10.10.2017-01:35:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
Wobenzym na trhu funguje vyše 50 rokov a podľa výrobcu sa napr. v Českej republike ročne predá 200 000 balení. Príbalový leták spomína viacero indikácií, od urýchlenia hojenia rán, cez liečbu degeneratívnych a autoimunitných ochorení, až po význam v terapii onkologických ochorení a demencie. Výrobca neuvádza iba podporný význam produktu, ale priamo ho spomína aj ako liek prvej voľby u vybraných ochorení.Na Slovensku sú k dispozícii tri druhy balení Wobenzymu, s obsahom 40, 200 a 800 tabliet. Najmenšie balenie stojí okolo 7 eur, najväčšie vyjde skoro na 100. Dávkovanie sa líši vzhľadom na chorobu (aj keď nikde nefigurujú údaje, na základe ktorých sa zvolilo práve takéto dávkovanie), prakticky vždy je potrebné užívať veľké množstvo tabliet denne niekoľko týždňov. Konkrétne pri artróze je to trikrát denne 6 tabliet po dobu 5-6 týždňov. S malými baleniami si človek nevystačí, ak chce užívať tablety dôsledne.

Ako funguje?

Wobenzym má, údajne, fungovať na princípe systémovej enzymoterapie, ktorú výrobca definuje ako „liečebnú metódu, založenú na komplexnom pôsobení cielene zostavených zmesí hydrolytických enzýmov na kľúčové fyziologické a patofyziologické pochody“.

Hlavnou zložkou Wobenzymu je zmes rôznych enzýmov (chymotrypsín, lipáza, amyláza, proteáza, ...), ktoré majú mať v tele antiedematózne, fibrinolytické a imunomodulačné účinky. (1) Enzýmy sú makromolekuly, ktoré v ľudskom tele sprostredkujú rôzne biochemické reakcie. Sú dôležité v tvorbe bielkovín, sacharidov, tukov a množstva ďalších látok. Z chemického hľadiska pozostávajú z reťazcov aminokyselín, čo je hlavná stavebná zložka všetkých bielkovín. Môžeme na ne teda pozerať ako na bielkoviny.

V prípade enzýmov, ktoré sú súčasťou Wobenzymu, ide poväčšine o enzýmy, ktoré produkuje naše telo s cieľom správneho rozloženia zložiek potravy a ich strávenia. Lipáza štiepi tuky, chymotrypsín bielkoviny. Bez týchto enzýmov by sme nedokázali vstrebať dostatočné množstvo živín z jedla, hoci by sme mali pestrú a pravidelnú stravu. Ich nedostatok sa objavuje napríklad pri chronickom ochorení pankreasu, kedy v tomto orgáne dochádza k poruche ich tvorby. (2)Ako môžu enzýmy, ktoré v našom tele štiepia živiny v čreve, zlepšovať hojenie rán alebo liečiť sklerózu multiplex? Znamená to, že ak by sme prijali pravidelné väčšie dávky Pankreolanu (obsahuje tiež enzýmy na podporu trávenia), tak si dokážeme vyliečiť závažné autoimunitné choroby, ktoré sa veľmi ťažko liečia konvenčnou terapiou? Ak by aj mali takéto účinky, ako sa dostanú do tela? Štúdií, ktoré skúmajú eventuálne farmakologické vlastnosti jednotlivých enzýmov Wobenzymu, je žalostne málo.

Ľudské telo nevstrebáva bielkoviny vcelku, ale štiepi ich v čreve na aminokyseliny, ktoré sa v tele využijú na stavbu ďalších bielkovín. Jednoduchá predstava, že ak budem jesť potravu s bohatým obsahom kolagénu, budem mať zdravšie kĺby, nefunguje ani v tomto prípade.

Existuje celkovo 20 základných aminokyselín, ktorých kombináciou si telo vyrába stovky až tisícky rôznych enzýmov a bielkovín. Typ stravy nemá vplyv na to, akým spôsobom sa prijaté aminokyseliny využijú. Inými slovami, ak prijmem zmes enzýmov vo forme Wobenzymu, telo ich príjme prevažne vo forme aminokyselín a vyrobí z nich, čo samo uzná za vhodné, podľa aktuálnych metabolických požiadaviek.

Výrobca Wobenzymu na svojom webe uvádza, že táto „dogma o neresorbovatelnosti makromolekúk“ je nepravdivá, pričom sa odvoláva na experimentálne a klinické skúsenosti. Je pravda, že u vysokých dávok až 3000 mg denne zrejme dochádza k absorpci malého, ale merateľného množstva enzýmov (3, 4) , ale keďže aktivitu enzýmov ovplyvňuje množstvo faktorov (teplota, pH) môžu byť inaktivované hneď po absorbovaní. (5) Chýbajúce údaje ohľadne spôsobu absorpcie, metabolizmu a vylučovania zložiek Wobenzymu vyvolávajú, minimálne, pochybnosti o tom, či sa vôbec vstrebáva dostatočné množstvo enzymatickej zmesi, ktoré by teoreticky mohlo systémovo ovplyvňovať biochemické pochody.

Dôkazy pre a proti

V medicíne nie je raritné zistiť, že niečo funguje, hoci nepoznáme presný mechanizmus. Napríklad, až po desiatkach rokoch sa zistilo, akým spôsobom účinkuje často používaný liek proti bolesti, paracetamol. (6) Aj empirická skúsenosť, ktorá je dostatočne zadokumentovaná a kriticky prehodnotená, má svoje miesto v medicíne založenej na dôkazoch. Ak by Wobenzym naozaj fungoval, potom by príliš nevadilo, že existujú nejasnosti ohľadom mechanizmu účinku.Existujú štúdie, ktoré naozaj popisujú jeho pozitívny efekt na tíšenie bolesti alebo proces hojenia. (7, 8). Iné zistili tendenciu k lepšiemu hojeniu rán, hoci výsledky nedosiahli štatistickú významnosť [pozor, ani štatisticky významný efekt často neznamená, že účinok má význam pre klinickú prax, pozn. red.]. (9) K dnešnému dňu eviduje medzinárodná databáza štúdií Pubmed iba 74 článkov po zadaní hesla „Wobenzym“, čo je žalostne málo (pre porovnanie, po zadaní hesla „chondroitin“, ktorý sa bežne odporúča v terapii artróz, nachádzame takmer 20 000 článkov). Väčšina je v ruskom jazyku, čo zhoršuje prístupnosť údajov. Navyše, niektoré boli publikované v periodikách s úrovňou, ktorá nemá ďaleko od predátorských časopisov (periodiká, ktoré nekriticky, bez dôslednej redakčnej kontroly, prezentujú štúdie z rôznych oblastí s cieľom finančného zisku). Štúdie, ktoré by skúmali vplyv Wobenzymu na autoimunitné ochorenia alebo demencie nie sú v bežných vedeckých databázach dostupné.

Naopak systematické analýzy týchto „pozitívnych“ štúdií popisujú ich závažné metodologické chyby a neprikladajú systémovej enzymoterapii klinický význam (10).

Dáta sú extrémne limitované a protichodné. Vyvstáva teda otázka, prečo by mal lekár zvoliť nedostatočne overený prípravok, keď existujú iné liečivá s bohatými údajmi?

Enzymoterapia sa občas skloňuje v rámci alternatívnych možností liečenia onkologických ochorení. Nijaké pozitívne výsledky nie sú zadokumentované, naopak, existuje štúdia, ktorá porovnávala účinok chemoterapie a užívania vysokého množstva pankreatických enzýmov u rakoviny pankreasu. Výsledok: chemoterapia bola niekoľkonásobne účinnejšia. (11)

Minulosť už pozná prípad enzymoterapie serapeptázou, ktorá má pomáhať s liečbou astmy, zápalov a mnohých iných chorobných stavov a ktorú Japonsko v roku 2011 stiahlo z trhu, pretože dvojito-zaslepené štúdie nepreukázali nijaký efekt. (12)

Skutočná enzymoterapia

Aby nedošlo k omylu, enzymoterapia sa v medicíne naozaj používa. Niektoré vrodené choroby, ako napr. Gaucherova choroba, Fabryho choroba, cystická fibróza, či Pompeho choroba majú spoločné to, že pacientom chýba jeden, konkrétny enzým, čo vedie k problémom v zložitej sieti biochemických reakcií v tele. Možno si ich predstaviť ako hustú dopravu vo veľkomeste. Ak sa upchá jedna cesta, postupne to ovplyvní celú dopravu.

V tele sa hromadia látky, ktoré by sa za normálnych okolností mali odbúravať alebo využívať v ďalších reakciách. V prípade uvedených ochorení nahrádzame jeden konkrétny enzým, čím zabezpečíme normálny priebeh biochemických reakcií a zabránime rozvoju symptómov ochorenia. Ide však o cielenú náhradu chýbajúceho enzýmu, nie systémovú enzymoterapiu, ktorá by mala ovplyvňovať rôzne chorobné procesy v celom tele. Chýbajúce enzýmy sa, samozrejme, podávajú cez žilu priamo do krvného obehu, a nie formou tabliet, čím obídeme tráviace procesy v črevách. (13)

Aj enzýmy, ktoré sú súčasťou Wobenzymu, majú miesto v medicíne. Konkrétne pri liečbe chronických ochorení pankreasu, keď naša podžalúdková žľaza nie je schopná produkovať dostatočné množstvo tráviacich enzýmov. To vyvoláva poruchu vstrebávania živín, ktorá môže spôsobovať úbytok hmotnosti. Aj v tomto prípade však ide len o náhradu chýbajúcich enzýmov a nie o liečbu so snahou liečiť celé telo. Prijaté enzýmy účinkujú tam, kde majú, v čreve. Aj v tomto prípade lekári upozorňujú, že nadmerné užívanie tráviacich enzýmov (napr. opakovane po prejedaní sa, pri „ťažkom trávení“) môže znížiť produkciu vlastných tráviacich enzýmov.Množstvo telesných procesov (najmä čo sa týka produkcie hormónov a enzýmov) funguje na princípe negatívnej spätnej väzby. Inými slovami, telo nebude produkovať látky, ktorých má dostatok. Nerozumné užívanie tráviacich enzýmov „presvedčí“ pankreas, že nemusí fungovať na sto percent, lebo trávenie prebieha v poriadku.

Ak sa nad týmto faktom zamyslíme, prečo by rovnaké riziko nemalo byť pri liečbe Wobenzymom? Užívanie desiatok tabliet niekoľko týždňov predstavuje určite vyšší príjem tráviacich enzýmov, než skutočne potrebujeme.

Aký je teda názor vedeckej obce na Wobenzym? Pokiaľ sa neobjaví dostatok hodnoverných údajov o spôsobe a samotnom účinku Wobenzymu, nemožno považovať jeho užívanie za podložené a nemal by byť stavaný do úlohy lieku. (14)

-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


Ilustračná snímka: Pixabay

Zdroje:
1. http://wobenzym.cz
2. http://www.wikiskripta.eu/w/Enzymy
3. J. V. Castell, et al.: Intestinal absorption of undegraded proteins in men: presence of bromelain in plasma after oral intake. American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology Published 1 July 1997 Vol. 273 no. 1, G139-G146 DOI: http://ajpgi.physiology.org/content/273/1/G139.short
4. Kolac C. Et al: Oral bioavailability of proteolytic enzymes. 1996, vol. 42, no4, pp. 222-232 (68 ref.) dostupné na: http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=3191444
5. Hale LP, Greer PK, Sempowski GD. Bromelain treatment alters leukocyte expression of cell surface molecules involved in cellular adhesion and activation. Clin Immunol. 2002 Aug;104(2):183-90. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12165279?dopt=Abstract
6. N. V. Chandrasekharan, H. Dai, K. L. Roos u. a.: COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: cloning, structure, and expression. In: Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. Band 99, Nr. 21, Oktober 2002, S. 13926–13931, doi:10.1073/pnas.162468699, PMID 12242329, PMC 129799
7. Bolten WW., Glade MJ., Raum S., Ritz BW. The safety and efficacy of an enzyme combination in managing knee osteoarthritis pain in adulst: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Arthritis. 2015;2015:251521. doi: 10.1155/2015/251521. Epub 2015 Jan 31. Dostupné na:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=the+safety+and+efficacy+of+an+enzyme+combination+in+managing+knee+osteoarthritis
8. Marzin T., et al.: Effects of a systemic enzyme therapy in healthy active adults after exhaustive eccentric exercise: a randomised, two-stage, double-blinded, placebo-controlled trial. BMJ Open Sport Exerc Med. 2017 Mar 12;2(1):e000191. doi: 10.1136/bmjsem-2016-000191. eCollection 2016. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28879033
9. Dosedla E., Grendelova A., Calda P. Effect of systemic enzymotherapy on Cesarean section scar healing. Ceska Gynekol. 2016 Summer;81(3):202-207, dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effect+of+systemic+enzymotherapy+on+cesarean
10. Heyll U, Münnich U, Senger V. [Proteolytic enzymes as an alternative in comparison with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in the treatment of degenerative and inflammatory rheumatic disease: systematic review]. Med Klin (Munich). 2003 Nov 15;98(11):609-15. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14631536
11. Chabot JA, et al. Pancreatic proteolytic enzyme therapy compared with gemcitabine-based chemotherapy for the treatment of pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2010 Apr 20;28(12):2058-63. doi: 10.1200/JCO.2009.22.8429. Epub 2009 Aug 17. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19687327?dopt=Abstract
12. https://www.japantimes.co.jp/news/2011/02/22/news/68-takeda-pain-drug-pulled-useless/#.Wc0J5bkUm70
13. https://en.wikipedia.org/wiki/Enzyme_replacement_therapy
14. https://sciencebasedpharmacy.wordpress.com/2012/04/15/wobenzym-n-a-closer-look-at-systemic-enzyme-therapy/
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok