10.11.2020-12:40:00   |   Marek Dzurenko
#Živá príroda
#Zem
Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sídli v troch budovách, z ktorých každá je sama o sebe významnou architektonickou pamiatkou. Thurzov dom v historickom jadre mesta na Námestí SNP je zameraný predovšetkým na prezentáciu výstav umeleckých diel. Jeho stálou súčasťou je takzvaná Zelená sieň s neskorogotickými nástennými maľbami. V hradnom areáli mesta sa nachádza Matejov dom, pomenovaný na počesť kráľa Mateja Korvína. Trvalá expozícia Matejovho domu nesie názov „História mesta Banská Bystrica“ a jej obsah si určite dokážete predstaviť. Keďže séria článkov „Potulky po múzeách“ je spätá s mojou profesiou zoológa a ekológa, tento text je venovaný prírodovednej expozícii v Tihányiovskom kaštieli s názvom „Príroda stredného Slovenska“.


-Prírodovedné múzeum v kaštieli

Tihányiovský kaštieľ nájdete v mestskej časti Radvaň. Prírodovedné oddelenie SSM je pomerne nové – vzniklo v roku 1972 a v kaštieli sídli od roku 1989. A hoci má samotná expozícia už vyše 30 rokov, jej exponáty sú vo veľmi dobrom stave. Toto múzeum som už raz dávno navštívil, niekedy na počiatku bakalárskeho štúdia. Priznám sa, že si z divokých študentských čias toho až tak veľa nepamätám, o to príjemnejšie som sa tu ale cítil pri opätovnej návšteve.Expozícia sa rozkladá na dvoch poschodiach a tvorí ju osem miestností, na každom poschodí sú po štyri. Názov expozície je naozaj adekvátny a vystavuje presne to, čo sľubuje. Každá kruhová miestnosť so stĺpom v strede a vitrínami s exponátmi po obvode sa zameriava na odlišný orografický celok alebo región stredného Slovenska. Centrálny stĺp obsahuje geografické a geologické mapy územia so všeobecnými informáciami. Samostatné vitríny vystavujú exponáty z rôznych ekosystémov v rámci príslušnej oblasti. Okrem prírodných sú tu zahrnuté aj antropogénne (umelé a poloprírodné, teda človekom vytvorené alebo podmienené) ekosystémy. Takže okrem vitrín s faunou a flórou alpínskych lúk, horských smrečín a bučín či nížinných dubín, lesostepí a stojatých vôd sa môžu návštevníci múzea čosi naučiť napríklad aj o kultúrnej stepi či smrekových monokulturách a ich obyvateľoch.


-Exponáty tvoria najmä bezstavovce, stavovce a rastliny, vrátane dermoplastických preparátov stavovcov, herbárových položiek a bohatých zbierok bezstavovcov, od mäkkýšov po hmyz. Exponáty sú pekné a zachovalé, obzvlášť preparáty veľkých stavovcov. Veľmi pôsobivý je dokonale vypreparovaný párik jeleňov na medziposchodí. Pestrosť vystaveného hmyzu poteší každého (nielen) zberateľa a entomológa. Trochu rozporuplným dojmom na mňa pôsobili exponáty vodných živočíchov. Ryby a raky naložené v „akváriách“ s prezervačným médiom si síce uchovali tvar ako počas života, na druhej strane môže byť ich mŕtvolná vyblednutosť pre niektorých návštevníkov trochu odpudzujúca.

Okrem zástupcov živočíšstva a rastlinstva múzeum samozrejme vystavuje aj prvky neživej prírody v podobe minerálov, hornín a skamenelín. Zbierka je skromná, no pomerne reprezentatívna. Potenciálnych paleonadšencov ale musím upozorniť, aby nečakali žiadne fosílne orgie. Paleontologická časť expozície obsahuje predovšetkým známe slovenské klasiky – nejaké tie amonity, trilobity a zuby žralokov, medveďov či mamutov, ale nič také, čo by vás posadilo na zadok. Samotné exponáty dopĺňajú fotografie vybraných biotopov, rastlín a živočíchov. Z estetického a odborného hľadiska vo mne „Príroda stredného Slovenska“ celkovo zanechala veľmi dobrý dojem.Oceňujem, že prakticky každý jeden slovenský text vrátane názvov vystavených exponátov má svoj ekvivalent v anglickom jazyku, takže návšteva má zmysel aj pre zahraničného návštevníka. Môže sa to zdať ako samozrejmosť, ale už som sa neraz v slovenských vedeckých inštitúciách a kultúrnych pamiatkach stretol s trestuhodnou absenciou cudzojazyčných prekladov vysvetľujúcich textov.


-Takže ak vás zaujíma slovenská príroda a máte ako ja v určitom zmysle morbídnu záľubu kochať sa pohľadom na vkusne aranžované zbierky mŕtvych zvieratiek, určite pri návšteve metropoly stredného Slovenska nevynechajte Tihányiovský kaštieľ.

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


Webstránka Stredoslovenského múzea

Fotografie: autor
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok