07.10.2015-11:22:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Je to neslávne známy príbeh, ale nezaškodí si ho zopakovať. Koncom 90-tych rokov britský bývalý chirurg Andrew Wakefield dostal od advokátskej firmy 50-tisíc libier, aby vyšetril deti, ktorých rodičia plánovali kampaň proti trojitej vakcíne MMR. Wakefieldov výskum vykonaný na drobnej vzorke pacientov (12 detí) a neskôr preukázaný za podvod, spojil autizmus s vakcínou MMR a výrazne napomohol rozpútať protiočkovaciu hystériu.Tá dodnes pretrváva napriek tomu, že desiatky ďalších štúdií, uskutočnených na oveľa väčšej vzorke pacientov, žiadnu spojitosť medzi MMR a autizmom nenašli (a nie, všetky nefinancovali farmaceutické spoločnosti). Opakovane sa v nich zistilo, že v porovnaní s neočkovanými deťmi autizmus nie je bežnejší u detí, ktoré boli očkované vakcínou MMR a jeho prejavy vo väčšine prípadov nenastupujú bezprostredne po očkovaní. V neposlednom rade, nové výskumy naznačili, že autizmus možno odhaliť ešte pred narodením, hoci sa navonok prejaví až mesiace po narodení.

Práve vek dieťaťa, kedy príznaky autizmu obvykle nastupujú, je jedným z dôvodov, prečo Wakefieldov podvod dodnes rezonuje medzi laickou verejnosťou. Trojitá vakcína MMR proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa podáva deťom vo veku 12 - 15 mesiacov. To je približne rovnaký vek, v akom sa začínajú prejavovať príznaky autizmu. V niektorých prípadoch sa preto zákonite autizmus prejaví bezprostredne po očkovaní.*Hoci má odborná verejnosť - predovšetkým imunológovia a epidemiológovia - v otázke rizík očkovania pomerne jasno, protiočkovacie hnutie naďalej recykluje otrepané mýty. A výskumy, ktoré súvislosť medzi očkovaním nenašli, sú vraj zaplatené, a preto im nemožno veriť. A tak sa rozhodli zaplatiť si vlastný výskum. Konkrétne, austrálska nátlaková protioočkovacia skupina SafeMinds spolufinancovala šesťročný výskum na makakoch.

Od už zmienenej skutočnosti, že množstvo výskumov, ktoré odporcovia očkovania odmietajú, farmaceutický priemysel nefinancoval, teraz odhliadneme. A pozrime sa na výskum, ktorý spolufinancovali antivaxxeri zo SafeMinds.

Ten bol totiž medzičasom publikovaný vo vedeckom žurnále Proceedings of the National Academy of Sciences. A žiadnu súvislosť medzi očkovaním a neurologickými zmenami nezistil.

Skupina vzápätí vyhlásila, že "je znepokojená zmenami v prevedení štúdie a jej analýzou, ktoré mohli viesť k protichodným vysledkom". Protichodnými výsledkami majú na mysli predbežné výsledky, ktoré im boli poskytnuté na nahliadnutie, a po ktorých bol výskum rozšírený o podstatne väčšiu vzorku subjektov. Čo je presne postup, ktorý má zabezpečiť objektívnejšie, náhodnými faktormi neskreslené výsledky.

Výskum celkovo zahŕňal 79 mláďat makakov, ktoré boli rozdelené do šiestich skupín. Dve boli očkované vakcínami obsahujúcimi údajného strašiaka thiomerosal (antiseptikum a fungicíd), ďalšie dve trojitou vakcínou MMR a posledné dve, ktoré poslúžili ako kontrolné skupiny, dostali len injekcie fyziologického roztoku.Výskumníci potom hľadali autizmu podobné prejavy v správaní zvierat. Žiadne nenašli. Taktiež hľadali neurologické zmeny asociované s autizmom (znížený počet buniek v amygdale, zmenšený hipokampus). Ani v tomto prípade nenašli medzi skupinami žiadne rozdiely.

A mimochodom, antivaxxeri požadujú nezávislú analýzu dát. Podľa autorov výskumu ňou dáta prešli ešte pred publikáciou.

Správu priniesol NewsWeek.

-

Poznámky:
* Ale ak sa tak náhodou stane a autizmus sa u dieťaťa prejaví krátko po očkovaní, klam zámeny časovej následnosti s príčinnou súvislosťou mnohých rodičov presvedčí, že ochorenie zapríčinila práve vakcína. Toto chybné presvedčenie môžu následne podporiť ďalšie klamy myslenia. Napríklad tzv. heuristika dostupnosti: matky prikladajú dôraz na prípady, keď sa autizmus prejavil krátko po očkovaní, na ktoré si ľahko spomínajú a ktoré poznajú napríklad z internetových diskusných skupín. Zabúdajú, že štatisticky je ich počet zanedbateľný. Okrem toho pri „posudzovaní“ argumentov oboch strán nastupuje tendencia prisudzovať väčšiu váhu informáciám so silným emocionálnym nábojom.

Za cenné pripomienky k textu autor ďakuje MUDr. Marošovi Rudnayovi.

Obrázok: http://www.torange.us/
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok