16.02.2018-00:16:00   |   Roland Oravský
#Zbúrané mýty
#Zdravie
Stručne povedané, ak lekár odporúča pacientovi nejaký spôsob liečby, mal by existovať argument alebo dôkaz, ktorý jeho odporúčanie podporí. Úrovne týchto dôkazov kolíšu, niektoré sú podporené veľkými randomizovanými kontrolovanými štúdiami (tieto majú najväčšiu výpovednú hodnotu), iné vychádzajú z menších štúdií, systematických prehľadov štúdií alebo prípadových štúdií. Posledné zmienené sa vyskytujú napr. u vzácnych ochorení, ktoré nemôžeme skúmať na veľkej skupine pacientov a sme takpovediac vďačný za každú novú informáciu zo sveta, ktorá by mohla priniesť pre pacienta nádej.

V niektorých prípadoch vychádzame len z názorov expertov (napr. terapia niektorých akútnych stavov, niektoré situácie pri poskytovaní prvej pomoci). Vedecké dôkazy sú pomocnými nástrojmi, nie dogmy. Moderná medicína integruje klinickú skúsenosť so záujmami pacienta a s vedeckými dôkazmi o účinnosti liečby.Aký je teda rozdiel medzi modernou a tzv. alternatívnou medicínou, keď jednoznačné vedecké dôkazy na veľkej skupine pacientov nie sú vždy nevyhnutné pre zavedenie novej liečby? Ak sa aj dnes v istých prípadoch lekári obracajú na názory expertov, prípadne aplikujú výsledky malých štúdií, prečo by "alternatívci" nemohli mať aspoň kúsok pravdy? Veď aj niektorí z nich skúmajú a publikujú.

Vychádzajme z toho, čo je alternatívna medicína vo svojej podstate. Zahŕňa množstvo postupov a liečebných metód – ľudových, prírodných, ale aj nedávno vymyslených. Definícií existuje niekoľko, autor článku považuje za najvýstižnejšiu definíciu od českého klubu skeptikov Sizyfos, ktorá hovorí: Ide o súbor metód, ktoré vedecká medicína všeobecne nepoužíva, pretože princípy týchto metód buď odporujú vedeckým poznatkom a/alebo ich účinnosť nebola preukázaná štandardným vedeckým postupom a/alebo účinok má byť sprostredkovaný duchovnými alebo neznámymi silami. (1)

Vykonanie klinickej štúdie a splnenie všetkých podmienok pre zachovanie objektivity je komplikovaná záležitosť. Vychádza sa z racionálnej teórie a hypotézy, musia byť určené jasné pravidlá priebehu experimentu, je potrebné vylúčiť chybu pozorovateľa kontrolnou skupinou, ideálne v rámci dvojito zaslepenej štúdie, keď nielen pacient, ale ani lekár nevie, kto dostáva skutočný liek a kto placebo, sledovaná skupina musí byť dostatočne veľká, aby sa výsledky mohli zovšeobecniť na populáciu a aby sa predišlo skresleniu z dôvodu malej vzorky, ideálne vykonať experiment na viacerých pracoviskách (tzv. multicentrické štúdie). Je potrebné zvoliť vhodné štatistické spracovanie, je potrebné, aby boli výsledky reprodukovateľné (zopakovateľné inými výskumníkmi), atď.

Ak sa pozrieme na internetové databázy klinických štúdií, nájdeme množstvo výskumov, ktorých výsledky naznačujú účinnosť rôznych metód alternatívnej medicíny. Pri bližšom skúmaní použitých výskumných postupov, spôsobov hodnotenia dát a záverov však objavujeme chyby.

Nerecenzované časopisy a neodbornosť experimentátorov

Predátorské časopisy, sú pseudo-odborné časopisy, ktorých cieľom je publikovať prakticky čokoľvek s cieľom finančného zárobku bez ohľadu na kvalitu. Väčšina týchto časopisov vznikla v krajinách tretieho sveta, články sú nerecenzované, teda nepodliehajú kritickej kontrole správneho postupu a analýzy dát, môžu nesprávne citovať a produkovať aj úplné nezmysly. Autori v nich môžu publikovať vedome, ale aj bez vedomosti o existencii predátorských časopisov. Internetové stránky týchto periodík často vizuálne imitujú iné, skutočné odborné časopisy.Americký knihovník Jeffrey Beall si dal tú námahu a vypracoval zoznam pochybných časopisov a vydavateľov, aby pomohol vedcom orientovať sa v mori štúdií a experimentov. (2) Takto sa napríklad v roku 2015 objavila „štúdia“ v časopise Multidisciplinary Respiratory Medicine, ktorá tvrdila, že preukázala rovnakú účinnosť homeopatie ako antibiotík pri liečbe respiračných infekcií. (3) Skúmala dve skupiny deti s nádchou. Jednej podala len homeopatikum a druhej homeopatikum a antibiotikum. Nádcha, samozrejme, zmizla u oboch skupín. Autori článku sa zaprisahávajú, že nie sú v konflikte záujmov a na druhej strane ďakujú firme Boiron, poprednému výrobcovi homeopatík, za finančnú podporu.

Nádcha, ako všetci vieme mizne sama od seba v priebehu niekoľkých dní. Tí ktorí si pamätajú stredoškolskú biológiu vedia, že ju vyvolávajú vírus, nie baktérie, preto antibiotiká na ňu nemajú nijaký účinok a ich nasadenie je úplným nezmyslom.

Prečo by takýto nezmyselný článok niekto vydal? Pre 1940 dolárov, ktoré za článok zinkasoval.

Podvedomé skresľovanie dát, podvody

Zástancovia alternatívnych metód sú veľmi často zainteresovaní na pozitívnom výsledku, z dôvodov finančných a/alebo ideologických. Podvedome skresľujú výsledky, niekedy konajú vedomé podvody.

Tradície a ideológie majú v istých častiach sveta významný vplyv. Porovnajme práce čínskych autorov o akupunktúre a práce o akupunktúre západných autorov. Čínske prinášajú veľmi často pozitívne výsledky, autori z USA prezentujú skôr rozporuplné výsledky.

Napríklad systematický prehľad účinku akupunktúry na bolesti ramena po porážke od čínskych autorov z roku 2012 hodnotí túto metódu ako efektívnu. (4) Systematický prehľad má v rámci EBM celkom slušnú argumentačnú silu. Pri podrobnejšom čítaní zistíme, že zo 453 štúdií len 7 splnilo podmienky kvality pre hodnotenie, pričom všetky boli vykonané v Číne.Mimochodom, roku 1998 publikoval jeden systematický prehľad záver, že v Číne nebola nikdy publikovaná štúdia s negatívnym záverom voči akupunktúre. (5) Menej ako tretina systematických prehľadov v Číne bola napísaná klinikmi, viac ako polovica časopisov, v ktorých boli prehľady publikované mali Impact Factor [odráža mieru citovania publikovaných článkov časopisu inými časopismi] 0 a hoci 97,7 % prehľadov malo v názve „systematický prehľad“ alebo „meta-analýza“, ani jeden neuviedol protokol o metodickom postupe. Kvalita publikovaných článkov v tejto oblasti v Číne je teda minimálne sporná. Mimochodom, tieto závery priniesli čínski autori. (6)

Asi najznámejší vedecký podvod, ktorý priniesol obrovské škody, bola štúdia od Wakefielda, zverejnená v prestížnom časopise Lancet. Tvrdila, že vaxína MMR spôsobuje autizmus a Crohnovu chorobu. Neskoršie vyšetrovanie odhalilo, že Wakefield vedome dezinterpretoval výsledky (napríklad nesprávne uviedol počet detí s diagnostikovaným autizmom, niektoré deti, o ktorých tvrdil, že boli pred očkovaním v poriadku, mali v skutočnosti pre-existujúce poruchy vývoja, atď.) Bol mu preukázaný konflikt záujmov a možnosť následného obohatenia sa na diagnostike vymyslených povakcinačných ochorení ročne až do výšky 43 miliónov dolárov. (7) Škoda však už nastala - ani mnohé štúdie, ktorý nezistili príčinnú súvslosť medzi očkovaním a autizmom, nepresvedčia antivakcinačne ladených ľudí o potrebe očkovania. (8)

Iný príklad, Breussova metóda vyhladovania nádoru, vychádza z článku z roku 1995, v ktorom sa tvrdí, že sa pomocou hladovky podarilo vyliečiť 45 000 onkologických pacientov. (9) Metaanalýza z Nemecka nenašla nijaké dôkazy potvrdzujúce efektivitu metódy a vyjadrila obavy z toho, že pacientom bolo odporúčané ukončiť konvenčnú terapiu modernej medicíny. (10) Nádor totiž rastie samostatne, ako parazit. Ak hladujeme, máme nedostatok živín a nádor si ich berie z už oslabeného organizmu. Ide o nepríjemnú formu skrátenia života u onkologicky chorých pacientov.

Argumentačné chyby alternatívcov

Často sa argumentuje osobnou skúsenosťou, čo v odbornej diskusii ako hodnotný dôkaz neobstojí. Interpretácia je ovplyvnená chybou pozorovateľa. Subjektívne vyhodnotenie konkrétneho prípadu býva ovplyvnené skresleným či selektívnym vnímaním, Dunning-Krugerovým efektom, či inými faktormi, ako je obyčajná nevzdelanosť v danej oblasti, a vedie k chybnému zovšeobecneniu záveru na veľkú skupinu ľudí.

Argumenty alternatívcov sú často v rozpore so všeobecnými, prírodnými zákonmi, či v rozpore s vedeckými poznatkami (homeopatia, prekyslenie organizmu, Vollova metóda, ale aj iné metódy, ktoré majú fungovať na princípoch, pre existenciu ktorých neexistujú žiadne hodnotné dôkazy, to isté platí pre akupresúru a akupunktúru). Nikto netvrdí, že veda má odpoveď na všetky otázky, ale ak sa niekto zastáva alternatívnej metódy, ktorej princíp je v protiklade s vedeckými poznatkami, potom je bremeno dokazovania na ňom, pričom pri dokazovaní musí rešpektovať zásady kvalitného a správneho experimentu/výskumu.Príkladom využívania osobnej skúsenosti a vydávanie ju za pravdu je bylinkárstvo. Veľa liekov má pôvod v rastlinnej ríši. Aspirín je výťažok z vŕby, digoxín, používaný v terapii srdcových arytmií je výťažok z náprstníku, opiody pri terapii silných bolestí pochádzajú z maku, dokonca niektoré chemoterapeutiká sú výťažky z rastlín. Niektoré rastliny teda bez debaty majú liečebné účinky.

Problémom môže byť, že na rozdiel od tabletky obsahujúcej výťažok z rastliny, pri používaní bylinných zmesí nepoznáme presnú koncentráciu účinnej látky, pomer ďalších látok, ktoré môžu vplývať na výsledný efekt, ani biologickú využiteľnosť.

Je chybné domnievať sa, že liečba bylinkami nemôže uškodiť – stačí spomenúť serotoninový syndróm, ktorý sa môže rozvinúť ak pacient užíva niektoré antidepresíva a súčasne užije ľubovník bodkovaný (odporúča sa na terapiu depresií). (11) Ďalším problémom je, že používanie rastlín vychádza z dlhodobej tradície a skúseností. To vedie k nejednotnosti pri indikácií konkrétneho liečiva a vedie minimálne k pochybnostiam o ich správnosti.

Česká skupina skeptikov Sizyfos porovnala indikácie pŕhľavy u niekoľkých najznámejších bylinkárov. Pani Trebenová, známa bylinkárka, indikuje pŕhľavu na liečbu ekzémov, alergií, močových kamienkov, Diener na cukrovku, reumatizmus, padanie vlasov, Vaněk k hojeniu rán, zápalom, podpore trávenia, Pavel proti rakovine, kašľu, vredom na nohách, atď. (12) Každý bylinkár si určil indikáciu a údajný liečebný efekt bylín na základe tradície alebo vlastnej skúsenosti.

Odvolávanie sa na autority je ďalšia častá argumentačná chyba. Príkladom je odvolávanie sa na nositeľa Nobelovej ceny Linusa Paulinga, ktorý písal o údajných úžasných účinkoch vitamínu C v terapii rôznych ochorení. Viac k tomu v tomto článku. Prírodný zákon alebo vedecký fakt sa nezmení kvôli názoru popredného odborníka, nech má akékoľvek zásluhy za rozvoj vedy. Odvolávanie sa na autoritu vlastne znamená, že už nemáme vecný argument.

Samotné princípy, „dôkazy“ a diagnostické postupy v alternatívnej medicíne sú postavené na veľmi pofidérnych základoch. Preto alternatívna medicína nie je dobrá alternatíva.-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

ZDROJE:
1 – Heřt Jiří. Alternativní medicína a léčitelství. Kritický pohled. 2010. Chomutov str. 18
2 - https://beallslist.weebly.com/
3 – Zanasi et al. Does additional antimicrobial treatment have a better effect on URTI cough resolution than homeopathic symptomatic therapy alone? A real-life preliminary observational stu in a pediatric population. 2015. Multidiscip Respir Med. Aug 7,10(1):25. dostupné na: dy https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26251722
4 - Jung Ah Lee, Si-Woon Park, Pil Woo Hwang, Sung Min Lim, Sejeong Kook, Kyung In Choi, and Kyoung Sook Kang. Acupuncture for Shoulder Pain After Stroke: A Systematic Review. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. September 2012, 18(9): 818-823. dostupné na online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0457
5 - Vickers A et al. Do certain countriesproduce only positive results? A systematic review of controlled trials. 1998. Control Clin Trials Apr,19(2):159-66. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9551280
6 - Bin Ma, Guo-qing Qi, Xiao-ting Lin, Ting Wang, Zhi-min Chen, and Ke-hu Yang. Epidemiology, Quality, and Reporting Characteristics of Systematic Reviews of Acupuncture Interventions Published in Chinese Journals. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. September 2012, 18(9): 813-817. dostupné na http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2011.0274
7 - Stein, Rob (11 January 2011). "Wakefield tried to capitalize on autism-vaccine link, report says". The Washington Post. Retrieved 12 January 2011. dostupné na: http://voices.washingtonpost.com/checkup/2011/01/wakefield_tried_to_capitalize.html
8 - https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html
9 - Breuss R. The Breuss Cancer Cure. Alive books Canada; 1995
10 - How useful are diets against cancer?. Hübner J, Marienfeld S, Abbenhardt C, Ulrich CM, Löser C. Dtsch Med Wochenschr. 2012 Nov;137(47):2417-22. doi: 10.1055/s-0032-1327276. Epub 2012 Nov 14. German
11 – Henderson L et al. St John´s wort (Hypericum perforatum): drug interactions and clinical outcomes. 2002. Br J Clin Pharmacol. 2002 Oct, 54(4): 349-356. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1874438/
12 – Heřt Jiří. Alternativní medicína a léčitelství. Kritický pohled. 2010. Chomutov str. 47


Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok