01.08.2018-23:18:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Už dlhší čas sledujeme v médiách slovné bitky o problematike užívania marihuany zástancov a odporcov, nielen z radov bežných ľudí, ale aj z radov politikov. Okrem politicko-spoločenských tém, ako je dekriminalizácia marihuany, sa zvykne búrlivo diskutovať aj o jej liečebných účinkoch. Zástancovia poukazujú na jej lekárske využívanie u onkologicky chorých pacientov a pýtajú sa, prečo napríklad v porovnaní s alkoholom ide pri užívaní o nelegálnu činnosť. Tento článok si nekladie za cieľ komentovať právnu a politickú stránku užívania marihuany, ale vysvetliť, aké sú reálne možnosti využitia marihuany v medicíne, keďže informácie, ktoré sa dostanú do uší bežných ľudí, sú často prikrášlené.

Obľúbená droga

V USA ide o najčastejšie užívanú nelegálnu drogu, ktorú vyhľadávajú hlavne mladí ľudia. (1) Rovnako vedie v rebríčku obľúbenosti aj na Slovensku. Zo správy Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) vyplýva, že takmer 10 % mladej populácie užilo marihuanu len v roku 2016. (2) Najčastejšie sa užíva vo forme ručne zmotaných cigariet (tzv. joint), inokedy sa fajčí pomocou vodnej fajky (bongo) či konzumuje vo forme upečených koláčov (brownies). Zatiaľ nie príliš rozšírené, a zároveň nebezpečné je fajčenie živice, extrahovanej z marihuany s vysokým obsahom THC. Okrem popísaných prípadov domácich požiarov pri neobozretnom zaobchádzaní (pri výrobe sa používa horľavina bután) môže náhly prísun vysokého množstva THC do tela oveľa ľahšie vyvolať príznaky intoxikácie ako sú vracanie, panický atak, zrýchlená srdcová aktivita či poruchu vedomia. (3)

Nech sú udávané liečebné účinky akékoľvek, len málokto (ak vôbec niekto) užíva marihuanu ako prevenciu pred nádorovým ochorením, či rozvojom inej choroby. Pri fajčení dochádza k rýchlemu prestupu účinnej látky THC z pľúc do krvného obehu a následne do mozgu, kde pôsobia na špeciálne receptory mozgových buniek. V priebehu krátkeho času vznikajú pocity veselosti, celkového upokojenia či spokojnosti. Nie vždy sú príznaky pozitívne, niekedy sa objavia halucinácie, poruchy hybnosti, pamäte, poruchy vnímania času či rôznych zmyslových vnemov (aj keď užívatelia niektoré z týchto príznakov priamo vyhľadávajú). (4)


Znižuje užívanie marihuany intelektuálne schopnosti?

Otázka je, aký vplyv má pravidelné užívanie marihuany na naše telo a myseľ. Vedci z Nového Zélandu skúmali vplyv užívania marihuany na intelekt a zhodnotili, že tí, ktorí s „trávou“ začali v tínedžerskom období a pokračovali, mali za približne 25 rokov o 8 bodov nižšie IQ, pričom po ukončení fajčenia marihuany nedošlo k úplnej náprave. Dobrá správa pre bojovníkov za marihuanu – tí, ktorí s ňou začali až v dospelosti, nemali podľa tejto štúdie znížené IQ. (5) Štúdia bola kritizovaná za bias v dôsledku nedostatočného vylúčenia iných možných príčin pre zníženie IQ.

Ďalšia štúdia, ktorá skúmala 10 rokov 789 dvojčiat (teda rovnaké genetické predpoklady) zhodnotila, že nebol nijaký významný rozdiel medzi dvojčatami, ktoré abstinovali, a ktoré užívali marihuanu. Rovnako ďalšia štúdia nepotvrdila negatívny efekt dlhodobého užívania marihuany na intelekt. (6) Aj tieto práce boli kritizované a to z nesprávneho modelu štúdie (napr. ak chlapec odpovedal na otázku, či niekedy skúsil marihuanu pozitívne, nezisťovalo sa, či to bolo iba raz, alebo či je pravidelný užívateľ). Podľa psychiatričky Sarah Feldstein Ewing z Oregon Health & Science Unviersity v Portlande výsledky pravdepodobne zodpovedajú realite, ale minuli sme príležitosť prísť s naozaj dôsledne vypracovanou analýzou. (7)


Aké iné nástrahy číhajú pri dlhodobom užívaní?

Jedna štúdia ukázala, že až 20 % tehotných žien vo veku 24 rokov a menej malo pozitívne laboratórne testy pre THC. (8) Užívanie marihuany v tehotenstve sa spája s nižšou pôrodnou hmotnosťou a so zvýšeným rizikom poruchy mozgového a osobnostného vývoja u detí. (9) Endokanabinoidný systém je u žien zrejme veľmi dôležitý pre schopnosť otehotnieť, pre implantáciu oplodneného vajíčka a pre vývoj embrya aj placenty. (10) Práve prísun THC môže narušiť tieto procesy.

Často sa spomína súvis užívania marihuany so schizofréniou. Podľa neurológov každý 25. človek v sebe nesie genetické vlohy pre schizofréniu. Užívanie marihuany sa považuje za 100 % tester na latentnú schizofréniu (teda schizofréniu, ktorá sa dosiaľ nijak neprejavila u pacienta s genetickou predispozíciou). (11, 12) Paradoxne sa v niektorej literatúre popisuje „liečba marihuanou“ u pacientov so schizofréniou ako spôsob zlepšovania sociálnych interakcií pri prebiehajúcom ochorení. (13) Slovenskí vedci však popísali, že efekt je iba dočasný (krátkodobé prejasnenie nálady, zlepšenie prospechu v škole, sociálnych vzťahov) a aj napriek zvyšujúcej sa frekvencii jej užívania dochádzalo postupne k prehlbovaniu deficitu v psychosociálnom fungovaní. Záverom uvádzajú, že niekoľkomesačné intenzívne užívanie marihuany veľmi pravdepodobne spôsobilo u pacienta zmeny v mozgu a podieľalo sa na rozvoji schizofrénnej symptomatiky. (14)

Z iných duševných ochorení sa užívanie marihuany spája s depresiou, dočasnou paranojou či halucináciami, úzkosťou či sklonmi k samovražde.


Marihuana ako liek na chronické bolesti

Téma, ktorá zvykne vyvolávať najvášnivejšie diskusie. Pravdou je, že nejde iba o teóriu a v niektorých štátoch je možné získať výťažky z marihuany na predpis od lekára. Práve chronická bolesť nesúvisiaca s nádorovým ochorením je najčastejšia lekárska indikácia k predpisu marihuany či kanabinoidov. Existuje niekoľko štúdií, ktoré popísali pozitívne efekty. (15, 16) Vysvetľujú sa pôsobením THC na kanabinoidné receptory mozgu, čím sa reguluje vnímanie bolesti. Aby to nebolo príliš jednoduché, existujú aj protichodné odborné názory. Metaanalýza z roku 2015 nenašla nijaký dôkaz o skutočnom analgetickom účinku marihuany. Podľa tejto metaanalýzy aj v prípadoch, kedy sa popisoval pozitívny efekt, chýbal jednoznačný vedecký dôkaz. Preskúmali 79 randomizovaných štúdií, pričom sa držali odporúčaní publikovaných v Centre for Reviews and Dissemination and the Cochrane Collaboration. Skúmali nielen marihuanu, ale aj iné kanabinoidy ako dronabinol či nabilon. Pozitívne efekty marihuany podľa tejto metaanalýzy nedosiahli štatistickú významnosť. (17)

Tento rok vyšla v prestížnom časopise Lancet veľká štúdia, ktorá skúmala údajný analgetický efekt 4 roky na vyše 1500 pacientoch (jedna z najväčších štúdií tohto druhu doposiaľ). Rovnako ako metaanalýza z roku 2015 nenašla nijaký dôkaz pre skutočný analgetický efekt marihuany. (18)


Marihuana v onkológii

Jeden z častých vedľajších účinkov chemoterapie v onkológii je nevoľnosť a vracanie. Dnes už máme našťastie celkom účinné lieky, ktoré tieto pocity nevoľnosti potláčajú (napr. ondasetron). U kanabinoidov sa popisuje možný antiemetický účinok – teda účinok proti nevoľnosti a vracaniu. Ich účinok bol dokonca lepší než účinok niekoľkých liekov, ktoré sa používajú proti nevoľnosti (metoklopramid, domperidon, thiethylperazín, atď.). (19)

Napriek argumentu, že kanabinoidy zlepšujú apetít a sú vhodné ako doplnková liečba u onkologických pacientov, ktorí sú kachektickí (chorobne chudí), štúdie nepreukázali skutočný efekt. (20)

Marihuana alebo lepšie kanabinoidy majú svoje miesto v medicíne, určite však nejde o všeliek. Podobne ako iné lieky, ktoré sú súčasne zaraďované do skupiny omamných drog – opiáty – musia mať jasnú indikáciu, vychádzajúcu z reálnych dôkazov a nie z aforizmov na internete. Ak by celý boj zástancov užívania marihuany mal stáť len na vedecky podložených liečebných účinkov, boli by to zrejme slabé argumenty.


Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


Zdroje:

1. - https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
2. – Najčastejšie užívanou nelegálnou drogou na Slovensku je marihuana. Publikované 06.06.2017 na aktuality.sk, dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/494683/najcastejsie-uzivanou-nelegalnou-drogou-na-slovensku-je-marihuana/
3. - https://www.leafscience.com/2017/11/20/marijuana-dabs-beginners-guide/
4. - https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
5. – Meier MH et al. Persistent cannabis users show neuropsychological decline from childhood to mildlife. Proc Natl Acad Sci U S A. 2012 Oct 2;109(40):E2657-64. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22927402
6. – Jackson J. N. et al. Impact of adolescent marijuana use on intelligence: Results from two longitudinal twin studies. PNAS February 2, 2016. 113 (5) E500-E508 dostupné na: http://www.pnas.org/content/113/5/E500
7. - Twins study finds no evidence that marijuana lowers IQ in teens. Zverejnené 18.1.2016 dostupné na: http://www.sciencemag.org/news/2016/01/twins-study-finds-no-evidence-marijuana-lowers-iq-teens
8. - Young-Wolff KC, Tucker L-Y, Alexeeff S, et al. Trends in Self-reported and Biochemically Tested Marijuana Use Among Pregnant Females in California From 2009-2016. JAMA. 2017;318(24):2490. doi:10.1001/jama.2017.17225
9. - The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Health and Medicine Division, Board on Population Health and Public Health Practice, Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2017/health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids.aspx. Accessed January 19, 2017.
10. - Sun X, Dey SK (May 2012). "Endocannabinoid signaling in female reproduction". ACS Chem Neurosci (Review). 3 (5): 349–55. dostupné na: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/cn300014e
11. - https://www.slovenskypacient.sk/schizofrenik-latentna-schizofrenia-spustace-mariahuana/
12. - https://www.medicalnewstoday.com/articles/317170.php
13. - Coulstona CM, Perdicesa M, Tennata CHC. The neuropsy-chological correlates of cannabis use in schizophrenia: Life-time abuse/dependence, frequency of use and recency of use. Schizophrenia Research 2007; 96: 169–184. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+neuropsy-chological+correlates+of+cannabis+use+in+schizophrenia%3A+Life-time+abuse%2Fdependence%2C+frequency+of+use+and+recency+of+use
14. – Fiziková I. et al. Abúzus marihuany pri schizofrénii – riziko alebo výhoda? 2012. Psychiatria pre prax. Dostupné na: http://www.solen.sk/pdf/46d392fb52c9f58770a5d574d8159b4a.pdf
15. – Hill KP. Medical Marijuana for treatment of chronic pain and other medical and psychiatric problems: a clinical review. JAMA. 2015 Jun 23-30;313(24):2474-83. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26103031
16. – Boehnke F. K. et al. Medical Cannabis Use Is Associated With Decreased Opiate Medication Use in a Retrospective Cross-Sectional Survey of Patients With Chronic Pain. The Journal of Pain June 2016Volume 17, Issue 6, Pages 739–744. dostupné na: https://www.jpain.org/article/S1526-5900(16)00567-8/fulltext?cc=y=
17. – Whiting P. F. et al. Cannabinoids for Medical UseA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2015;313(24):2456-2473. dostupné na: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338251
18. – Campbell G. et al. Effect of cannabis use in people with chronic non-cancer pain prescribed opioids: findings from a 4-year prospective cohort study. Lancet Volume 3, ISSUE 7, Pe341-e350, July 01, 2018. dostupné na: https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30110-5/fulltext?code=lancet-site
19. – Tramer M. R. et al. Cannabinoids for control of chemotherapy induced nausea and vomiting: quantitative systematic review. BMJ. 2001 Jul 7; 323(7303): 16. dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34325/?rendertype=tabl
20. - https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/complementary-and-alternative-medicine/marijuana-and-cancer.html
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok