15.09.2018-14:00:00   |   Roland Oravský
#Zbúrané mýty
#Zdravie

Svet kvantovania

Než začneme, musíme si objasniť, čo vlastne kvantovanie je. Väčšina z nás si slovo „kvantovanie“ zrejme spája s fyzikou, konkrétne s kvantovou fyzikou. Podľa ľudí praktizujúcich túto metódu je to „vedomá práca s realitou na úrovni informácie, vychádzajúca z prapodstaty každého človeka a jeho schopnosti vplývať na realitu fyzického sveta, v ktorom žije.“1 Ako prvý prišiel s termínom „kvantovanie“ pán Deepak Chopra, osobnosť hnutia New Age. Pán Chopra vyštudoval medicínu v Indii a od roku 1970 pôsobí v USA. Tvrdí, že pôsobením mysle dokážeme ovplyvňovať našu realitu, naše telo a pomocou našich myšlienok sa dokážeme vyliečiť z každej choroby. Tvrdí, že máme okrem fyzického tela aj telo „kvantové“ pozostávajúce z energie.2


Keďže Chopra a jeho nasledovníci využívajú množstvo odborných termínov, ktoré miešajú podľa svojej ľubovôle, čím u bežných, nekriticky zmýšľajúcich ľudí, vyvolávajú pocit dôveryhodnosti, bolo kvantovanie opakovane kritizované zo strany vedeckej obce. Fyzikov jeho pseudovedecké blábolenie doslova rozčuľuje.3 Podľa fyzika Briana Coxa má nesprávne používanie odborných termínov ako „kvantum“ negatívny dopad na spoločnosť, keďže znevažuje skutočnú vedu a súčasne navádza ľudí k využívaniu tzv. alternatívnych metód liečenia, čím vzniká, ako vždy, škoda minimálne finančná, v horšom prípade zdravotná.

Pán Chopra je však na kritiku od vedcov imúnny a pokojne tvrdí, že „kvantovaním“ možno vyliečiť všetky nádorové ochorenia, keďže princípy kvantovania „vychádzajú z rovnakých princípov ako kvantová mechanika.“4 Kto dával na strednej škole pozor rozumie, aký obrovský nezmysel pán Chopra povedal.

Richard Dawkins, známy bojovník za kritické myslenie, označil jeho „liečebnú metódu“ za „hókus pókus využívajúci presvedčivo znejúci kvantový-žargón.“


Kvantová fyzika

Kvantová fyzika je oblasť fyziky, o ktorej koluje množstvo nesprávne interpretovaných tvrdení, a veľa ľudí ani nevie, čo kvantová fyzika predstavuje, takže všetky informácie prijímajú iba z filmov, sci-fi kníh či internetu. Zjednodušene povedané, základný rozdiel oproti klasickej fyzike je, že zatiaľčo v klasickej fyzike vieme popisovať stav telesa v čase pomocou merateľných veličín (inými slovami dokážeme pomocou fyzikálnych zákonov presne určiť, ako sa bude teleso alebo systém správať v priestore a čase), v kvantovej fyzike narábame iba s pravdepodobnosťou. Častice, ako sú napríklad elektróny, sa nepohybujú ako telesá v našom makroskopickom svete, ale po tzv. kvantách, teda akoby skokmi a sú súčasne aj častice aj vlny. Známy je Heisenbergov princíp neurčitosti, ktorý hovorí, že nedokážeme určiť naraz polohu aj rýchlosť častice, iba jedno z toho. Prípadne metafora o Schrödingerovej mačke, na ktorej sa popisuje, ako nevieme hodnotiť niektoré javy vopred. Bližšie vysvetlenie poskytnú odborné knihy a zdroje o kvantovej fyzike.

Čo znamená slovo „kvantum“? V kvantovej fyzike ide o minimálne množstvo akejkoľvek veličiny podieľajúcej sa na interakcii. Napríklad, ak hovoríme o svetle alebo akomkoľvek inom elektromagnetickom žiarení, najmenšia tzv. elementárna častica je fotón.

Čo má toto spoločné s liečením rakoviny alebo iných ochorení? Nič.

Stránka anjelskekridla.eu obsahuje článok, v ktorom sa píše:

„Kvantové pole je niečo, čo nás obklopuje, môžete si ho predstaviť ako len chcete. Neviditeľný plášť, z ktorého je všetko stvorené a preto sme akýmsi zvláštnym spôsobom všetci prepojení, preto môže fungovať kolektívne vedomie (podvedomie). Môžete to brať ako lúče slnka, ktoré v svetle všetko spájajú, prípadne si nemusíte predstavovať nič. Jednoducho je tu nejaká kvantová fyzika, kvantová mechanika, veci, ktoré fungujú, sú vedecky dokázané, jestvujú, ale ani vedci to ešte nevedia exaktne a uspokojivo vysvetliť. Pre samotné kvantovanie nazvime to bežného človeka, to vlastne ani nie je potrebné plne chápať. Jediné, čo je dobré mať na zreteli je to, že to AKCEPTUJEME.“5

Tento úryvok krásne ilustruje, aký má kvantovanie reálny súvis so skutočnou vedou. „Kvantovači“ si prevzali iba pojem. Je to ako keď sekta prevezme krátku časť z Biblie, vytvorí si vlastnú interpretáciu a vymyslí celú mytológiu okolo.


Na Slovensku nezaostávame

Na Slovensku sa kvantovaniu taktiež darí. Kristián Beňo, „lektor práce s kvantovým poľom“ vysvetľuje, že „všetko, čo sa stane fyzickým bodom, existuje najprv vo vlne možností a stane sa realitou až vtedy, keď je vystavené vedomiu človeka“ a že „zdieľaná realita je výsledkom vedomia všetkých ľudí“.6 Asi to nikto nepovedal dinosaurom či trilobitom, keďže tu žili dávno pred vedomím človeka. Ďalej tvrdí, že vedomie používame na „štyri až šesť percent“ a „zvyšok reality tvoríme cez ľavú hemisféru, ktorá vytvára obraz toho, čo vidíme.“ Prvý údaj vycucaný z prstu. Bolo by zaujímavé vidieť štúdiu, ktorá dokázala „zmerať“ vedomie v percentách. Takú kalkulačku ešte nevymysleli. Možno tvrdenie vychádza z mýtu o využívaní iba 10% mozgovej kapacity. Tento mýtus bol už nespočetne veľakrát vyvrátený a neurológovia už iba krútia hlavou, keď to počujú.7 A hoci pána Beňa sklameme, už veľmi dlho vieme, že obraz vytvárame v okcipitálnom laloku nášho mozgu a nie „v ľavej hemisfére“.

„Keď zažívam veci ako na seminároch a keď som očitý svedok zmien, nepotrebujem pátrať po podstate, hlavné je, že mi to funguje.“ Jeho výrok hovorí sám za seba.


Teórie vedomia

Či funguje naše vedomie na kvantovej úrovni, a len pomocou kvantových vĺn, je skôr filozofická otázka než vedecká. Nemáme vedecké možnosti overiť to. Kvantovači tvrdia, že nemôže byť iná možnosť, čo nie je pravda. Existujú ďalšie teórie o vedomí, ako napr. „model viacnásobných polí“, ktorá pre vysvetlenie fungovania vedomia vôbec nepotrebuje kvantovú fyziku.8 Fyzik Max Tegmark vypočítal, že v prípade, ak by vedomie a prenos informácií v mozgu fungoval na kvantovej úrovni, došlo by k strate koherencie informácie v sub-pikosekundách, čo je triliónkrát kratšia doba, než je doba potrebná na spracovanie informácie v neuróne.9 Ide o základný argument proti teórii o kvantovom vedomí.

Filozofia je na to, aby sa filozofovalo. Problém nastáva v prípade, keď sa aplikuje do bežného života, ako v prípade kvantovania. Vytváranie falošnej nádeje u ťažko chorých pacientov, oberanie ich o peniaze za nezmyselné úkony a služby a prípadné navádzanie len na alternatívnu liečbu je neetické a ľudsky odporné.

Slovami Davida Pearcea: „Kvantoví liečitelia starnú a zomierajú tak isto rýchlo, ako ostatní, i keď lepšie finančne zabezpečení.“

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.

Zdroje

1 http://matrixenergie.sk/blog/95-6-zakladnych-otazok-kvantovania
2 https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1525/maq.2003.17.2.233
3 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/nov/23/change-your-life-pseudoscience
4 https://books.google.de/books?id=XImEAgAAQBAJ&pg=PA137&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
5 http://www.anjelskekridla.eu/clanky/kvantovanie-a-eft/kvantovanie-v-kocke.html
6 https://profit.sme.sk/c/20339907/zazrak-je-nepochopena-fyzika.html
7 https://www.scientificamerican.com/article/do-people-only-use-10-percent-of-their-brains/
8 http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2016/8/716-719.pdf
9 Tegmark Max. Importance of quantum decoherence in brain processes. Phys. Rev. E 61, 4194 – Published 1 April 2000. dostupné na https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.61.4194

Titulný obrázok: www.pixabay.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok