19.02.2016-00:35:00   |  
#Úryvky
#Zdravie
#Názory
#Zbúrané mýty
Čitateľ by sa z doterajšieho výkladu mohol domnievať, že vedecká medicína (VM) ma iba samé pozitíva, alternatívna medicína iba negatíva. Taký jednoznačný názor nemám. Som si plne vedomý nedostatkov vedeckej medicíny. Vieme, že VM používa metódy alebo lieky, ktorých účinnosť dosiaľ nebola overená a že sa používajú skôr z tradície. „Evidence based medicine“ je zatiaľ skôr programom než realitou. Vieme taktiež, že existujú ochorenia, ktoré sú zatiaľ neliečiteľné a že ani rozsiahle klinické štúdie nedokážu niekedy rozhodnúť o najvhodnejšej liečebnej alternatíve, alebo o tom, či vôbec je určitá metóda účinná. Nesmieme však zabúdať, že vývoj medicíny je nesmierne rýchly a že sa snáď denne objavujú nové a účinnejšie postupy a lieky.V praxi síce nájdeme množstvo nedostatkov, ktoré sú medicíne vyčítané, avšak v skutočnosti sú to nedostatky zdravotníctva, jeho organizácie, riadenia a financovania, alebo osobné chyby jednotlivých lekárov či nemocníc. Takouto oprávnenou kritikou sa však nebudeme zaoberať, pretože nemá nič spoločné s medicínou ako vedeckou disciplínou. Musíme však odmietnuť kritiku, zameranú na základné princípy vedeckej medicíny.

Niektorí autori dokonca medicínu obviňujú, že sa príliš opiera o vedu a že sa stáva, tak isto ako sama veda, akýmsi náboženstvom. Uvedieme ich námietky. Kritici tvrdia, že sa VM sústreďuje iba na fyzickú stánku chorôb a na liečbu materiálnych príčin chorôb, zatiaľ čo nehľadí na dušu pacienta, nevenuje sa mu a nestará sa o duchovnú stránku jeho bytosti. Kritizujú taktiež jej zameranie na jednotlivé lokálne choroby bez ohľadu na celok. VM vraj používa iba redukcionistickú metódu, ktorá nevidí celého človeka. Často je taktiež kritizované prílišné pretechnizovanie medicíny, jej dehumanizovanie, strata ľudského kontaktu lekára s pacientom.

Tieto námietky možno ľahko vyvrátiť. Neexistuje žiadna duchovná, nemateriálna zložka, ktorá by riadila ľudské telo. Niet ani žiadnej jednotnej sily, vis vitalis, prány, čchi, duchovnej energie, ktorá by riadila ľudské telo a ktorá by bola zodpovedná podľa zástancov týchto smerov za vznik, priebeh alebo i liečbu ochorení. Nemožno ani oddeľovať telo a dušu. Všetky duševné vlastnosti sú iba funkciou materiálneho tela, telesných buniek. Preto je taktiež principiálne mylná predstava, že možno všetky choroby liečiť zásahom do jedného centra, teda celkovo, holisticky.Je dokázané nad akúkoľvek pochybnosť, že príčiny chorôb sú mnohopočetné a v princípe platí, že takéto príčiny i miesto poškodenia sú zistiteľné.Je dokázané nad akúkoľvek pochybnosť, že príčiny chorôb sú mnohopočetné a v princípe platí, že takéto príčiny i miesto poškodenia sú zistiteľné. Pľúcna tuberkulóza je vyvolávaná baktériou a postihnuté sú primárne pľúcne bunky, duševné choroby sú poruchou koordinácie mozgových buniek, rakovina vychádza z bunky, ktorá sa vyvíja atypicky napr. pod vplyvom nejakej chemikálie a pod. Medicína teda odmieta holistickú predstavu a taktiež holistickú liečbu, ako ju typicky praktizuje napr. homeopat alebo biotronik.

Špecializácia v medicíne je práve tak nutná ako vo všetkých ostatných oblastiach ľudskej činnosti... Medicína je dnes kolektívnou záležitosťou.A pokiaľ ide o to, že lekári liečia iba orgány, nie celého človeka, potom je nesporné, že rozsah medicíny je dnes tak rozsiahly, že nie je v silách jednotlivca, aby zvládol všetky metódy ako duševne, tak technicky. Špecializácia v medicíne je práve tak nutná ako vo všetkých ostatných oblastiach ľudskej činnosti. Nie je možné, aby chirurg, ktorý sa venuje kardiochirurgii, ovládal liečbu napr. kožných chorôb, alebo liečbu schizofrénie apod. Medicína je dnes kolektívnou záležitosťou.
-

Výzva pre čitateľov: Radi by ste upriamili pozornosť ľudí na úryvok z Vašej obľúbenej knihy? Viete o knižnej pasáži, ktorá si rozhodne zaslúži, aby vošla do širšieho povedomia? Pošlite nám ju na redakcia@invivomagazin.sk! Pokiaľ sa týka vedy a kritického myslenia, radi ju zverejníme. Ak kniha nevyšla v slovenčine alebo češtine, pokojne pošlite aj text v anglickom či nemeckom jazyku, preložíme.

-
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok