27.03.2016-18:22:00   |  
#Zdravie
#Názory
#Veda
Čo s osobou, ktorá schvaľuje, šíri a trvá aj na tých najviac primitívnych hlúpych hoaxoch v rámci hnutia antivax, avšak pri konfrontácii s týmto označením sa tvári, že jej sa to netýka a považuje to za škatuľkovanie? Nuž, vyberáme niektoré otázky, ktoré sme sa niekedy úspešne, častokrát márne pokúšali položiť ľuďom na strane antivaxu – a na ktoré sme nedostali žiadne, žiadne rozumné ani zmysluplné odpovede. Poporiadku:

Čo si myslíte, sú vo vážnych témach dôležitejšie argumenty opierajúce sa o kvalitné fakty a dôkazy, alebo sú na rovnakej úrovni s hocako skomponovaným názorom?Je podľa vás dôležité, aby pri argumentácii na vážne témy zaznievali fundované argumenty podložené vedeckými dôkazmi vysokej kvality?

Myslíte si, že vakcinácia, imunológia, epidemiológia sú vážne témy?

Zoraďte tieto osoby od, podľa vás, najfundovanejšej po najmenej fundovanú, vyjadrovať sa k téme vakcinácie s ohľadom na obsah povolania vyplývajúceho z označenia danej osoby:

Drevorubač, detský lekár, inžinier-elektrotechnik, epidemiológ, lekárnik, web-designer, biochemik, farmaceut, kuchár-čašník, právnik.

Je podľa vás osoba vykonávajúca povolanie vyžadujúce odborné znalosti získané štúdiami, výskumom a praxou, ktorá propaguje či zarába na praktikách odporujúcich dokázateľne nielen obsahu svojej odbornosti, ale aj vedeckým faktom, vierohodná?

Myslíte si, že štúdium bestsellerov o určitej vedeckej oblasti je ekvivalentné viacročnému akreditovanému štúdiu, absolvovaniu skúšok znalostí a vedeckej činnosti v odbore?Ak by ste sa rozhodovali o téme, ktorej nerozumiete, respektíve nemáte dostatok doteraz získaných vedomostí na to, aby ste sa v nej vyznali, čo by vás ako zdroj informácií zaujímalo viac: odborné texty písané a recenzované odborníkmi, podrobované analýzam a kritikám, vedeckému skúmaniu či výklad odborníka na danú tému, alebo informácie, ktoré vyhovujú vášmu svetonázoru, aj keď by boli v rozpore s vedeckými dôkazmi?

Súhlasíte s tým, že odborníkom na určitú vážnu vedeckú tému je človek, ktorý sa venuje výskumu v danej oblasti a jeho výskumy sú uznávané aj jeho kolegami/konkurentmi z brandže a ktorý svoje tvrdenia dokáže podporiť kvalitnými vedeckými výskumami?

Myslíte si, že je možné podplatiť tisícky odborných pracovníkov, nezávislých a vzájomne si konkurujúcich vo vedeckých úspechoch, roztrúsených všade možne po svete tak, aby boli schopní prepožičať svoje meno, kariéru a všetku svoju pracovnú energiu k tomu, aby spoločne vytvárali obrovskú bublinu klamstva s istotou, že ani jeden z nich neprezradí takýto masívny komplot?

Myslíte si, že ľudia, ktorí za sebou nemajú žiadnu vedeckú činnosť, ani neboli preverení žiadnym skúšaním ich odborných znalostí, avšak živia sa predajom látok a služieb, ktoré vyhlasujú za medicínu bez toho, aby na svoje tvrdenia poskytli čo len jediný vedecký dôkaz, opakovateľný, overiteľný, s kvalitným setupom, patria medzi odborníkov?

Myslíte si, že človek s titulom z medicíny, ktorý propaguje niekoľkokrát kvalitnými vedeckými štúdiami a analýzami vyvrátené teórie, je dôveryhodný?

Myslíte si, že je bezpečné a morálne šíriť kontroverzné, neoverené a viac krát vedecky vyvrátené informácie s tým, že zodpovednosť za rozhodnutie prenechávate na laikoch, ktorým tieto myšlienky poskytujete ako keby boli faktami?-

Príspevok sme Vám priniesli vďaka facebookovej stránke Asi ste si mysleli, že. Opravy nepravdivých správ
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok