01.12.2014-07:47:00   |   Tomáš Búran
#In tech
#Záhady a zvláštne javy
#Zbúrané mýty
Dôvodov je niekoľko. Ľudia často nadávajú na vládu. Dalo by sa povedať, že sa to stalo naším koníčkom. Všetci vo vláde predsa kradnú a chcú nám zle. V spoločnosti je preto všeobecne prijateľné zvaľovať na ňu rôzne konšpiračné „teórie“ , aby sme sa utvrdili, akí sú ľudia v nej hrozní a zlí. Veriť v konšpirácie sme náchylní aj preto, že ak si o nejakom jave niečo myslíme a kamarát prezradí, že on vidí veci podobne, názor automaticky naberá na váhe bez ohľadu na to, že dotyčný nemusí mať vôbec žiadne dôkazy a ani dobré argumenty. Stačí len jeho vnútorný a subjektívny pocit. Naše presvedčenie o danom jave teda naberie väčšiu váhu, ak podobne premýšľa mnoho iných ľudí bez ohľadu na ich argumenty. Náš mozog si len málokedy uvedomí, že sa dopúšťa argumentačnej chyby – argumentum ad populum (spoločenský apel) (1). Ibaže pre posúdenie tvrdení potrebujeme racionálne, kriticky a skepticky premýšľať.ČÍM NÁS TO POSTREKUJÚ?!

Už dávnejšie bol o chemtrails natočený film „What in the World are They Spraying?“ („Čím nás to postrekujú?“). V tomto filme sa tvorcovia oháňajú laboratórnymi testami (2). Vraj vo vode namerali obrovské koncentrácie hliníku, ktoré vysoko prekračujú jeho bežné zastúpenie. Má to však jeden háčik. Tieto hodnoty nenamerali vo vode, ale v bahne z dna rybníka, pričom v sedimentoch sú takéto koncentrácie úplne bežné (3). Hliník je totiž najbežnejší kov vyskytujúci sa v zemskej kôre (tvorí približne 8% jej hmotnosti vo forme rôznych zlúčenín).

Ďalší prezentovaný „test“, alebo „výskum“, vykonali aktivisti Arizona Skywatch. Vraj v ovzduší namerali vysokú koncentráciu jedov. Toxická koncentrácia bária je vo vode 2000 ppb. Aktivisti ale namerali neuveriteľných 556 000 ppb. To je však nemožné. Ľudia žijúci v Arizone by rad radom umierali. Treba si navyše uvedomiť, že uvedení Eko-aktivisti nie sú žiadni vedci. Mysleli si, že merajú jeho koncentráciu v ovzduší, výsledky im ale skreslil obsah bária v tuhých, prachových časticiach, ktoré vyluxovali zo vzduchu. Nemerali teda jeho zastúpenie v jednom kubickom metre vzduchu, ale v zmesi vzduchu a tuhých častíc, v ktorých sú podobné koncentrácie bežné.


-


graf nameraných hodnôt
GEOINŽINIERSTVO

Na webovej stránke osel.cz sa môžete v článku „Poručíme větru, dešti“ dočítať, odkiaľ konšpiračná „teória“ chemtrails pochádza. Jej korene vychádzajú z geoinžinierstva, konkrétne plánov, ako zabrániť globálnemu otepľovaniu. Tieto plány však nie sú tajné. Publikujú sa o nich články a organizujú konferencie (napr. v roku 2009 „Asilomar Conference on Climate Intervention Technologies“). Podľa vedeckého časopisu Nature existujú len malé pilotné projekty. Tie zahŕňajú zalesňovanie oblastí a zachytávanie emisií z biopaliva (4) (článok publikovaný 2.10.2013). Je však úplne jasné, že s nejakým riedením populácie (údajný účel chemtrails) to nemá vôbec nič spoločné.

RIEDENIE POPULÁCIE?

Napríklad vo Veľkej Británii došlo k poklesu pôrodnosti medzi rokmi 1860 a 1930, teda dlho pred hustou leteckou prepravou (5). Hrubá pôrodnosť sa tu vtedy prepadla z 3,5 % na 1,5 %.

Pravdu povediac, riedenie populácie by bolo viac než v západnej Európe potrebné napr. v Afrike. Tam by sme však lietadlo hľadali dlho, ak nie márne. Ak neveríte, pozrite stránku Flightradar24.com.

Ďalej by sme si mali uvedomiť, že lietadlá lietajú vo výške približne 10 km nad morom a veterný výškový rýchlostný gradient (6) je približne 4 m/s na 1 km. To znamená, že vo výškach 10 km nad morom je silný vietor a tí, ktorí by mali na svedomí poprašovanie ľudí, by nemali žiadnu možnosť kontrolovať tento dopadajúci prášok a sami by boli zasiahnutí.

Pár otázok pre zamyslenie:

1. Bolo chemické práškovanie niekedy potvrdené na pacientovi?

2. Aké množstvo prášku by sa zmestilo do lietadla?

3. Bol by takýto postup účinný?

4. Prečo vypúšťať prášok z lietadiel, keď existuje mnoho iných a účinnejších spôsobov ako riediť populáciu?

5. Dá sa utajiť plnenie nádob s práškom, ktoré by museli namontovať na lietadlá?

6. Prečo sa stopy identické s údajnými chemtrails za lietadlami objavovali už v roku 1940?

7. Ako by sa dopadom chemtrails vyhli ľudia z vlády?

Ukazuje sa teda, že hypotéza o chemtrails je veľmi pochybná a pravdepodobne vymyslená. Dobre, poviete si, ale čím sú údajné chemtrails v skutočnosti? Najprv trochu fyziky.PRÚDOVÝ MOTOR

Prúdový motor, ktorý sa používa v lietadlách, pracuje tak, že do vstupného otvoru prúdi okolitý vzduch z atmosféry. Ten je stláčaný sústavou kompresorových vrtúľ s axiálnym kompresorom. Tlak tu presahuje aj 10-násobok tlaku vzduchu na úrovni hladiny mora. Pri tomto vysokom tlaku sa vzduch zmieša s fosílnym palivom lietadla. Vzniknutá horľavá zmes sa zapáli a rýchlo zvýši svoj objem. Plyn nemá na výber a musí nájsť únikovú cestu. Tou je výstupná tryska, ktorou plyn prúdi vysokou rýchlosťou von do atmosféry.

Tento proces vytvára kinetickú energiu. Časť energie sa však spotrebuje na roztáčanie turbínového hriadeľa, ktorým je poháňaný kompresor na vstupe turbíny. Ostatná energia sa spotrebuje pre posunutie lietadla v smere jazdy, podľa 3. Newtonovho zákona (7). Jeden z dominantných faktorov pre posun lietadla je aj teplota vystupujúceho plynu. V súčasných prúdových motoroch sa dosahuje teplota 1000 až 1300 K. Všetok kyslík v zmesi sa však nespáli. Ak by tomu tak bolo, teplota by sa vyšplhala až na 2500 K.-


prúdový motor high-bypass turbofan, používaný v lietadlách


H2O A JEJ STAVY

Objemové zastúpenie molekúl vody vo vzduchu je od 0 % po cca 4 %. Ak máme rozhranie dvoch rôznych skupenstiev vody (napr. ľad plávajúci na vode a oblačné kvapky v okolitej nenasýtenej atmosfére), môže medzi týmito rozhraniami prebiehať interakcia. Existujú 2 typy stavov - rovnovážny a nerovnovážny.

Rovnovážny stav – rovnaké množstvo molekúl H2O sa presúvajú jedným aj druhým smerom, teda v oboch prostrediach ostáva rovnaký počet molekúl H2O.

Nerovnovážny stav - molekuly H2O sa presúvajú z jedného prostredia do druhého. Tento stav predstavuje napr. kondenzácia (presun molekúl z plynného do kvapalného prostredia), vyparovanie (presun molekúl z kvapalného do plynného prostredia), sublimácia (presun z tuhého do plynného) a depozícia (presun z plynného do tuhého), prípadne topenie (z tuhého do kvapalného) a mrznutie (z kvapalného do tuhého).

OBLAKY, VODNÁ PARA

Oblačné kvapôčky sa v atmosfére tvoria iba heterogénnou nukleáciou. To znamená, že sú prítomné ďalšie látky, aerosóly (8), ktoré interagujú s molekulami H2O. Vznik a vývoj oblačnosti pri určitej teplote a tlaku vodnej pary závisí na množstve a kvalite aerosólových častíc. Výstup horúceho plynu z motora obsahuje aj spaliny, sadze a molekuly vody, ktoré sú produktom spaľovania fosílneho paliva. Tento plyn sa za motorom mieša so vzduchom v turbulentnom prostredí a dochádza k zmiešavaniu okolitej teploty a vlhkosti s horúcim plynom. Je to niečo podobné ako dýchanie v chladnom a vlhkom počasí, keď sa tvoria obláčiky kondenzovanej vodnej pary.Čím je nižšia teplota vzduchu, tým je potrebné menšie množstvo molekúl vody nato, aby nastal stav nasýtenia, teda aby sa molekuly vody zhlukovali do kvapôčiek vody. Vo výškach nad 8 km je teplota v miernych zemepisných šírkach približne -50 °C. Pri 20 °C nastáva nasýtený stav, keď 1 m3 obsahuje 17,3 g vodnej pary. Pri teplote -50 °C je pre nasýtenie potrebné iba 0,06 gramov vodnej pary na 1 m3.

PRÍKLAD

Teraz si predstavme, že lietadlo letí v atmosfére s teplotou okolia -50 °C a relatívnou vlhkosťou 30 %. Absolútna vlhkosť je preto 0,02 g.m-3. Ako palivo sa používa letecký petrolej (kerozín) C12H26 a lietadlo má spotrebu na jeden motor 0,42 kg.s-1. To je približne 1,5 ton paliva na jeden motor za hodinu letu.

Rovnica spaľovania vyzerá takto: 2 C12H26 + 37 O2 -> 24 CO2 + 26 H2O.

Keď si sem dosadíme atómové hmotnosti, dostaneme: 1 kg paliva + 3,48 kg kyslíku -> 3,1 kg CO2 + 1,38 kg vody.

Teda po spálení 1 kg paliva dostaneme 1,38 kg vody. V našom prípade motor spotrebuje 0,42 kg paliva za 1 s, teda za 1 s vyjde z motora 0,58 kg vodnej pary. Dajme tomu, že lietadlo letí rýchlosťou 240 m.s-1 a prúd vystupujúceho vzduchu z motora má v priemere 5 metrov. Potom každú sekundu vznikne za lietadlom plyn s objemom 4680 m3, v ktorom je 0,58 kg vodnej pary. K tomu ešte musíme pripočítať pôvodnú vlhkosť atmosféry (4680 m3.2.10-5 kg.m-3 = 0,094 kg) a dostaneme, že vzduch za motorom obsahuje 0,674 kg vodnej pary na 4680 m3, teda 1 m3 obsahuje 0,144 g vody.

To zodpovedá presýteniu až 230 % (za určitých podmienok môže nastať presýtenie až 500 %). Takto dochádza ku kondenzácii, teda vzniku bielych čiar za lietadlami.

NIEKTORÉ SA ROZPLÝVAJÚ RÝCHLEJŠIE

Na oblohe si môžeme niekedy všimnúť, že za niektorými lietadlami čiary dlho zostávajú a iné rýchlo miznú. Rôzne lietadlá totiž používajú palivo, ktoré natankovali na rôznych letiskách. Tie sa môžu kvalitatívne líšiť napr. obsahom protimrznúcej zmesi alebo obsahom vody.

Ďalej sa môže jednať o rôzne typy motorov, ktoré majú odlišné spotreby paliva. Taký dvojmotorový Boeing 777 a dvojmotorový Airbus 318 môžu vyzerať podobne. Ich kondenzačné pruhy sú tiež tvarovo podobné, ale výkon Boeingu 777 je vyšší než Airbusu 318. Preto motory Boeingu vypúšťajú podstatne viac vody a aerosólu.

Lietadlá však lietajú v rôznych letových hladinách nad sebou. A vo vertikálnom smere sa výrazne mení vlhkosť atmosféry. Preto môžeme niekedy vidieť lietadlá zdanlivo v rovnakej nadmorskej výške, pritom sú od seba vzdialené jednu až dve hladiny nad sebou, a pritom jedno lietadlo vytvára dlhotrvajúcu kondenzačnú stopu a druhé nie.


-Tento článok sme vám priniesli v spolupráci s Exsisto Sapiens.


-

Zdroje:

(1) http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/22/uvod-do-sebaklamov-a-chyb-argumentacie/
(2) http://www.osud.cz/co-sakra-sprejuji-dokumentarni-video-o-chemtrails
(3) http://contrailscience.com/what-in-the-world-are-they-spraying/
(4) http://www.nature.com/news/climate-report-puts-geoengineering-in-the-spotlight-1.13871
(5) http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/sociology/sexuality-parenthood-and-population/content-section-0
(6) http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_gradient#cite_note-Oke-4
(7) http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_akcie_a_reakcie
(8) http://sk.wikipedia.org/wiki/Aeros%C3%B3l
(9) http://infobezcenzury.weebly.com/chemtrails.html

http://skeptikov.wordpress.com/2010/03/17/stopy-lietadiel-na-oblohe-ako-konspiracna-otrava-chemikaliami/
http://www.reformy.cz/zpravy/racionalne-o-chemtrails/
http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1265034856
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1351335406
http://www.flightradar24.com/
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5583
http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrolej
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kompresor_(plyn)

Obrázky: public domain, http://2.bp.blogspot.com/, užívateľ wikimédie K. Aainsqatsi
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok