07.12.2017-10:39:00   |  
#Kozmos
#Myslenie
#Názory
Vedci dnes vedia, že vesmír obsahuje prinajmenšom dva bilióny galaxií. Je nepochopiteľne veľkým miestom, celkom odlišným od názorov na vesmír v čase vzniku hlavných náboženstiev sveta. Majú teda astronomické objavy nejaké dopady na náboženské predstavy?

V priebehu posledných desaťročí sa objavil nový argument pre ateizmus. Filozofi náboženstva ako Michael Martin a Nicholas Everitt nás primäli pýtať sa, aký typ vesmíru by stvoril kresťanský Boh, a porovnať ho s vesmírom, v ktorom skutočne žijeme. Títo filozofi argumentujú, že existuje nezhoda. Everitt sa zameriava na rozmery vesmíru a tvrdí, že jeho veľkosť podporuje možnosť, že Boh klasického kresťanstva neexistuje.Aby sme vysvetlili, prečo je to tak, potrebujeme sa obrátiť na teológiu. Podľa tradičných predstáv sa kresťanský Boh hlboko zaujíma o ľudí. Genesis (1,27) tvrdí, že „Boh stvoril človeka na svoj obraz.“ Žalmy (8,5-6) píšu: „Čo je človek, že naňho pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Urobil si ho len o niečo menším než nebeské bytosti. Korunoval si ho slávou a dôstojnosťou.“ A potom je tu samozrejme evanjelista Ján (3,16), ktorý píše že „Boh tak miloval svet“, že na spásu ľudí „dal svojho jednorodeného Syna“.

Tieto texty nám ukazujú, že Boh je zameraný na ľudí: ľudské bytosti sú ako Boh a on si ich vysoko váži. A hoci sa zameriame na kresťanstvo, podobné tvrdenia možno nájsť aj v ďalších monoteistických náboženstvách.

Vesmír nie je zameraný na ľudí

Ak je Boh zameraný na ľudí, nie je oprávnené od neho očakávať, že stvorí vesmír, v ktorom ľudia zastávajú dôležité postavenie? Očakávali by ste, že ľudia budú obývať väčšinu vesmíru, ktorý v priebehu histórie existoval. Lenže vesmír, v ktorom žijeme, taký nie je. Ľudia sú veľmi malí a vesmír je, ako napísal Douglas Adams, „veľký, veľmi veľmi veľký“.

Vedci odhadujú, že priemer pozorovateľného vesmíru, teda časti vesmíru, ktorú dokážeme vidieť, dosahuje približne 93 miliárd svetelných rokov. Lenže celý vesmír je prinajmenšom 250-krát väčší.

Čítajte tiež: Ríša nepredstaviteľnej prázdnoty: Takýto pustý je vesmír


Naša vlastná planéta obieha vo vzdialenosti 150 miliónov kilometrov od Slnka. Najbližšie hviezdy k Slnku, systém Alfa Centauri, je vzdialený 4 svetelné roky (čiže asi 40 biliónov kilometrov). Naša galaxia obsahuje od 100 do 400 miliárd hviezd. A pozorovateľný vesmír približne 300 triliárd hviezd. Ľudia obývajú nepatrnú časť kozmu. Planéta Zem je ako kvapka vesmírneho oceánu.

Aby sme parafrázovali Adamsa, vesmír je taktiež veľmi, veľmi starý. Zrejme starší ako 13 miliárd rokov. Zem je stará približne 4,5 miliardy rokov a náš druh vznikol pred asi 300 000 rokmi. Oproti histórii vesmíru je existencia človeka obyčajným žmurknutím.Očividne existuje nesúlad medzi vesmírom, aký by sme očakávali od Boha zameraného na človeka, a vesmírom, v ktorom žijeme. Ako ho možno vysvetliť? Najjednoduchším vysvetlením je, že Boh neexistuje. Priestorová a časová obrovitosť vesmíru predstavujú dôvody, aby sme boli ateistami.

Everitt konštatuje: „Zistenia modernej vedy výrazne znížili pravdepodobnosť, že teizmus [viera v boha] je pravdivý, pretože povaha vesmíru sa ukázala celkom odlišná od toho, čo by sme od vesmíru očakávali, keby bol teizmus pravdivý.“

Ďalšie vysvetlenia?

Skutočnosť, že ateizmus predstavuje najjednoduchšie vysvetlenie uvedeného nesúladu, neznamená, že iné vysvetlenia nie sú možné. Možno Boh existuje, ale jeho motívy, prečo nestvoril ľudí skôr a na väčšej škále, nie sú poznateľné. Napokon, božské bytosti sú predsa záhadné.

Alebo široké pásy kozmu pretkávané vláknami hmlovín slúžia nejakému estetickému účelu – je to krása povýšená na nadľudskú škálu. Alebo možno Boh existuje, ale na rozdiel od toho, čo si mnohí myslia, sa o ľudí príliš nezaujíma. Možno si Boh viac váži skaly a vesmírny prach ako ľudí.

Problém týchto alternatívnych vysvetlení je, že sú neuspokojivé. Naznačujú príčiny, prečo by Boh mohol stvoriť nepatrných ľudí v ohromnom vesmíre, ale sú milióny míľ vzdialené od toho, aby vysvetlili prečo. Tiaž galaxií a tlak miliónov rokov nás, tak sa zdá, posúvajú k ateizmu.-

Perexový obrázok: Andrew Z. Colvin

Príspevok pôvodne vyšiel na portáli The Conversation pod slobodnou licenciou.
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok