20.04.2020-18:00:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Čo sa deje

Vakcína BCG

Očkovanie proti tuberkulóze prebehlo u ľudí prvýkrát v roku 1921. Celková história vývoja vakcíny je rozsiahlejšia a siaha až do 19. storočia, keď Robert Koch prvýkrát popísal baktériu Mycobacterium bovis, schopnú vyvolať tuberkulózu u dobytka a odlíšil ju od najčastejšieho pôvodcu tuberkulózy u ľudí – Mycobacterium tuberculosis.

Na začiatku 20. storočia sa dvom francúzskym vedcom, Albertovi Calmettovi a Camilleovi Guérinovi, podarilo vytvoriť z Mycobacterium bovis avirulentnú baktériu. Inými slovami zložitými postupmi vykultivovali baktériu, ktorá nebola schopná vyvolať tuberkulózu, stratila svoju schopnosť virulencie. Na tú dobu to bol obrovský objav. Na počesť jej objaviteľov sa vakcína označila BCG (bacillus Calmette-Guérin).Napriek tomu trvalo ešte veľa rokov, než sa začalo očkovanie proti tuberkulóze akceptovať. Na Slovensku sa začalo očkovať proti tuberkulóze v roku 1953 a viedlo to k výraznému poklesu prípadov tuberkulózy na našom území. Do roku 2012 bolo u nás očkovanie BCG vakcínou súčasťou povinného očkovania. K prehodnoteniu došlo na základe kombinácie relatívne nízkej účinnosti, priaznivej epidemiologickej situácie a celkového rizika nežiaducich účinkov. Vakcína totiž nechráni pred nakazením, ale pred závažnými formami tuberkulózy, ako je miliárna tuberkulóza alebo tuberkulózna meningitída.

Napriek tomu sa tuberkulóza stále vyskytuje v celej Európe, aj u nás. Celosvetovo evidujeme 8-20 miliónov nových prípadov ročne. Niektoré zdroje uvádzajú, že až tretina celosvetovej populácie je infikovaná tuberkulózou – aktivovaná forma predstavuje asi 5-10 % z tohto počtu. V súčasnej dobe „globálnej migrácie“ a stúpajúceho výskytu rezistencie na antituberkulotiká je možné, že sa opäť prehodnotia oficiálne odporúčania ohľadne povinného očkovania. Uvidíme...

Imunomodulačné účinky vakcíny BCG

Extrémne zjednodušene povedané, v našom tele prebiehajú dve základné imunitné odpovede. Tzv. Th1-imunitná odpoveď a Th2-imunitná odpoveď. Označenie Th1 a Th2 vzniklo na základe podskupiny bielych krviniek, ktoré sú jednými z hlavných účastníkov danej imunitnej reakcie – pomocné T-lymfocyty („T-helpers = Th“). (1)

Vakcína BCG pôsobí imunomodulačne, aktivuje hlavne Th1-odpoveď. Špekuluje sa dokonca, že by mohla mať aj protektívny účinok proti vzniku alergických ochorení – tých, ktoré sú výsledkom najmä Th2-imunitnej odpovede.Imunomodulačné účinky vakcíny BCG sa využívajú napr. v imunoterapii karcinómu močového mechúra, a to už od roku 1977. (2) Ako je to možné? Účinok nie je priamy. Vakcína „naštartuje“ imunitnú odpoveď, ktorá je namierená aj proti nádorovej mase.

Niektoré experimetálne štúdie poukázali na možný protektívny efekt BCG vakcíny aj proti iným infekčným ochoreniam na základe mechanizmu označeného ako „trained immunity“, teda „natrénovanej imunity“. (3) Konkrétne išlo o oslabený vírus žltej zimnice. (4) Niektoré zdroje uvádzajú, že sa u detí očkovaných BCG vakcínou pozoruje až 50 % nižšia celková mortalita, čo by malo byť dôsledkom vplyvu vakcíny na redukciu respiračných infekcií a sepsy. (5)

Vakcína BCG a COVID-19

Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 priniesla množstvo otázok, na ktoré ešte nemáme definitívne odpovede. Jednou z nich je, prečo sa v rôznych štátoch líši závažnosť priebehu. Nedávno sa objavila hypotéza, podľa ktorej by úlohu v miere morbidity a mortality COVID-19 mohla zohrávať vakcína BCG. Zatiaľ čo u nás aj v Česku (ako aj v ostatných krajinách bývalého východného bloku) bolo očkovanie proti tuberkulóze ešte relatívne donedávna povinné, v krajinách, ako Nemecko, Francúzsko Veľká Británia, atď. sa k problematike očkovania pristupuje benevolentnejšie. Rozdiely medzi smrtnosťou na COVID-19 boli dokonca popísané aj medzi východným a západným Nemeckom. V Taliansku nebolo očkovanie proti tuberkulóze nikdy povinné. (6)

Tieto závery podporili aj ďalšie štúdie. Na druhej strane, ide o štúdie, ktoré boli publikované v zrýchlenom procese, bez dôsledného peer-review, a aj samotné štúdie uvádzajú, že na potvrdenie epidemiologických dát sú potrebné klinické testy. (7)

Zopár kritických otázok

Ako vždy, treba myslieť na to, že korelácia neznamená automaticky kauzalitu. Na rozdielnu morbiditu a mortalitu medzi bývalým východným a západným blokom určite vplýva aj viacero iných faktorov – napr. časový faktor (západná Európa bola infikovaná skôr). Protektívny účinok vakcíny BCG samozrejme nie je vylúčený, v prípade skutočného vplyvu vyvstáva otázky dĺžky jej účinku. V rámci povinného očkovania sa aplikovala vakcína BCG iba jednorázovo u novorodencov. Populáciu teda delí od vakcinácie niekoľko desiatok rokov...

Ďalej vyvstáva otázka, prečo došlo k šíreniu COVID-19 v Číne, kde sa plošne očkovalo proti tuberulóze od roku 1950? Zástancovia hypotézy o vplyve BCG vakcíny špekulujú, že na tom mala podiel kultúrna revolúcia v rokoch 1966 až 1976, ktorá viedla k zhoršeniu zdravotnej situácie. (6)Uvidíme, aké výsledky ukážu klinické skúšky. Napr. v Austrálii začínajú očkovať 4 000 zdravotníkov proti tuberkulóze s cieľom zvýšiť imunitnú odpoveď proti COVID-19. (8) Podobné klinické skúšky rozbiehajú aj ďalšie krajiny. (9)

Zhrnutie

Teoreticky je možné, že existuje reálny účinok BCG vakcíny na COVID-19. V súčasnosti však nemáme nič iné, než názory jednotlivcov a epidemiologické rozbory, ktoré neprešli mechanizmom peer-review.

Je to jedno z rizík pandémie – v snahu urýchliť pokrok v bádaní a získať čo najviac informácií sa znižujú nároky na vedecké články a aj hodnoverné odborné časopisy zverejňujú práce, ktoré by za normálnych okolností možno nezverejnili. Klinické skúšky možno ukážu viac.


Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


Zdroje:

1. T-lymfocyty. https://www.wikiskripta.eu/w/T-lymfocyty
2. Brandau, S.; Suttmann, H. (2007). "Thirty years of BCG immunotherapy for non-muscle invasive bladder cancer: a success story with room for improvement". Biomed Pharmacother. 61 (6): 299–305. doi:10.1016/j.biopha.2007.05.004
3. Netea MG, Joosten LAB, Latz E et al. Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. Science 22 Apr 2016:
Vol. 352, Issue 6284, aaf1098
DOI: 10.1126/science.aaf1098
4. Arts RJW, Moorlag SJCFM, Novakovic B et al. BCG Vaccination Protects against Experimental Viral Infection in Humans through the Induction of Cytokines Associated with Trained Immunity. Cell Host and Microbe. Volume 23, ISSUE 1, P89-100.e5, January 10, 2018. DOI:https://doi.org/10.1016/j.chom.2017.12.010
5. Kristensen, I., Aaby, P. & Jensen, H. Routine vaccinations and child survival: Follow up study in Guinea-Bissau, West Africa. Br. Med. J.321, 1435–1439 (2000).
6. Miller A, Reandelar MJ, Fasciglione K et al. Correlation betweenuniversal BCG vaccination policy and reducedmorbidity and mortality for COVID-19: an epidemiological study. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042937
7. Dayal D, Gupta S. Connecting BCG Vaccination and COVID-19: Additional Data. medRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.07.20053272
8. Australian researchers to trial BCG vaccine for Covid-19. https://www.clinicaltrialsarena.com/news/australia-bcg-vaccine-trial-covid-19/
9. Immunschub gegen das Coronavirus. https://www.mpg.de/14608782/corona-virus-studie

Titulný obrázok: pixabay.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok