03.01.2018-15:28:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Záhady a zvláštne javy
#Dejiny človeka
#Longformy
Michel de Notre-Dame čiže Nostradamus (1503 – 1566) vraj predvídal vynález atómovej bomby, ponoriek, lietadiel a dokonca obe svetové vojny, príchod Hitlera, AIDS aj katastrofu raketoplánu Challenger či pád dvojičiek. Ako inak, nezabudol predpovedať príchod Antikrista a koniec sveta. A potom, ako údajne predpovedal zvolenie Georga W. Busha za amerického prezidenta, sa mu to isté podarilo pri Donaldovi Trumpovi, vraj1.Väčšinu proroctiev zverejnil v knihe Les Propheties de M. Michel Nostradamus, ktorá je známejšia skrátene ako Les Phopheties čiže Proroctvá (prvé vydanie v roku 1555). Tvoria ju sady 100 rýmovaných štvorverší - celkovo 12 sád označených ako Centurie I - XII. Výklad štvorverší sťažuje nielen hmlistý, symbolický obsah, ale aj slovné hračky, už na svoju dobu archaická vetná skladba a komplikovaný jazyk. Nostradamovu francúzštinu znejasňujú prvky taliančiny, latinčiny, gréčtiny a okcitánčiny. Ešte počas Nostradamovho života boli publikované viaceré odlišné verzie „Proroctiev“. Kvôli nízkej kvalite súdobej kníhtlače sa však líšili dokonca aj rôzne kópie toho istého vydania, obsahujúc rozmanité gramatické a iné chyby. Neexistuje teda žiadna „kanonická“ verzia diela.

Život opradený výmyslami

Podobne ako pri rôznych katolíckych svätcoch, o živote Nostradama koluje množstvo legiend, zveličení a nepodložených tvrdení. A tak prakticky všetko, čo sa o Nostradamovi možno dozvedieť z populárnych kníh alebo magazínových článkov, predstavuje legendy alebo výmysly bulvárnej tlače (najčastejšie) z 19. storočia.

Medzi najznámejšie mýty o živote Nostradama patrí tvrdenie, že ho pochovali postojačky, aby nikto nemohol kráčať po jeho hrobe, alebo že sa pri presune jeho pozostatkov (podľa iných verzií pri vykrádaní jeho hrobu) našiel medailón, na ktorom bol vyrytý alebo napísaný presný dátum (podľa iných verzií len rok) otvorenia hrobky.

Nostradamus nebol Židom, ktorý konvertoval na kresťanstvo. V roku 1521 neodišiel študovať medicínu do mesta Montpellier a nezostal tam učiť – namiesto toho sa v rokoch 1521 až 1529 túlal po vidieku a svojpomocne učil lekárnictvu. Jeho žena a deti nezomreli na mor. Nostradamus nepoužíval v tom čase neznáme dezinfekčné prostriedky a neexistujú dôkazy, že by sa mu podarili akékoľvek významné astronomické objavy.


-


Nostradamus


Nikdy sa nedostal na Zoznam zakázaných kníh (lat. Index Librorum Prohibitorum) Vatikánu. A v rozpore so široko rozšírenými tvrdeniami, všetky dostupné historické dôkazy naznačujú, že mal s cirkvou dobrý vzťah. Zároveň nikdy nepokľakol pred mladým františkánskym mníchom, ktorý sa mal stať pápežom.

Nostradamove proroctvá boli v čase jeho života prakticky neznáme, na živobytie si zarábal napríklad písaním kníh o varení. V jednom zo svojich almanachov (Presage 141) síce predpovedal svoju smrť, ale nie presne – pomýlil sa o rok. Tento omyl neskoršie, posmrtné vydania „opravili“.

Interpretovať v predstihu sa neopláca

Niekoho možno prekvapí (a iného zrejme vôbec nie), že Nostradamove proroctvá veľkých historických udalostí jeho nadšenci rozpoznávajú až potom, ako sa tieto udalosti odohrajú. Skutočné predpovede budúcnosti vychádzajúce z jeho proroctiev akosi... nevychádzajú. (Čo môže byť samozrejme chyba histórie, a nie Nostradama.) Goebels napríklad videl v Nostradamových veršoch predpoveď porážky spojeneckých vojsť. A keďže tieto riadky nečítate po nemecky, je zjavné, že sa mýlil.

Vyrovnať sa s tým musela aj jedna z najznámejších „interpretátoriek Nostradama“, anglická spisovateľka Erika Cheethamová. Keď sa na základe toho, čo označuje za „neuveriteľne presné predpovede“, pokúšala predpovedať udalosti budúcnosti, v nových vydaniach svojich kníh musela nenapĺňané „predpovede“ meniť. Ponechávala síce ich obsah, ale menila mená osôb, ktorých sa očakávané udalosti týkajú. Líbyjský revolucionár Muammar al-Kaddáfí sa takto zmenil na lídra iránskej revolúcie ajatolláha Chomejního, a ten neskôr na irackého diktátora Saddáma Husajna.Je v skutku zábavné retrospektívne overovať predpovede nadšencov Nostradama, napríklad: „Nostradamus předpovídá, že mezi koncem roku 2010 (nebo začátkem 2011) a rokem 2015 budou rozpoutány dvě velké války, které na severní polokouli zredukují počet obyvatelstva na 50 %.“

Nostradamus uvádza vo svojich proroctvách konkrétny rok len raz (X:72): „V siedmom mesiaci roku 1999, z oblohy zostúpi veľký Vládca hrôzy.“ Časť nadšencov ho považovala za predzvesť veľkej revolúcie. Časť za predpoveď konca sveta. Jedna aj druhá strana sa mýlila. Kde nič, tu nič...

Stojí však za údajnými presnými predpoveďami Nostradama len „spätné napasovanie“ významu do nejasných symbolov a vágnych veršov? Nie. V skutočnosti vďačí Nostradamus za svoju povesť aj množstvu celkom vymyslených alebo dodatočne upravených veršov.

Napoleon

Príchod rodáka z Korziky Napoleona Bonaparteho (1769 – 1821) údajne Nostradamus predpovedal vo viacerých štvorveršiach, kde ho, tak sa môžeme dočítať, označuje ako „Napolorona… narodeného neďaleko Talianska“.

Spomína sa predovšetkým štvorveršie I:60: „Neďaleko Talianska narodí sa vládca [nie cisár, ako uvádzajú chybné preklady, pozn. red.], Za ktorého Ríša draho zaplatí, Tak povedia, keď uvidia jeho spojencov, Že je skôr mäsiarom ako princom.“

„Neďaleko Talianska“ je vágne tvrdenie, ktoré môže označovať územie kdekoľvek od Francúzska po Rakúsko, Grécko či Balkán. A skutočne, uvedené štvorveršie iní autori interpretovali ako predpovedanie príchodu cisára Svätej rímskej ríše Ferdinanda II. (1578 - 1637) alebo Adolfa Hitlera (1889 - 1945).

Úpornú snahu „nájsť“ Napoleona v Nostradamovi demonštruje ďalšie často zmieňované štvorveršie (VIII:1), ktoré začína slovami „Pau, Nay, Oloron“ (v niektorých prekladoch Loron), čo nadšenci Nostradama považujú za prešmyčku pre „Napoleon Roi“, čiže kráľ Napoleon. Lenže Napoleon nikdy nebol kráľ a uvedené slová sú jednoducho názvy troch blízkych francúzskych miest.

Hitler

V tomto prípade narážame na príliš kreatívne preklady hraničiace s výmyslami. II:55 podľa niektorých zdrojov píše: „V tomto konflikte vykoná velikán nakoniec ešte zázrak: keď sám Histler uvidí, čo všetko je stratené, zastrelí sa veľký vodca po svadobnej hostine.“

Histler údajne znamená Hitler, pričom štvorveršie vraj predstavuje očividnú predpoveď samovraždy Adolfa Hitlera krátko po svadobných raňajkách. V skutočnosti je často prezentovaná, sugestívna podoba štvorveršia II:55 výmyslom. Pôvodný text namiesto Histlera uvádza „Hadria“ a namiesto zastrelenia dobodanie.Štvorveršie2 by malo znieť približne takto: „V konflikte vykoná velikán hodný mála, Na svojom konci ešte jeden úžasný skutok: Keď 'Adria' zistí, čo mu chýbalo, Hrdého počas hostiny dobodajú.“

Najčastejšie sa ako narážka na Hitlera spomína štvorveršie II:24: „Divoké hladné beštie prekročia rieky, Podstatná časť bitky bude proti Hitlerovi, A on spôsobí, že skvelí muži budú vlečení v železnej klietke, Keď syn Nemecka neposlúcha žiadne zákony.“

Toto je preklad spomenutej populárnej interpretátorky Nostradama Eriky Cheethamovej. Ibaže vo francúzštine3 sa nespomína slovo Hitler, ale Hister a „syn Nemecka“ je taktiež veľmi kreatívnym prekladom.

V skutočnosti Hister (= Ister) predstavuje starý názov pre dolný tok Dunaja. Obzvlášť problematický je posledný verš štvorveršia4. Pôvodne uvádzané slovo „Rin“ neskoršie texty nahradili alternatívami Rine (rieka Rýn - práve v tomto význame používa Nostradamus slovo Rin v ďalších pasážach) a rien („nič“). Pričom ako upozorňuje výskumník Joe Nickell, Germain môže znamenať „Nemecko“ alebo „brat“ či „bratranec“.

Známy „lovec šarlatánov“ James Randi prekladá štvorveršie nasledovne: „Divoké hladné beštie preplávajú rieky, Väčšina armády bude oproti dolnému Dunaju. Veľký bude ťahaný v železnej klietke, Keď detský brat nič nespozoruje.“ Joe Nickell prekladá posledný verš štvorveršia pomocou druhého významu takto: „Keď dieťa Rýna bude dozerať na Nemecko“. A literárny vedec Everett F. Bleiler takto: „Keď dieťa Rýna bude dozerať na svojho brata“.

Tak či onak, pre Nostradamových súčasníkov by „Dieťa Rýna“ označovalo cisára Svätej rímskej ríše Karla V. (1500 - 1558).

Henrich II

Medzi najslávnejšie údajné predpovede Nostradama patrí štvorveršie I:35: „Mladý lev premôže starého na bojovom poli v osobnom súboji: Prepichne oči v zlatej klietke, dve zranenia [orig. deux classes] v jednom, potom zomrie krutou smrťou.“ Vraj predpovedá smrť francúzskeho kráľa Henricha II (1519 - 1559). Henrich II mal v osobnom erbe symbol leva a zomrel počas rytierskeho zápasu na turnaji usporiadanom na počesť uzavretia mieru s Habsburgovcami a na počesť svadby jeho dcéry so španielskym kráľom.

Počas súboja s Gabrielom Montgomerym, kapitánom škótskej kráľovskej gardy, sa kopija jeho soka zlomila, pričom časť kopije kráľa poranil na krku, a časť mu prenikla do mozgu. Henry II zomrel o necelé dva týždne neskôr.

Ide o predpoveď, ktorej Nostradamus vďačí za svoju povesť. V skutočnosti sa však vôbec netýkala Henricha II. Dokazuje to skutočnosť, že len tri roky po zverejnení veršov Nostradamus panovníkovi napísal list, podľa ktorého očakáva, že kráľ bude žiť dlho a vykoná v budúcnosti množstvo úžasných vecí.

Niektoré zdroje v snahe dosiahnuť zhodu so štvorverším tvrdia, že časť kopije „prenikla cez zlatú/pozlátenú mriežku brnenia“ a vypichla oko (= prepichnuté oči v zlatej klietke), neexistujú dôkazy pre ani jedno z týchto tvrdení. V skutočnosti úlomok kopije, ktorý zasiahol mozog, prenikol cez lebku v oblasti nad pravým okom. Brnenie, ani kráľovské, sa nezhotovovalo zo zlata, čo je pomerne mäkký kov. Zároveň neexistujú dobové záznamy, podľa ktorých bola mriežka brnenia pozlátená. Túto možnosť vyvracia skutočnosť, že ornamentné pozlacovanie brnenia sa týmto spôsobom nepoužívalo.

Nielenže kopija panovníkovi nevypichla obe oči, ale ani jedno. Rytiersky turnaj nie je „bojovým poľom“. A preklad zvláštneho slova „classes“ ako „zranenia“ na základe gréckeho slova „klasis“ je chybný. Podľa Jamesa Randiho sa lepšie hodí „flotily“ alebo „armády“, odvodené od latinského slova „classis“ – okrem iného preto, že presne v tomto význame používa Nostradamus uvedený termín vo zvyšných štvorveršiach.

9/11

Čo by to bolo za jasnovidca, keby nepredvídal jednu z najzásadnejších udalostí začiatku nového milénia, teroristické útoky z 11. septembra 2001 v New Yorku (ehm, ako keby ich niektorý iný jasnovidec či astrológ predpovedal...). Zákonite, krátko po útokoch sa začali šíriť články a preposielané e-maily, podľa ktorých to dve štvorveršia z pera Nostradama skutočne dokázali:

„V roku nového storočia a deviatich mesiacov, z nebies príde veľký kráľ Teroru, nebo bude horieť na štyridsiatom piatom stupni. Oheň stíha to veľké nové mesto.“„V meste Yorku bude veľký kolaps, 2 dvojčatá (bratia) rozorvaní chaosom. Keď pevnosť padá, veľký vodca podľahne. Tretia vojna začne, keď to veľké mesto bude horieť.“

V tomto prípade ide o hoax. Nostradamus uvedené verše nikdy nenapísal. Ich autorom v Nostradamovom mene je Neil Marshall, kanadský vysokoškolák, ktorý svoj konštrukt vypustil na internet, aby otestoval ľudskú dôverčivosť. Ako vždy, tá nesklamala. Tvrdenia o údajnom proroctve sa šírili ako lesný požiar napriek pomerne očividnej skutočnosti, že Marshall uviedol ako dátum vzniku veršov rok 1654, čo je takmer sto rokov po smrti Nostradama.

Niektorí nadšenci ale tvrdia, že teroristický útok z 11. septembra predvídali aj skutočné pasáže Nostradama. Často sa spomína predovšetkým štvorveršie VI:97: „Na 45. rovnobežke bude horieť obloha. Oheň sa blíži k veľkému novému mestu. Zrazu do výšky vyskočí obrovský do neba siahajúci plameň, keď budú Normani vystavení skúške.“

Podobne ako v mnohých iných prípadoch, uvedený, najčastejšie šírený preklad Nostradamových veršov je skreslený. Zdanlivo naráža na New York, ktorý vraj leží na 45. rovnobežke. V skutočnosti pôvodný text4 rovnobežku nespomína, len nešpecifikované „stupne“ (nie je jasné, či zemepisnej šírky alebo dĺžky, respektíve či sa vôbec týkajú geografických súradníc). A New York neleží na 45., ale približne na 40. rovnobežke.

Správnejší preklad znie nasledovne: „Na 45 stupňoch bude horieť obloha, Oheň sa blíži k veľkému novému mestu, Zrazu do výšky vyskočí obrovský izolovaný plameň, Keď budú od Normanov vyžadované dôkazy.“

Iné štvorveršie, ktoré sa spája s pádom „dvojičiek“ je X:49. Najčastejšie sa prezentuje v nasledovnej podobe: „Záhrada sveta neďaleko nového mesta na ceste medzi dutými horami bude zasiahnutá a nútená piť vodu tečúcu z nádrže otrávenej sírou.“

Opäť ide o skreslený preklad, hoci tentoraz je rozdiel proti originálu5 o čosi menej markantný: „Záhrada sveta neďaleko nového mesta, / V ceste dutých hôr / Prepadnutá a ponorená do kotla / Donútená piť sírou otrávenú vodu.“ (preložené podľa Joa Nickella)

Vykladači Nostradama „duté hory/vrchy“ už dlhé roky interpretujú ako mrakodrapy. Pred útokmi z 11. septembra ale boli v móde celkom iné ako teroristické interpretácie. Známy nadšenec Nostradama Henry Roberts napríklad druhé štvorveršie interpretoval ako predpoveď veľkej prílivovej vlny otrávenej vody, ktorá zasiahne rekreačné stredisko neďaleko veľkého nového mesta.

Ničivý požiar v Londýne


Nadšenci záhad radi tvrdia, že Nostradamus veľmi presne predpovedal Veľký požiar v Londýne z roku 1666. Prorokuje ho údajne štvorveršie II:51 – a niektoré preklady sú v skutku sugestívne: „Krv spravodlivých potečie v ohňom spustošenom Londýne, až sa bude písať osemdesiattri krát dvadsať plus šesť“. Ibaže tento najpôsobivejší preklad je zároveň najviac skreslený.James Randi upozorňuje, že pochybné neskoršie verzie štvorveršia II:51, ktoré nadšenci Nostradama akceptujú takmer univerzálne, uvádzajú v druhom verši namiesto slova „fouldres“ slovo „Feu“. Pôvodne teda verš spomína blesk, nie spálenie ohňom: „Le sang du iuste à Londres fera faute / Bruslés par fouldres de vint trois les six. / La dame antique cherra de place haute: / De mesme secte plusieurs seront occis.“

„De vint trois les six“ sa niekedy prekladá ako „trikrát dvadsať plus šesť“, čiže 66, čo evokuje ’66 (teda aj 1666), ale táto interpretácia nie je istá. James Randi štvorveršie prekladá nasledovne: „Krv spravodlivých bude v Londýne vzácna, Dvadsiati traja spálení bleskom šiestich, Starobylá pani spadne z výšky, Z tejto sekty zabijú mnohých ďalších.“

Ak sa zbavíme prílišnej kreativity pri preklade, štvorveršie vôbec neevokuje Veľký požiar v Londýne. Podľa serióznych bádateľov namiesto toho predstavuje súdobú narážku na anglickú kráľovnú Máriu I. (1516 - 1558), zvanú „Krvavá Mary“ a známu prenasledovaním protestantov, z ktorých mnohých nechala upáliť zaživa, pričom tieto činy viedli k jej pádu. „Dame antique“ sa síce obvykle predpokladá ako „stará“, ale zároveň môže znamenať „excentrická“ či „senilná“. Na sklonku života považovali Máriu I. za nepríčetnú.

Vykladači vkladajú význam do veršov


Povesť Nostradama na jednej strane stojí na legendách, rôznych hoaxoch a prekrútených prekladoch. Ďalším dôležitým faktorom je spôsob, akým nadšenci vykladajú jeho verše. Vykladajú ich s takou voľnosťou a fantáziou, že výsledkom nie je nachádzanie významu, ale jeho vkladanie.

Psychológ Andrew Neher to názorne ilustruje porovnaním výkladu populárnych „interpretátorov Nostradama“ Henryho Robertsa a Eriky Cheethamovej. Štvorveršie, ktoré Roberts považuje za „pozoruhodne prorocký opis úlohy Hajiläho Sillaseho v II. svetovej vojne“, Erika Cheethamová interpretuje ako „prvé dva verše... odkazujú... na Henricha IV. Muž, ktorý mu spôsobuje problémy z východu je Vojvoda z Parmy... Verše 3-4 sa zrejme týkajú obliehania Malty v roku 1565.“

Iný verš sa podľa Robertsa týka „ovládnutia Československa Hitlerom, rezignácie prezidenta Beneša, nezhôd ohľadom tejto udalosti medzi Anglickom a Francúzskom a varovania pred dôsledkami tejto zrady, všetko pozoruhodne vylíčené v proroctve.“ Cheethamová tie isté verše považuje za predpoveď „atentátu na dvoch bratov Kennedyovcov“.

„Je očividné, že Roberts a Cheethamová projektujú do veršov význam, ktorý existuje v ich vlastných mysliach, vďaka čomu si myslia, že Nostradamus mal mimoriadnu schopnosť jasnovidectva,“ konštatuje Andrew Neher.

Predpoveď, ktorá sa naplnila na 100 %


Keď sa nad tým zamyslíme, ukazuje sa, že písať „ohromne presné“ proroctvá vlastne nie je zložité. Napíšte viac ako tisícku nejasných predpovedí v štvorveršiach tak, aby ste zahrnuli najrôznejšie tvrdenia o vojnách, veľkých vodcoch, katastrofách a vzostupe či úpadku armád. Použite mätúci symbolizmus a tak vágne vyjadrenia, ako je len možné. Zamiešajte výrazy z niekoľkých cudzích jazykov a počkajte 500 rokov. Pri troche šťastia sa vďaka skomoleným prekladom, nadšeným interpretátorom a nekritickému bulváru stanete slávnym.

Na záver si spomeňme aspoň jednu predpoveď, ktorá nie je vágna, no napriek tomu sa naplnila a napĺňa do bodky. Nepochádza od Nostradama, ale od Jamesa Randiho. Ten pred takmer tridsiatimi rokmi napísal: „Vždy sa objaví veľký počet interpretátorov, ktorí vynovia ošarpaný zovňajšok jeho [Nostradamovej] povesti. A tento lesk naláka nových neopatrných fanúšikov, aby akceptovali falošné predpovede, ktoré v priebehu stáročí po jeho smrti okúzľovali milióny. Dôjde k nehanebným racionalizáciám, ignorovaniu nepohodlných faktov a potápaniu zdravého rozumu v entuziazme.“-

Poznámky
1 „Veľký, nehanebný, odvážny blázon bude zvolený za vodcu armády“ (III, 81)
2 „Dans le conflit le grand qui peut valloyt, A son dernier fera cas merveilleux: Pendant qu’Hadrie verra ce qu'il falloyt, Dans le banquet pongnale l'orguilleux.“
3 „Bestes farouches de faim fleuves tranner / Plus part du champ encore Hister sera / En caige de fer le grand sera traisner / Quand rien enfant de Germain observa.“
4 „Cinq et quarante degrés ciel bruslera, Feu approcher de la grand cité neufve, Instant grand flamme esparse sautera Quand on voudra des Normans faire preuve.“
5 „Jardin du monde aupres du cité neufve, Dans le chemin des montaignes cavees, Sera saisi et plongé dans la Cuve, Beuvant par force eaux soulfre envenimees.“

Použitá a odporúčaná literatúra:
Dunning, B.: The Greatest Secret of Nostradamus. Skeptoid Podcast. Skeptoid Media, 18 Sep 2007. Web. 2 Jan 2018.
Nickell, J.: Nostradamus - A New Look at an Old Seer. Skeptical Inquirer Volume 34.5, September/October 2010.
Nostradamus: Les Prophéties de M. Nostradamus. WikiSource.
Randi, J.: The Mask of Nostradamus. The Prophecies of the Worlds Most Famous Seer. Prometheus Books, 1993 (2. vydanie).
Schick, T. & Vaughn, L.: How to Think About Weird Things. Critical Thinking for a New Age. McGraw-Hill, 2014 (7. vydanie).
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok