10.03.2016-17:25:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Záhady a zvláštne javy
#Dejiny človeka
#Zbúrané mýty
Okolie Ánd obýval pred 2200 až 1600 rokmi ľud Nazca. Známy je predovšetkým tým, že na rozľahlej Červenej planine, známej aj ako Pampa Colorada či planina Nazca, vytvoril obrovské geometrické tvary alebo obrazce zvierat v rôznych štylizovaných polohách. Niektoré majú vyše sto metrov.Ako to títo ľudia dokázali? Podľa nadšencov záhad ("záhadológov") ide o nevysvetliteľnú záhadu. Na pomoc im museli prísť...


-Presne tak. So stavbou vraj pomáhala vyspelá mimozemská civilizácia. Viac ako to. Podľa spisovateľa Ericha von Dännikena a ďalších nadšencov historických návštev mimozemšťanov sú niektoré z nazcánskych obrazcov signálmi pre mimozemšťanov, kým iné pristávacími dráhami pre ich kozmické koráby.

Prečo sa obracať na mimozemšťanov? Pradávni obyvatelia Južnej Ameriky vraj obrazce nedokázali vytvoriť vlastnými silami preto, že:

Mýtus č. 1.: Obrazce vidieť len z vtáčej perspektívy

Je to nezmysel. V skutočnosti je ich vidieť taktiež z okolitých hôr.

Mýtus č. 2: Presnosť, s akou vytvorili dokonale rovné čiary na stovky metrov, si vedci dodnes nevedia vysvetliť

"Vedci si nevedia vysvetliť" je fráza, ktorá spravidla spoľahlivo indikuje, že autor daných riadkov si nikdy neoveril názory relevantných serióznych výskumníkov. V tomto prípade možno povedať, že tvrdenie je nezmyslom, pretože symetria mnohých obrazcov je nedokonalá. Navyše, experimentálne sa podarilo zistiť, že rovné línie možno pomocou výtyčiek bez väčších ťažkosti vytvoriť na vzdialenosť mnohých kilometrov.
-


Pristávacia dráha pre ufo?


Mýtus č. 3: Vytvorenie obrazcov je tak náročné, že bola potrebná pomoc vyspelej techniky

Podľa Dännikena a jeho nasledovníkov by vytvorenie impozantných obrazcov trvalo metódami dostupnými starovekým ľuďom desaťročia. V skutočnosti nazcánske obrazce možno vytvoriť prekvapivo rýchlo. Pri jednom pokuse miestny učiteľ s pomocou 4 žiakov vytvoril 50 metrovú rybu za pár hodín. Obrazce totiž nie sú namaľované ani vyryté do horniny. Vznikli odstránením povrchových štrkov, ktoré hydroxidy železa sfarbili do červena, a obnažením svetlého sadrovcového podložia.

Mýtus č. 4: Nevieme, ako boli obrazce vytvorené

Aj keby to bola pravda, neznamenalo by to, že máme dôvod obracať sa na ufónov. Znamenalo by to len, že je potrebný ďalší výskum. Našťastie, vďaka dlhoročnému úsiliu viacerých výskumníkov dnes môžeme skonštatovať, že máme celkom dobrú predstavu, ako nazcánske obrazce vznikli.

Nemecká archeologička Maria Reichová, ktorá strávila výskumom týchto útvarov niekoľko desaťročí, zistila, že v blízkosti mnohých väčších útvarov sa nachádzali približne dvojmetrové štvorcové parcely. Podľa nej pôvodne išlo o šablóny obrazcov v malom merítku, neskôr zväčšené.


-Nedokonalá symetria obrazcov naznačuje, že stavitelia na zväčšenia nepoužívali mriežku, pretože pri nej vznikajú nepresnosti obmedzené iba na jednotlivé polia. Známy výskumník záhadných javov Joe Nickell aj bez nej len s pomocou hŕstky priateľov a príbuzných experimentálne zhotovil repliku nazcánskeho 110-metrového kondora. Postačila mu predloha v podobe malej kresby, pár prekrížených palíc na značenie a zauzlená šnúra na meranie. S pomocou merania od stredovej osi obrázku vyznačil body, ktoré potom pospájal. Výsledok, zverejnený v roku 1983 v prestížnom časopise Scientific American, bol označený za „exaktne podobný“ originálu.

Joe Nickell len s pomocou hŕstky priateľov a príbuzných experimentálne zhotovil repliku nazcánskeho 110-metrového kondora

Zaujímavé zistenie priniesli aj nedávne archeologické výskumy. Odhalili prítomnosť plošín a vyvýšených stanovíšť na konci niektorých obrazcov, z ktorých podľa všetkého bolo možné tvorbu obrazcov riadiť.

„Archeologický záznam poskytuje jasné dôkazy presne o tom type spoločenskej hierarchie, ktorý je potrebný na organizovanie prác potrebných na vznik nazcánskych geoglyfov,“ upozorňuje archeológ Kenneth Feder. Vedec napríklad upozorňuje na honosné hroby nazcánskej elity, ktoré sa podarilo objaviť na nálezisku La Muna.

„Nazcánske útvary sú jednoznačne impozantné a majú exotický vzhľad, predovšetkým pre naše západné oči, ale jednoznačne boli súčasťou miestnej kultúrnej tradície náboženských obradov a celkom spadajú do schopností pradávnych obyvateľov Južnej Ameriky,“ konštatuje Feder.


--

Dodatok: Načo slúžili?

Stačí krátka informovaná úvaha a človek si uvedomí absurdnosť tvrdenia, ktoré predkladá Dänniken a jeho nasledovatelia: že obrazce boli signálmi alebo pristávacími dráhami pre mimozemskú civilizáciu. Prečo by pozemská kultúra s mimozemskou pomocou budovala signály pre mimozemšťanov v podobe obrazcov pozemských zvierat? Pristávanie mimozemských korábov by navyše poškodilo nespevnené umelecké diela umiestnené priamo pod nimi (pripomíname, obrazce vznikli nie namaľovaním, ale odstránením nánosových vrstiev štrku zo svetlého podložia). Žiadne náznaky takéhoto poškodenia sa nenašli.Zo serióznych hypotéz vysvetľujúcich účel obrazcov sa chvíľu popularite tešilo vysvetlenie, že útvary predstavujú značky výskytu podzemnej vody, no pravdepodobnejší je ich náboženský súvis. Mohli tvoriť súčasť rituálov, ktorými chcel ľud Nazca získať náklonnosť bohov. V prospech náboženského významu hovoria aj nálezy keramiky v neďalekých hrobkách. Vykopávky taktiež odhalili dôkazy o obradoch, ktoré zahrňovali zabíjanie zvierat a honosné obety pre bohov tvorené mušľami, morčatami, rakmi a kukuricou. Z pohrebísk ľudu Nazca je pre zmenu vidieť, že bol posadnutý smrťou a svojich nebohých mumifikoval. Obrazce tak mohli hrať úlohu napríklad pri snahe zabezpečiť posmrtný život zosnulým.

Použitá literatúra:
Feder K., 2014: Frauds, Myths, and Mysteries – Science and Pseudoscience in Archeology (8. vydanie). McGraw-Hill Publishing.
Malinová R., Malina J., 1989: Sme deťmi mimozemšťanov? Obzor
Nickell, J., 2007: Adventures in Paranormal Investigation. University Press of Kentucky

Obrázky: iaf.org.il
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok