21.10.2013-19:48:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Záhady a zvláštne javy
#Dejiny človeka

Čo sa môžete dočítať:

Nasledovné úžasné „skutočnosti“ sa o pátrovi Piovi môžete dočítať na katolíckych internetových stránkach (pôvodnému zdroju nechceme robiť reklamu, tak naň priamo neodkazujeme - kto chce, za päť sekúnd si ho vygúgli).

„Pre veľkú publicitu sa rehoľní predstavení rozhodli dať podrobne lekársky vyšetriť rany pátra Pia.Rehoľní predstavení najskôr o to požiadali prof. Luigiho Romanelli. Podrobné vyšetrenie sa uskutočnilo 14. 5. 1919. Potvrdilo, že chodidlá a ruky sú celkom prebodnuté a rana v boku, dlhá 8 cm, hojne tepnovo krváca. V záverečnej správe prof. Romanelli napísal: „Pôvod rán P. Pia nie je prirodzený. Príčiny, ktoré vyvolali ich existenciu, majú nadprirodzený charakter. Medicína nedokáže tento jav vysvetliť.““


„O vyšetrenie stigiem P. Pia požiadali aj prof. Bignamiho, ktorý bol ateista a vopred vylúčil pôsobenie nadprirodzených síl, pretože jednoducho neveril v ich existenciu. Po vyšetrení profesor udivene vyhlásil, že neexistujú také chemické substancie ani choroby, ktoré by mohli spôsobiť takéto rany. Profesor Bignami nariadil liečenie, pretože chcel dokázať, že po dvoch týždňoch takého liečenia sa rany zahoja. Nariadil, aby: 1) P. Pio nemal nijaký prístup k jódovej tinktúre a iným medicínskym prostriedkom; 2) obviazali rany P. Pia a zapečatili ich v prítomnosti dvoch svedkov; 3) rany kontrolovali každý deň ráno počas ôsmich dní a po kontrole ich opäť zapečatili.
Predstavení kláštora veľmi dôsledne dohliadali, aby sa vykonali pokyny prof. Bignamiho. Výsledok bol, že počas ôsmich dní liečenia sa rany vôbec nehojili a celú dobu hojne krvácali.“

-Dôverčivý človek by si teraz možno povedal wow, na tomto svätcovi rozhodne niečo bude. Stačí však štipka kritického myslenia, za máčny mak vedeckej gramotnosti a objaví sa podozrievavosť.

Trochu zdravého rozumu:

Je hneď niekoľko veľmi dobrých dôvodov stavať sa k úžasným tvrdeniam, ktoré o pátrovi Piovi kolujú, kriticky:

1. stigmy mal na nesprávnom mieste, Ježiš bol podľa všetkého ukrižovaný do zápästia – evanjeliá spôsob ukrižovania nešpecifikujú, no nálezy v kostniciach dokazujú, že obete sa bežne pribíjali o kríž cez zápästia, nie cez dlane
2. väčšina informácií, ktoré o Piovi kolujú, pochádza z jeho biografii, a tie sú mimoriadne neobjektívne, v podstate sú iba akumuláciami toho najfantastickejšieho, čo o ňom medzi poverčivým ľuďom kolovalo...
3. uvedené lekárske vyjadrenia (rany sú prebodnuté) ostro protirečia iným, podľa ktorých boli rany iba povrchové
4. viaceré zdroje uvádzajú, že nestrannosť (nezávislosť od cirkvi) v článku zmienených lekárov nie je zaručená
5. čo sa pôvodu stigiem týka, kritici ich považovali za spôsobené nejakým typom kyseliny: do tohto zapadá incident z roku 1919, v ktorom sa páter snažil v tajnosti získať od istej farmaceutky 4 g nezriedenej kyseliny karbolovej. Obrancovia Pia tvrdia, že ich chcel získať kvôli dezinfekcii injekčných striekačiek - ibaže prečo potom toľké tajnosti a prečo práve nezriedenú?
6. predtým, než mal páter stigmy, spolu s inými mníchmi pomáhal očkovať deti proti chrípke. Keď mnísi minuli alkohol, začali na dezinfekciu používať kyselinu karbolovú, z ktorej im na rukách od podráždenia zostávali červené fľaky... žeby náznak pôvodu Piovej inšpirácie?
7. uvedený zdroj a iné podobne „hodnoverné“ pramene tvrdia, že sa Piovi stigmy (až na jeden prípad v mladosti) zahojili po smrti, no podľa iných zdrojov ich nemal už krátko pred smrťou
8. nerátajúc nekritické biografie, podľa iných zdrojov určíte nešlo o „neprestajne krvácajúce rany“. Piove stigmy sa menili od krvácajúcich rán po sčervenanú pokožku, ktorá vyzerala, akoby ju podráždila nejaká kyselina.
9. páter čelil kritike aj z cirkevných radov, napríklad mních a psychológ Augustino Gemelli ho označil za „sebazraňujúceho psychopata, ktorý zneužíva dôverčivosť ľudí"Záver: Existuje viacero závažných dôvodov domnievať sa, že páter Pio nebol nič viac ako ďalší z dlhého zástupu podvodníkov, o ktorých sa šírili úžasné, ale v skutočnosti nepodložené, zveličené alebo celkom nezmyselné tvrdenia.

Ešte pochúťka:
„Dokumenty potvrdzujú, že mnoho ráz počas svojho pozemského života sa páter Pio vďaka daru bilokácie premiestňoval na miesta vzdialené stovky, ba až tisícky kilometrov, aby duchovne pomohol ľuďom v núdzi.“


Seems legit!

Ale vážne. Jednotlivé zázračné bilokácie Pia pripomínajú (aj hodnovernosťou) správy o videní Elvisa roky po jeho smrti, resp. sú obvykle spájané so stavmi mysle náchylnými na halucinácie (jeden svedok takmer spal, iný mal silný záchvat migrény...).

-

Referencie:
1. Haas N: Anthropological observations on the skeletal remains from Giv’at ha-Mivtar. Israel Explor J 1970;20:38-59.
2. Nickell J: Padre Pio: Scandals of a Saint. Skeptical Inquirer. 35.2, March/April 2011
3. Nickell J. Padre Pio: Wonderworker or Charlatan? Skeptical Inquirer Volume 32.5, September / October 2008
4. Pfeiffer CF, Vos HF, Rea J (eds): Wycliffe Bible Encyclopedia. Chicago, Moody Press, 1975, pp 149-152, 404-405, 713-723, 1173-1174, 1520- 1523.
5. Tzaferis V: Jewish tombs at and near Giv’at ha-Mivtar, Jerusalem. Israel Explor J 1970;20:18-32.

Obrázky: http://secularright.org/, http://www.chucklebot.com/
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok