať, alebo čím môže projekt obohatiť Vás.Zopár (encyklopedických) informácií na úvod

Ak zadáte do internetového vyhľadávača heslá chlieb, druhá svetová vojna, SpaceX, kométa, éterický olej, granit alebo Tesla typ S bude jedna z prvých 10 nájdených stránok Wikipédia, často dokonca jej slovenská jazyková verzia. Pri viacerých témach je nájdené heslo na Wikipédii prvým odkazom, ktorý Google ponúka.

Dôvodov úspechu a popularity Wikipédie je viacero. Wikipédia sa vyprofilovala ako najčastejšie používaná internetová encyklopédia najmä pre svoju otvorenosť (open source), teda možnosť jej editácie prakticky pre každého. Jej obsah je voľne, teda bezplatne prístupný pod slobodnou licenciou a navyše často vo viacerých jazykoch. (Vedeli ste, že Wikipédia existuje aj v rusínskom jazyku?) Servery Wikipédie spravuje nezisková organizácia Wikimedia Foundation v USA, ktorá nezískava príjmy z reklamy, ale iba z darov. Podobným princípom funguje aj rozširovanie jej obsahu, lebo encyklopédiu v podstate píšu iba dobrovoľníci.

Aká je tá slovenská?

Slovenská jazyková verzia vznikla v septembri 2003. Celkovo do októbra 2016 urobilo aspoň 10 úprav na Slovenskej Wikipédii už celkovo 4238 užívateľov.[4] V porovnaní s českou, ktorá ale môže čerpať z približne dvojnásobného počtu nositeľov českého jazyka, kde aspoň 10 úprav urobilo za rovnaké obdobie asi 15 630 rôznych užívateľov, je to však málo. Do 21. novembra 2016 mala Slovenská Wikipédia iba 466 aktívnych redaktorov, teda prispievateľov, ktorí v posledných 30 dňoch vykonali aspoň 1 úpravu. [1] Pravidelne prispievajúcich, ktorí majú cez 2000 editácii je ale relatívne málo, asi 25 – 30. [4]Do 21. novembra 2016 mala Slovenská Wikipédia viac ako 215 107 článkov, je to 10 násobne viac ako najväčšia dosiaľ vydaná slovenská knižná Encyklopédia Slovenska vydávaná na prelome 70. a 80. rokov 20. storočia. [1] A tiež viac, ako pripravovaná Encyklopédia Beliana, ktorú vydáva Encyklopedický ústav SAV, a ktorá má mať plánovaných 150 000 hesiel. Samozrejme počet hesiel môže byť zavádzajúci, dôležitá je kvalita informácií. Tá je v tlačenej encyklopédii písanej odborníkmi pochopiteľne na vyššej úrovni. Avšak prvý zväzok Encyklopédie Beliana vyšiel v roku 1999 a dnes (december 2016) sa Beliana dostala iba približne do polovice spracovania, pričom niektoré heslá zo starších vydaní sú už neaktuálne. Mnohé témy môže Wikipédia spracovať do väčšieho detailu (neobmedzuje ju množstvo strán papiera) a udržiavať ich aktualizované, navyše prístupné zdarma pre každého, kto má internet. Od encyklopédie existujúcej vďaka žobraniu a voľnočasovým aktivitám je to celkom úspech, nie?

Wikipédia (všeobecne, nielen jej Slovenská verzia) patrí na 7. miesto medzi najnavštevovanejšími stránkami na Slovensku. [2] Na najvyhľadávanejšie heslá ako Slovensko, Bratislava alebo Zem si denne na Slovenskej Wikipédii kliknú stovky až tisíce ľudí. [3]

Kto píše Wikipédiu?

Wikipédiu píšu prevažne anonymní redaktori. Muži aj ženy, ľudia rôzneho veku a profesií, dobrovoľníci, spravidla píšuci o tom, čo ich baví. Viacerých neraz viedol popud, že informácie o určitej téme by na internete nemali chýbať. Wikipédia je však encyklopédia, a nie každá informácia má encyklopedických charakter, či význam, a preto je príspevky potrebné oprieť o nezávislé zdroje, na ktoré by sa mal text článku odvolávať. Nie vždy možno nazvať ich činnosť „krátením času“, pretože sa často jedná o ľudí, ktorí si spracovaním určitej témy do podoby encyklopedického hesla na Wikipédii rozširujú vlastné obzory. Určitá časť článkov bola vytvorená alebo doplnená na podnet vysokoškolských pedagógov študentmi českých a slovenských univerzít ako súčasť ich študijných zadaní a zápočtov. Iné články alebo ich základ, bol prebratý z rôznych voľne dostupných akademických zdrojov ako je napr. filozofická encyklopédia FILIT [5], databáza osobností Banskobystrického regiónu OSUD alebo Encyklopédia Astronómie [6].

Prečo prispieť? Čím viete obohatiť Wikipédiu a čím môže ona obohatiť vás

Niektorí redaktori Wikipédie rozvíjali svoj redaktorský, odborný či literárny talent tu a neskôr sa posunuli ďalej napríklad ako autori beletrie, vedecko-popularizačných prác či redaktori internetových portálov. Mnohí píšu slovenskú Wikipédiu už viac než 10 rokov. Ja osobne som si pri písaní Wikipédie rozšíril svoje poznatky z vedného oboru, ktorý som študoval a teraz sa ním aj živím. Možnosť „vypísať sa“ a zdokonaliť svoj literárny prejav mi dala v niektorých ohľadoch náskok pred mnohými rovesníkmi. Vedieť písať a sformulovať vlastné myšlienky, sumarizovať aktuálne poznatky alebo stav poznania na základe dostupných zdrojov však nie je dôležitá len pre vedcov, žurnalistov či analytikov.

Vzhľadom na to, že Wikipédia podporuje prekladanie textov medzi jednotlivými jazykovými verziami, otvára sa tu aj možnosť pre využitie, prípadne aj rozvoj jazykových zručností. Mnoho záujemcov môže pri prekladaní z a do anglického, nemeckého či ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka rozvíjať svoje zručnosti a popri tom prispieť k rozšíreniu Wikipédie o užitočné informácie.Nemožno zabúdať ani na to, že popri Wikipédii existujú paralelné projekty databáz voľne šíriteľných multimediálnych súborov, predovšetkým obrázkov Wikimedia Commons ako aj iné menej známe projekty. Sú to napr. Wikislovník, Wikicitáty (databáza citátov slávnych osobností) alebo Wikizdroje, ktorá je databázou voľne šíriteľných originálnych historických textov podobne ako Wikiknihy. Viaceré projekty sa pre zatiaľ nízky počet správcov v slovenskom jazyku ešte neotvorili. Sú to napr. Wikisprávy alebo Wikiverzita, ktorá má byť databázou voľne šíriteľných učebných textov pre študentov stredných a vysokých škôl.

Namiesto záveru

Podporujete voľný obsah? Máte čas a chuť prispieť do spoločného projektu? Hnevá vás neodborný, alebo chýbajúci obsah pri témach, ktoré by vo Wikipédii nemali chýbať? Slovenská Wikipédia ocení vašu pomoc! Rozumiete témam ako sú právo, kultúra (divadlo, hudba, film), politika, medicína, informačné technológie alebo prírodné vedy? Aj malý príspevok k týmto témam môže byť pre Wikipédiu a ľudí, ktorí ju využívajú, veľmi prínosný.

-

Ondrej Pelech, PhD
autor je redaktorom slovenskej wikipédie

Použité zdroje
[1] Wikipédia: Štatistika, sk.wikipedia.org Dostupné online: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0peci%C3%A1lne:%C5%A0tatistika
[2] Top Sites in Slovakia, lexa Internet, Inc., Dostupné online: http://www.alexa.com/topsites/countries/SK
[3] Pageviews Analysis, Dostupné online:
https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=sk.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=Slovensko|Bratislava|Zem
[4] Štatistiky Wikipédie slovak, Dostupné online: https://stats.wikimedia.org/SK/TablesWikipediaSK.htm#wikipedians
[5] Piaček, J. & Kravčík, M. 1999, Filit, Otvorená filozofická encyclopedia V. 3.0, Dostupné online: http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
[6] Hajduk, A. a kol., 1987, Encyklopédia Astronómie. Osveta, Bratislava, 760 s.
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok