13.05.2015-05:29:00   |   Marek Jurčík
#Zbúrané mýty
#Dejiny človeka

Počiatky

1. mája 1776 vznikla na podnet bavorského univerzitného profesora Adama Weishaupta Tajná spoločnosť bavorských Iluminátov (lat. illuminatus - osvietený). Príčina vzniku spoločnosti nie je presne známa. S najväčšou pravdepodobnosťou usilovala o zosadenie monarchie, obmedzenie cirkevného vplyvu a presadzovanie republikánskych ideí, teda bežné anarchistické myšlienky svojej doby.
-Weishaupt v spoločnosti zriadil komplikovanú hierarchiu (priznal, že čiastočne inšpirovanú jezuitským rádom). Bavorskí Ilumináti mali vlastné tajné obrady a symboly, a tak ako pri slobodomurároch, rôzne stupne zasvätenia.

Politické plány sa Bavorskí Ilumináti snažili uskutočniť pomocou infiltrácie iných organizácií. Asi najznámejším príkladom je získanie vplyvných pozícií v slobodomurárskych lóžach, a to najmä v Nemecku a Rakúsku. Obavy zo sprisahania vedúceho k zvrhnutiu bavorskej monarchie a štátneho náboženstva však mali za následok, že falcký a bavorský kurfirst Karol Teodor Falcký v roku 1785 postavil Iluminátov aj slobodomurárov mimo zákon a počas nasledovných dvoch rokoch ich aktivity celkom potlačil.


-Z anarchistov vládcovia sveta

Ďalší osud Iluminátov nie je známy, vlastne chýba akýkoľvek presvedčivý dôkaz potvrdzujúci ich neskoršiu existenciu. Ibaže namiesto toho, aby sa na spoločenstvo zabudlo, stalo sa predmetom mýtov, podľa ktorých nielenže „Osvietení“ existujú, ale sú vinní z rôznych zločinov. Vraj sú dodnes spojení so slobodomurárskymi lóžami.O vznik týchto mýtov sa významnou mierou pričinil francúzsky kňaz Augustín de Barruelo. Medzi rokmi 1797 až 1799 publikoval množstvo prác o rôznych sprisahaniach. Napríklad Veľkú francúzsku revolúciu pokladal za dôsledok pôsobenia slobodomurárov, ktorí svoje ciele dosiahli zburcovaním obyčajného ľudu. Faktom je, že rád slobodomurárov podporoval šírenie liberálnych myšlienok. Neplánoval ale žiadne sprisahanie. Slobodomurári v revolúcii nepôsobili ako jednotná, organizovaná skupina, ale nezávisí jednotlivci.

Citáty z De Barruelových písomností sa v záhadologickej literatúre bežne objavovali aj v 20. storočí. Šíreniu konšpiračných teórií vtedy významne napomohla britská spisovateľka Nesta Helen Websterová. Za revolúciami z konca 18. až začiatku 20. storočia videla vetvu slobodomurárov, v ktorej prežili Osvietení, vraj prepojení so židovskými bankármi.

Ilumináti a dnešok

V otázke konkrétnej dnešnej podoby spolku Iluminátov sa konšpiračné teórie rozchádzajú. Objavujú sa tvrdenia o prežívajúcej vetve* alebo aj o nezmenenej, pôvodnej podobe. Niektoré konšpiračné teórie zachádzajú do extrémov. Predkladajú údajné dôkazy o spolupráci Iluminátov s mimozemšťanmi alebo Iluminátov považujú za akýchsi riadiacich členov spoločnosti.

Ak vynecháme mimozemšťanov, medzi kandidátmi na vládcov sveta sa najčastejšie objavujú mená ako Astor, DuPont, Onassis, Rothschild, Russell a Krupp. Za Osvietených sa považujú v podstate bez dôkazov. Ani jedna z osôb by nefigurovala na zozname, keby nedisponovala obrovským bohatstvom a nevlastnila nadnárodné spoločnosti. Absencia presvedčivých dôkazov však ľudí veriacich v celosvetové sprisahanie len utvrdzuje v presvedčení, že všetko, čo so sprisahaním súvisí, prebieha tajne. Iste, existujú veľké a vplyvné nadnárodné spoločnosti. Svetu však nevládnu. Zákony obchádzajú jedine za účelom získania väčšieho zisku.

Pretŕčané symboly

Nato, že sú Ilumináti tajnou spoločnosťou, sa ich symboly verejne objavujú až podozrivo často. Konšpirační teoretici argumentujú, že sú takto vystavované, aby vyvolali ilúziu nereálnosti. Tak či onak, skutočný význam údajných symbolov je iný, ako nám konšpirační teoretici nahovárajú.
-

Najznámejším symbolom spájaným s Iluminátmi je nedokončená pyramída s okom. Nájdeme ju napríklad na jednodolárovej bankovke. V tomto prípade ide o Veľkú pečať Spojených štátov: pyramída symbolizuje odolnosť a dlhovekosť, jej trinásť stupňov znamená trinásť pôvodných štátov, chýbajúci vrchol symbolizuje nedokončené a pokračujúce budovanie národa a oko nad pyramídou prozreteľnosť. Dnes sa považuje slobodomurársky motív, čím sa dostáva do spojenia s Iluminátmi. V čase návrhu bankovky, teda koncom 18. storočia, to tak nebolo. Išlo o tradičný kresťanský symbol znázorňujúci vševidiaceho Boha. Jeden z členov výboru**, ktorý zodpovedal za návrh, Benjamin Franklin, skutočne patril k slobodomurárom. Ibaže kongres jeho návrhy neschválil. Ostatných členov s rádom nespájajú žiadne presvedčivé dôkazy.Keďže Ilumináti vraj uctievajú Satana, obrovský vplyv spoločenstva podľa konšpiračných teoretikov dokazujú staré plány a satelitné snímky Washingtonu DC, na ktorých vidieť, že ulice mesta vytvárajú pentagram. V ani jednom prípade však nie je tvar päťcípej hviezdy úplný, čo naznačuje, že údajný znak je ilúziou, ktorá vzniká z náhodného usporiadania ulíc (a zrejme kvôli prehnanej fantázii, pozn. red.). Napokon, ak by chcela tajná spoločnosť schopná ovládnuť svet vytvoriť kdesi určitý tvar, určite by to nepokašľala.


-

Mimochodom, pentagram sa stal satanistickým symbolom až pod vplyvom okultistu Eliphasa Leviho dávno potom, ako boli dotyčné ulice vybudované.

Ďalší argument konšpiračných teoretikov hovorí, že ak sa pospájajú písmená nápisu na Veľkej pečati tak, aby vytvorili pentagram, dostaneme nápis mason, teda murár (čo samozrejme musí odkazovať len a len na slobodomurárov). Ibaže názov nevznikne, ak sa text číta zľava doprava, opačne a po čiarach hviezdy.


-

S Iluminátmi sa často asociujú aj ďalšie symboly ako číslo 666 alebo bafomet. O spojenie so Satanom sa výrazne pričinila cirkev, ktorej vyhovoval strach z celosvetového satanistického sprisahania.

Nový svetový poriadok

Tvrdenia konšpiračných teoretikov o svetovom sprisahaní sa zhodnú v jednom: dôležité historické a súčasné udalosti sú len kroky v prebiehajúcom sprisahaní, ktorého cieľom je dosiahnutie nového svetového poriadku prostredníctvom tajných politických zhromaždení a utajovaného rozhodovania. Dramatické zmeny v štruktúre politického myslenia vraj nakoniec umožnia „vládu elity“.Pojem „nový svetový poriadok“ na Západe prvýkrát použil po prvej svetovej vojne Woodrow Wilson v dokumente Štrnásť bodov. Odznel taktiež z Churchillovych úst a po druhej svetovej vojne sa objavil na ustanovení Organizácie spojených národov a Brettonwoodského systému. George H. W .Bush a Michail Sergejevič Gorbačov výraz dokonca použili ako definíciu novej éry (Bush ho použil aj v príhovore pred vojnou v Perzskom zálive). Pravda, v ani jednom zo spomínaných alebo ďalších prípadov sa netýka Iluminátov. V skutočnosti sa termín v politike používa na charakterizovanie novej, lepšej éry podnecujúcej ľudský pokrok.

Napriek tomu sa šíria špekulácie, podľa ktorých uvedené vyhlásenia potvrdzujú kroky vedúce k vláde slobodomurárov, mimozemšťanov, nacistov, či dokonca blízky koniec sveta. Tvrdenia o všeovládajúcich Iluminátoch však protirečia skutočnosti, že nový svetový poriadok stále, ani po dekádach, nenastáva.

New England Skeptic Society pekne sumarizuje: „Veľa ľudí verí, že Ilumináti prenikli do vlády a každého odvetvia spoločnosti. Nesú zodpovednosť za všetky zlé a nespravodlivé činy, ktoré kdekoľvek nastanú. Fakt, že neexistuje žiaden presvedčivý dôkaz o existencii, ich robí ešte silnejšími a hrôzostrašnejšími. Sú démonmi pod posteľou, nikdy nemiznúci z paranoidného sveta.

-

Ďakujeme fb stránke Alternatívne, tajné a zakázané dejiny za povolenie použiť jeden z ich obrázkov.


Poznámky
* Za popredné organizácie Iluminátov sa považujú skupiny ako Skull and Bones, Bohemian Club, Council on Foreign Relations a Trilaterálna komisia. Na zozname údajných vládcov sveta sa objavujú najslávnejší ľudia na našej planéte, ktorých príslušnosť k utajovanému spoločenstvu Iluminátov vraj prezrádzajú rôzne symboly.
** O návrh bankovky sa postaral výbor, ktorý trikrát zmenil členov. Pôvodne pozostával zo známych osobností ako Benjamin Franklin, Thomas Jefferson a John Adams. Neskôr bol zastúpený Jamesom Lovellom, Johnom Morin Scottom, Williamom Churchill Houstonom a Franciscom Hopkinsom. (Hopkins nebol priamym členom, nakoniec ale urobil najviac práce.) Napokon sa v ňom stretli John Rutledge, Arthur Middleton, Elias Boudinot a Arthur Lee. Opäť väčšina práce vyšla z rúk „pomocného člena“, tentoraz Williama Bartona.
*** História pentagramu siaha až k starovekým Číňanom. V ich kultúre symbolizuje päť elementov. S príchodom kresťanstva začal predstavovať päť Kristových rán. V druhej polovici 19. storočia sa medzi okultistami rozšírila forma s jedným cípom orientovaným smerom nadol.

Zdroje
https://www.toplst.com/top-15-facts-about-the-illuminati-conspiracy/
https://skeptoid.com/blog/2013/11/18/a-conspiracy-theory-primer-in-fun-alphabet-form/
https://skeptoid.com/blog/2013/02/11/iv-conspiracies-involving-super-bowl-xlvii/
http://www.masonicinfo.com/illuminati.htm
http://www.straightdope.com/columns/read/40/does-may-day-actually-commemorate-the-birth-of-the-illuminati
http://en.wikipedia.org/wiki/Memoirs_Illustrating_the_History_of_Jacobinism
http://mediotutissimus.blogspot.sk/2011/02/mythology-of-secret-societies-jmroberts.html
http://mediotutissimus.blogspot.co.uk/2011/02/mythology-of-secret-societies-jmroberts_22.html
http://freemasonry.bcy.ca/texts/revolution.html
TheSkeptic'sDictionary: A CollectionofStrangeBeliefs, AmusingDeceptions, and DangerousDelusions - RobertCarroll - 2003
http://www.patheos.com/blogs/badcatholic/2012/09/5-things-people-think-make-them-hardcore-and-why-they-actually-make-them-christian.html
http://skepdic.com/pentagram.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Pentagram
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Seal_of_the_United_States
http://www.straightdope.com/columns/read/1064/is-the-dollar-bills-eye-on-a-pyramid-the-symbol-of-a-secret-society


Obrázky: wikimedia, public domain, fb stránka Alternatívne, tajné a zakázané dejiny
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok