17.05.2018-22:00:00   |   Roland Oravský
#Zbúrané mýty
#Zdravie

1. Novorodenci a batoľatá nemôžu byť autisti

Diagnostika začína vo veku, kedy sa od detí začína očakávať určitý spôsob komunikácie a sociálnych interakcií. Väčšinou si rodičia všimnú, že niečo nie je v poriadku okolo tretieho roku života. Nedávna štúdia prišla s tvrdením, že je možné diagnostikovať autizmus už u batoliat. (1) Vedci z detskej nemocnice v Bostone skúmali EEG u batoliat vo veku do 36 mesiacov v rôznych časových odstupoch. Výsledky šokovali aj ich samotných. Dokázali predpovedať rozvoj autizmu u detí vo veku 9 mesiacov skoro so 100% pravdepodobnosťou. A nielen to. Dokázali aj predpovedať závažnosť autizmu. Predpokladajú, že dedičnosť hrá významnú úlohu vo vzniku autizmu, a hoci je ešte veľa nejasného, zrejme sa môžu príznaky rozvinúť u predisponovaných detí po kontakte so zatiaľ neznámym environmentálnym faktorom.


2. Autisti sú géniovia

Dustin Hoffman je skvelým hercom a veľa z nás si pamätá, ako rýchlo dokázal počítať vysypané zápalky z krabičky vo filme Rain man. Rovnako skvelý výkon podal Russel Crowe vo filme Čistá duša. Filmy, seriály a iné médiá občas prikrášľujú pravdu s cieľom viac zaujať. Pravdou je, že iba okolo 0,5-10% autistov vykazuje genialitu v určitej konkrétnej oblasti, či už ide o matematiku, zapamätávanie si vecí, hudobný talent alebo niečo iné. (2) Čísla nie sú presné – iná štúdia z roku 2009 hovorí o 28%. (3) Popisujú sa aj abnormálne vyvinuté zmyslové receptory, napríklad čuch, čo sa niekedy považuje za znak autizmu, hoci nebolo dokázané, že sa práve týmto odlišuje od iných mentálnych vývojových porúch. (4) Takzvaný savant syndróm popisuje osobu s mentálnou poruchou rôzneho stupňa prejavujúcu geniálny talent v jednej konkrétnej veci. Savant však nemusí byť iba autista a autista nemusí byť savant.
Väčšina autistov ostáva v starostlivosti u rodičov, pretože nie sú schopní samostatného života.


3. Autisti nemajú radi spoločnosť

Byť neschopným normálnej interakcie s ostatnými ľuďmi neznamená automaticky, že spoločnosť odmietame. Autisti zvyknú byť izolovaní pre svoje „podivné“ správanie a chybná predstava, že im osamelosť vyhovuje tento problém iba prehlbuje. Štúdie ukázali, že autisti nechcú byť sami a trpia odmietaním spoločnosti a ich nepochopením. (5)

4. Máme epidémiu autizmu

Je pravda, že dnes máme oveľa vyšší počet autistov ako v minulosti. V roku 1975 sa v USA uvádzal výskyt 1:1 500, v roku 2014 malo už jedno z 68 detí autistické črty. Je to nárast o 600%. V čom je chyba? Strava? Prostredie?
Nie je vylúčené, že existujú faktory vonkajšieho prostredia vyvolávajúce autistické správanie, ale treba si uvedomiť, že vyššie čísla nemusia odzrkadľovať realitu.
Autizmus a jeho črty ako prvý popísal Leo Kanner v roku 1943 a niekoľko desaťročí sa ochorenie diagnostikovalo len na základe jeho popisu, pričom pacienti boli väčšinou autisti s ťažkými psychosociálnymi poruchami a miernejšie formy unikali. Až v roku 1980 boli zadefinované diagnostické kritériá pre autizmus, a tieto kritériá boli niekoľkokrát upravované v nasledujúcich rokoch. Inými slovami, dieťa, ktoré by v roku 1970 nebolo diagnostikované ako autista, mohlo mať autistické správanie. Predstava, že dochádza k epidémii autizmu z neznámej príčiny nie je správna. (6)


5. Autisti nie sú schopní vnímať emócie

Klamná predstava, ktorá vychádza z neschopnosti komunikovať s okolím nielen verbálne, ale aj neverbálne. Autista potrebuje cítiť lásku rovnako ako každý iný, vie smútiť, vie sa tešiť a vie sa hnevať. Naše „očakávania“, ako sa človek správa v konkrétnom citovom rozpoložení, vytvorili dojem, že autisti necítia ako ostatní.

6. Očkovanie spôsobuje autizmus

Veľký mýtus, ktorý vedci vyvrátili už niekoľkokrát, no napriek tomu sa stále nájde množstvo ľudí veriacich svojej pravde. Všetko sa to začalo dnes už známou Wakefieldovou kauzou. Andrew Wakefield publikoval v prestížnom časopise Lancet v roku 1998 štúdiu a tvrdil, že očkovanie spôsobuje autizmus. Boli dokázané vážne chyby v metodológii, ktoré viedli k nesprávnym záverom, ba dokonca bol dokázaný aj osobný prospech pre Wakefielda, ktorý vyplýval z jeho „zistení“. Škoda sa však už stala a všetky hlasy obhajujúce očkovanie boli antivaxermi považované za podplatené a zmanipulované. (7) Štúdie nepotvrdili spojitosť medzi zložkami vakcín a autizmom (8), rovnako súvislosť nepotvrdili ani veľké metaanalýzy (9).
Dokonca aj štúdia (sponzorovaná samotnými antivaxermi) skúmajúca zmeny v mozgovom tkanive u opíc, ktorým boli podané vakcíny, nenašla nijaký súvis medzi autizmom a očkovaním. (10)

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


Zdroje:

1. William J. Bosl, Helen Tager-Flusberg, Charles A. Nelson. EEG Analytics for Early Detection of Autism Spectrum Disorder: A data-driven approach. Scientific Reports, 2018; 8 (1) DOI: 10.1038/s41598-018-24318-x dostupné na: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/05/180501085140.htm .
2. Treffert DA (2009). "The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future". Philosophical Transactions of the Royal Society B. 364 (1522): 1351–7. doi:10.1098/rstb.2008.0326.
3. Howlin, P.; Goode, S.; Hutton, J.; Rutter, M. (2009). "Savant skills in autism: Psychometric approaches and parental reports". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364 (1522): 1359–1367. doi:10.1098/rstb.2008.0328
4. Geschwind DH (2009). "Advances in autism". Annu Rev Med. 60: 367–80. doi:10.1146/annurev.med.60.053107.121225.
5. Lisa E.JobeSusanWilliams White Loneliness, social relationships, and a broader autism phenotype in college students. Personality and Individual Differences
Volume 42, Issue 8, June 2007, Pages 1479-1489. dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906004296
6. https://www.scientificamerican.com/article/the-real-reasons-autism-rates-are-up-in-the-u-s/
7. http://personal.tucna.net/dr-andrew-wakefield-a-jeho-hypoteza/
8 https://watermark.silverchair.com/48-4-456.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAZkwggGVBgkqhkiG9w0BBwagggGGMIIBggIBADCCAXsGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMIarRl63rt9tr67XqAgEQgIIBTOTHvEbDrAnLnbeveTpBfnuDgMlgRDgB1x4as0Q8TL7oNkhG7exET7WtGYTFZKppQLhV2rGul2API5NKEm3CzEwWNpOlp-Oa4mVWurwJLN03ZpcMbE4icu1ympYHyovV8qCsYTvdPu43dxm7_x13XG0mjhUxFLA8ZD0W8JN2-skncv07mEOINsnwJEC_entA8EH5L0PoQz_nvynlFv-44WnyMByVo4GXVNkjvi5MShKoZQJOlRfAcArCyG--pyPmzK_2BNuM8sSQemXlJCfRomt6wKAHVaxFajFLzNzj5ovYQmosSbFvhl2-fIiHS3SRN6vaYw73iJ4nbpDWCSgECEURlnBUz9yaWHV2_Zk5PMoQL7KZ55eH5kYSfe6rNwrNeu8k4vZN7ASiF_oScEoyKKcKpTWY1UJ5r3H4GLY-VfsR5qFNHifPqui5Wdl8
9. Luke E.TaylorAmy L.SwerdfegerGuy D.Eslick Vaccines are not associated with autism: An evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies Vaccine
Volume 32, Issue 29, 17 June 2014, Pages 3623-3629. dostupné na https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X14006367
10 Bharathi S. Gadad et al. Administration of thimerosal-containing vaccines to infant rhesus macaques does not result in autism-like behavior or neuropathology. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Oct 6;112(40):12498-503. doi: 10.1073/pnas.1500968112. Epub 2015 Sep 28. dostupné na: http://www.pnas.org/content/pnas/early/2015/09/24/1500968112.full.pdf

Loading...

Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok