20.03.2012-11:24:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Zdravie
Podobne ako pri astrológii, alternatívna medicína obvykle neponúka konkrétne liečivá na konkrétne problémy, aké by priniesli konkrétne a testovateľné výsledky pre konkrétne symptómy. Namiesto toho používa všeobecné termíny ako „zdravie“, „zlepšenie fungovania“ alebo „lepšia integrácia“, ktoré si človek s túžbou uveriť môže viac alebo menej vedome na seba napasovať. Takéto neurčité, subjektívne pojmy možno potom v tvrdeniach pacientov iba ťažko vyvrátiť.Mecenáš alternatívnej medicíny

Spoločným problémom praktík alternatívnej medicíny je, že svoju účinnosť nevedia dokázať nad rámec účinnosti placeba. Už jednoduché experimenty s akupunktúrou sú názorným príkladom toho, aký je háčik v týchto praktikách. Pichanie falošných ihiel (také, ktoré neprenikli cez pokožku) a aj pichanie ihiel na „nesprávne miesta“ malo rovnaké účinky ako „správne prevedenie akupunktúry“ (toto platí pre „tradičnú akupunktúru“, metafyzického balastu zbavená neuroelektrická akupunktúra je na rozdiel od svojej sestry vychádzajúcej zo starovekých povier naozaj účinnejšia ako placebo, a teba viac nie je považovaná za „alternatívnu medicínu“, ale jednoducho za medicínu). Rovnako sa ukázalo, že liečitelia liečiaci pomocou „energií“ nedokážu poslepiačky zistiť, či nad ich rukou experimentátor drží ruku alebo nie – ich „cítenie“ experimentátorovej energie sa so skutočným držaním jeho ruky nad ich rukou zhodovalo tak často, ako keby iba hádali.

Účinok alternatívnej medicíny je celkom závislý na placebo efekte a jeho takmer dokonalom využívaní, kým naopak, konvenčná medicína má v jeho využívaní veľké rezervy. Z tohto dôvodu môžu účinky alternatívnej medicíny niekedy prekonať účinky konvenčných liečebných postupov. Je tu prítomný osobný prístup, hra na city, dotyky, v kontraste k častokrát sterilnému prístupu konvenčnej medicíny, kde vás časovo tiesnený vyšetrujúci odbaví za pár minút. Nesprávne prisúdenie liečebného efektu alternatívnej medicíne pramení aj z toho, že 50 % všetkých chorôb, kvôli ktorým vyhľadávame lekársku pomoc, dokážu vyliečiť sily nášho vlastného tela bez akejkoľvek lekárskej pomoci.

A vôbec! Mnohé choroby, z ktorých sa telo nevie dostať samo, sa nevyznačujú postupným rovnomerným zhoršovaním stavu, ale nepravidelnými výkyvmi. Často sa stáva, že po výraznom negatívnom výkyve, ktorý donúti pacienta vyhľadať medicínsku pomoc, nasleduje dočasné zlepšenie, hoci vôbec nesúvisí s liečbou. Takéto stavy taktiež zodpovedajú za mnohé predčasné vyhlásenia o efektívnosti alternatívnej medicíny.Moloch západnej medicíny

Alternatívna medicína vďačí do nemalej miery za svoj úspech aj démonizovaniu vedeckej (konvenčnej, západnej...) medicíny. Samozrejme, nedá sa povedať, že by západná medicína bola dokonalá. „Doktori robia chyby, niekedy veľmi drahé chyby. Nemalo by sa na nich pozerať ako na neomylných vykonávateľov zázrakov, ale ako na múdrych konzultantov, ktorí pomáhajú pacientom v zápase s danou chorobou,“ píše napríklad psychológ Thomas Gilovich. V knihe „Alternativní medicína a léčitelství: Kritický pohled“ (voľne stiahnuteľná) mu sekunduje Jiří Hert. Podľa neho síce nájdeme množstvo nedostatkov, ktoré sa medicíne vyčítajú, avšak v skutočnosti sú to nedostatky zdravotníctva, jeho organizácie, riadenia a financovania, alebo osobné chyby jednotlivých lekárov či nemocníc. Kritici tradičnej medicíny tvrdia, že sa sústreďuje iba na fyzickú stránku chorôb a na liečbu  materiálnych príčin chorôb, zatiaľ čo sa nestará o duchovnú stránku ľudskej bytosti. Kritizujú taktiež jej zameranie na jednotlivé lokálne ochorenia bez ohľadu na celok.

Toto všetko ale vôbec neznamená, že alternatívna medicína je skutočne rovnocennou alternatívou medicíne. Hert podotýka, že neexistuje najmenší objektívny dôkaz o existencii akejkoľvek nemateriálnej zložky, nazvime ju vis vitalis, prána, čchi, duchovná energia, ktorá by riadila ľudské telo a zodpovedala (ako tvrdia zástancovia týchto smerov) za vznik, priebeh alebo i liečbu ochorení. Všetky duševné vlastnosti sú iba funkciou materiálneho tela, telesných buniek. „Preto je taktiež principiálne mylná predstava, že možno všetky choroby liečiť zásahom do jedného centra, teda celkovo, holisticky,“ píše Hert. „Je dokázané nad akúkoľvek pochybnosť, že príčiny chorôb sú mnohopočetné a v princípe platí, že takéto príčiny i miesto poškodenia sú zistiteľné. Pľúcna tuberkulóza je vyvolávaná baktériou a postihnuté sú primárne pľúcne bunky, duševné choroby sú poruchou koordinácie mozgových buniek, rakovina vychádza z bunky, ktorá sa vyvíja atypicky napr. pod vplyvom nejakej chemikálie a pod. Medicína teda odmieta holistickú predstavu a taktiež holistickú liečbu, ako ju typicky praktizuje napr. homeopat alebo biotronik.“

Majte sa na pozore

Z okruhu alternatívnej medicíny a príbuzných produktov sa ako najracionálnejšie môžu zdať bylinkové liečivá. Avšak pozor. Mnohé, ako populárna Echinacea, nie sú učínnejšie ako placebo. Iné sú mimoriadne nadhodnotené. Pozor taktiež, ak narazíte na údajné všelieky a lieky na závažné ochorenia ako rakovina alebo ochorenia srdca, ktoré často sprevádza vedecky znejúca hatlanina a skresľovanie alebo dokonca fabrikovanie vedeckých štúdií. Ak sa stretnete s nasledovným, určite spozornite: • produkt má byť rýchlym a efektívnym liekom pre širokú škálu ochorení

 • označenia za prelomový vedecký objav, zázračný liek, exkluzívny produkt alebo starobylé liečivo

 • sprevádzajúci text je písaný v pôsobivo znejúcej (a často nezrozumiteľnej) medicínskej resp. vedeckej terminológii na zakrytie absencie skutočných objektivých výskumov

 • tvrdenie, že vláda, lekári alebo vedeckí výskumníci sa sprisahali proti produktu

 • reklama na produkt obsahuje nezdokumentované prípady úžasných výsledkov

 • reklama tvrdí, že produkt je dostupný iba z jedného zdroja


 • Inými slovami, čo znie príliš pekne na to, aby to bola pravda, obvykle pravdou nie je.

  Zdroje:

  Barret, S.: QuackWatch
  Goldacre, B., 2008: Bad Science (web: http://www.badscience.net/ )
  Hert, J., 2010: Alternativní medicína a léčitelství: Kritický pohled
  SkepDic tradične výborne spracoval aj problematiku alternatívnej medicíny http://www.skepdic.com/althelth.html
  Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

  Zdieľajte článok  Pridať e-mail

  Najčítanejšie za rok