20.02.2020-21:00:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Zbúrané mýty

Odblokovanie tepien, implantácie by-passov... to je už minulosť!

Tak znie nadpis klamlivej inzercie, ktorá zabrala v magazíne celé tri strany. Pri čítaní sa dozvedáme, že istý profesor Eduard Pavlovič, vedec slovenského pôvodu pôsobiaci v Noninvasive Heart Center v Štokholme, vypracoval novú liečebnú metódu zvanú detrivaskulárna liečba.

Za tajomným názvom sa skrýva užívanie tabliet „s prírodným zložením“, ktoré „pomáhajú srdcu a cievam poraziť aterosklerózu“. Účinok sa údajne dostaví už za 3 až 6 týždňov. Ako to tablety dokážu? Údajne obsahujú kardioaktívne látky, ktoré rozpúšťajú nánosy tuku na stenách ciev – odborne aterosklerózu.Túto „liečebnú metódu“ vypracoval profesor Pavlovič údajne preto, aby pomohol svojmu chorému otcovi, ktorý by musel inak podstúpiť katétrové vyšetrenie a následne angioplastiku, teda implantáciu stentu (malej sieťky, ktorá rozšíri zúžené srdcové cievy, čím zlepší prietok krvi v srdcovom svale). Dočítame sa, že jeho objav len na Slovensku pomohol viac ako 17 tisíc ľuďom.

Farebne zvýraznený odstavec hlása: „Najnovšie výskumy dokázali, že v 87,5 % prípadov invazívne riešenia prinášajú viac škody, ako úžitku.“ Aké škody? Invazívne metódy sú podľa textu bolestivé, vyžadujúce rekonvalescenciu a prinášajúce hrozbu komplikácie, ako sú srdcový infarkt, krvácanie, infekcia či mozgový infarkt (laicky mŕtvica). Detrivaskulárna liečba podľa reklamy uvedené riziká eliminuje, keďže ide o „prírodnú, neinvazívnu angioplastiku“.

Zdá sa, že táto neuveriteľná liečba ušla pozornosti kardiológov z celého sveta. Len nedávno sa totiž konal medzinárodný kardiologický kongres v Paríži, kde sa okrem iného aktualizovali medzinárodné odporúčania pre viaceré kardiovaskulárne ochorenia. Nehovoriac o tom, že mesačne vychádzajú mnohé odborné časopisy zamerané na kardiológiu, ku ktorým majú prístup lekári na celom svete. Aj keď my, hlúpi lekári, nepoznáme túto zázračnú liečebnú metódu, nebojte sa. Šarlatáni... hups. Chcel som napísať: dobrí ľudia existujú a tablety si viete zohnať aj bez návštevy bielych plášťov.

V propagačnom texte sa píše: „Podľa priania otca, profesor Pavlovič sprístupnil detrivaskulárnu kúru každému, kto ju potrebuje. Na Slovensku je dostupná v telefónnom predaji zľavového klubu.“

Aké šťastie, že existuje inzercia a telefónny predaj zľavového klubu...


-Ateroskleróza, tichý zabijak

Poďme si najprv vysvetliť fakty. Pojem ateroskleróza popisuje ukladanie tukov (hlavne tzv. „zlého“ LDL-cholesterolu) do steny ciev, čo vedie postupne k ich zužovaniu a následne spomaleniu prietoku krvi danou cievou. Ateroskleróza je patologický základ množstva častých ochorení – ak dôjde k ukladaniu tukov v mozgových cievach, môže to viesť k vzniku mozgového infarktu (mŕtvici), ak postihuje cievy dolných končatín, vznikajú bolesti pri chôdzi a neskôr aj v pokoji, ak sú postihnuté srdcové cievy, zúženie spôsobuje námahové bolesti na hrudi (odborne angina pectoris) až srdcový infarkt.

Bez ohľadu na to, ktorý orgán je postihnutý, princíp je stále rovnaký. Tkanivo alebo orgán nedostáva dostatok kyslíka z dôvodu nízkeho prietoku krvi zúženou cievou. Ak sa rýchlosť prietoku zníži pod kritickú hodnotu, tkanivo nedostáva ani minimálne množstvo kyslíka a odumiera.Slovo „infarkt“ znamená mŕtve tkanivo, ktorého funkciu už nemožno obnoviť a hoci si ho mnoho ľudí spája len so srdcom, „zinfarktovať“ môže prakticky akýkoľvek orgán – okrem spomenutého infarktu mozgu existuje aj infarkt pľúc, infarkt čreva, infarkt obličky atď.

Vráťme sa však ku srdcu. Ak sú aterosklerózou postihnuté cievy vyživujúce srdcový sval, hovoríme o ischemickej chorobe srdca. Keďže sú kardiovaskulárne ochorenia v našich končinách hlavnou príčinou srdcového zlyhania a zabijakom číslo jeden, môžeme smelo vyhlásiť, že ischemická choroba srdca patrí nielen k najčastejším príčinám hospitalizácie, ale aj k hlavným príčinám úmrtí na Slovensku.

Detrivaskulárna liečba...

V inzercii sa píše, že keď sa profesor Pavlovič dozvedel o diagnóze svojho otca (ischemická choroba srdca) „bol zdrvený“, a to viedlo k vzniku detrivaskulárnej liečby. Spomínané tablety, údajne rozpúšťajúce aterosklerózu, obsahujú „prírodné zloženie“, patentovaný komplex CardioPlus.

V medzinárodných databázach štúdií z celého sveta nenájdete pod heslom „detrivaskulárna liečba“ nič. Rovnako sa nedarí nájsť nijakú štúdiu profesora Pavloviča, v ktorej by sa táto metóda spomínala. Je to zvláštne, keďže sa v inzercii píše, že „účinnosť bola dokázaná klinickými testami“.

Na druhej strane, nachádzame pofidérne vyzerajúcu internetovú stránku, ktorá rovnako ako inzercia v magazíne, „hejtuje“ bežné liečebné metódy modernej kardiológie, poukazuje na riziká invazívnej liečby, vyzdvihuje „neinvazívnu“ liečbu a spomína Noninvasive Heart Center. Autorom však tentoraz nie je profesor Pavlovič zo Štokholmu, ale doktor Wayne z USA. (1)

Začína sa to teda zamotávať...

Na stránke sa píše, že doktor Wayne dokázal liečiť srdce neinvazívnymi metódami a že jeho výskum zažil boom v rokoch 1975 – 1979. Keďže prvú perkutánnu koronárnu angioplastiku vykonali v roku 1977 – a to bez implantácie stentu, iba rozšírením zúženej cievy pomocou nafukovacieho balónika – je celá argumentácia proti moderným liečebným metódam nezmyslom, ktorý ignoruje výskum posledných desaťročí.Ak chceme zistiť, čo je obsahom tabliet komplexu CardioPlus, opäť musíme bádať na neodborných stránkach. To, čo nachádzame, nie sú lieky, ale výživové doplnky. Inými slovami, nijaké klinické testy nie sú potrebné, nevieme ako presne sa tablety správajú v ľudskom tele, nevieme, čo z nich sa v čreve vstrebe, nemáme ani údaje o efektivite „liečby“. Jediné, čo pri výživových doplnkoch vieme je, že by mali byť zdravotne bezpečné, ak sa dodrží dávkovanie uvedené na obale.

Namiesto zázračných molekúl liečiacich srdce obsahujú zmes vitamínov (A, E, C, skupina B) a iných látok (zinok, chróm, meď, selén, ...). Niektoré stránky dokonca uvádzajú, že CardioPlus lieči aj široké spektrum iných ochorení, ako sú poruchy hojenia, AIDS, či rôzne krvné ochorenia. (2)

Panaceum, teda po slovensky „bezpečný liek na všetko“ je hlavný príznak šarlatánstva. Zloženie preparátu sa však líši v závislosti od internetovej stránky, na ktorú kliknete. Na niektorých sa dokonca píše, že CardioPlus obsahuje extrakt z býčieho srdca. (3) Zároveň sa dočítame, že množstvo jednotlivých zložiek sa môže líšiť.

Ako môže takáto nesúrodá zmes látok rozpúšťať tuky je zrejme navždy skryté vo hviezdach (do hlbších úvah typu: ako sa vstrebávajú jednotlivé zložky a ako môžu súčasne účinkovať, keď tableta obsahuje vitamíny rozpustné v tukoch, ako aj vitamíny rozpustné vo vode? – sa radšej nepúšťajme).


-Hyenizmus ako vyšitý

Inzercia nielenže klame, ale je aj nebezpečná. Užívanie vitamínov, hoci bez indikácie, v princípe neuškodí inak než finančne, ak sa neprekročí maximálna dávka. Problémom je, že propagácia preparátu démonizuje modernú a účinnú liečbu a reálne hrozí, že sa niektorí ľudia bez kritického myslenia, ale s bolesťami na hrudi rozhodnú odmietnuť potrebný zákrok či vyšetrenie.

Vďaka štúdii FAME 2 vykonanej na stovkách pacientov vieme, že angioplastika (čiže implantácia stentu pomocou katétra) v prípade významného zúženia cievy znižuje riziko smrti, srdcového infarktu alebo potreby urgentnej revaskularizácie, oproti pacientom liečeným len liekmi, neinvazívne. (4)

Jeden z najhodnotnejších možných vedeckých dôkazov je výsledok kvalitnej metaanalýzy. Práve v prípade operácie bypassu máme jednu takú už viac ako 20 rokov k dispozícii. Vieme vďaka nej, kedy pacient viac benefituje z operácie než z neinvazívnej, tabletovej liečby. (5)Bypass nie je vždy najlepšou voľbou, ale práve o tom je veda a medicína. Existujú medzinárodné odporúčania a skórovacie systémy, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní. V praxi sa kardiochirurgická operácia indikuje po diskusii medzi kardiochirurgami a kardiológmi v rámci tzv. heart tímu, kde sa podrobne preberie celý prípad, ako aj alternatívy liečby.

Iná metaanalýza viac než 100 štúdií s celkovým počtom 93 553 pacientov preukázala zlepšenie prežívania po bypasse v porovnaní s liekovou terapiou. (6) Relevantných štúdií a metaanalýz je viac, záujemcovia si ich ľahko dohľadajú aj na internete.

Inzercii nestačí démonizovať invazívnu liečbu ischemickej choroby srdca. Ide ešte ďalej a „hejtuje“ aj statíny, lieky na zníženie hladiny LDL-cholesterolu (niekedy aj tzv. zlého cholesterolu). Píše sa: „Vyvolávajú nebezpečné vedľajšie účinky, okrem iného poškodenie svalov, demenciu a dokonca vedú k nádorom.“

V prvom rade si treba uvedomiť, že všetko v medicíne môže mať vedľajšie účinky. Musíme vždy porovnať riziko a benefit pre pacienta. Aj liek na zníženie tlaku môže spôsobiť alergickú reakciu, ponechať však kvôli tomu pacienta neliečeného a zvyšovať jeho kardiovaskulárne riziko by bolo zanedbaním liečby zo strany lekára.

Množstvo štúdií preukázalo, že vysoké hladiny („zlého“) LDL-cholesterolu predstavujú jeden z hlavných rizikových faktorov pre rozvoj aterosklerózy a ischemickej choroby srdca. (7, 8) Preto je statínová terapia, namierená proti cholesterolu, základom liečby ischemickej choroby srdca.

Statíny môžu naozaj vyvolať bolesti svalov a tento nežiaduci účinok nie je veľmi vzácny. V prevažnej väčšine prípadov nejde o nič závažné a je možné vyskúšať zmenu dávkovania lieku, prípadne vyskúšať iný preparát. Vyskytuje sa približne u 5 % pacientov liečených statínmi. (9) Čo sa týka iných komplikácií, ktorými straší inzercia, ukazuje sa, že statíny v skutočnosti práve naopak znižujú riziko demencie (10) a majú v skutočnosti protinádorový účinok (11).Mimochodom, aj v prípade tejto reklamy nájdete bledým, malinkatým písmom oznam: „Popisovaný predmet je doplnok stravy a neslúži na určenie diagnózy, obnovenie, zlepšenie alebo modifikáciu fyziologických funkcií organizmu prostredníctvom farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku.“

Predajca klame o účinku predávaného produktu, o jeho klinickom testovaní a démonizuje skutočnú, celosvetovo uznávanú liečbu, ktorá zachraňuje ľudí a zlepšuje kvalitu ich života. Svojou klamlivou inzerciou tak môže spôsobiť obavy niektorých ľudí z podstúpenia potrebných zdravotných zákrokov, oddialenie až odmietnutie liečby, čo môže viesť k závažným zdravotným následkom.

Preto súčasne s publikáciou tohto príspevku podávame podnet Slovenskej obchodnej inšpekcii na vykonanie kontroly spoločnosti/osoby, ktorá stojí za predmetnou inzerciou.

-
Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Zdroje:

1 - http://www.heartprotect.com/the-doctor.shtml
2 - https://www.tabletwise.com/cardio-plus-capsule
3 - https://www.nhc.com/cardio-plus-by-standard-process
4 - De Bruyne B, Pijls NH, Kalesan B, Barbato E, Tonino PA, Piroth Z, Jagic N, Mobius-Winkler S, Rioufol G, Witt N, Kala P, MacCarthy P, Engstrom T, Oldroyd KG, Mavromatis K, Manoharan G, Verlee P, Frobert O, Curzen N, Johnson JB, Juni P, Fearon WF; FAME 2 Trial Investigators. Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in stable coronary disease. N Engl J Med 2012;367:991–1001.
5 – Yusuf S, Zucker D, Peduzzi P, Fisher LD, Takaro T, Kennedy JW, Davis K, Killip T, Passamani E, Norris R, et al. Effect of coronary artery bypass graft surgery on survival: Overview of 10-year results from randomised trials by the Coronary Artery Bypass Graft Surgery Trialists Collaboration. Lancet 1994;344:563–570.
6 – Windecker S, Stortecky S, Stefanini GG, da Costa BR, Rutjes AW, Di Nisio M, Silletta MG, Maione A, Alfonso F, Clemmensen PM, Collet JP, Cremer J et al. Revascularisation versus medical treatment in patients with stable coronary artery disease: Network meta-analysis. BMJ 2014 ;348:g3859.
7 - Emerging Risk Factors Collaboration, Di Angelantonio E, Gao P, Pennells L, Kaptoge S, Caslake M, Thompson A et al. Lipid-related markers and cardiovascular disease prediction. JAMA 2012; 307:2499–2506.
8 – Holmes MV, Asselbergs FW, Palmer TM, Drenos F, Lanktree MB, Nelson CP, Dale CE, Padmanabhan S, Finan C, Swerdlow DI et a. Mendelian randomization of blood lipids for coronary heart disease. Eur Heart J 2015; 36:539–550.
9 - Statin-associated myopathy with normal creatine kinase levels. Phillips PS, Haas RH, Bannykh S, Hathaway S, Gray NL, Kimura BJ, Vladutiu GD, England JD, Scripps Mercy Clinical Research Center. Ann Intern Med. 2002 Oct 1; 137(7):581-5.
10 - Zhang X, Wen J, Zhang Z. Statins use and risk of dementia: A dose-response meta analysis. Medicine (Baltimore). 2018;97(30):e11304. doi:10.1097/MD.0000000000011304
11 . Zaleska M, Mozenska O, Bil J. Statins use and cancer: an update. Future Oncology. 2018 vol 14, No. 15

Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok