29.09.2020-09:00:00   |   Roland Oravský
#Zbúrané mýty
#Zdravie
#Čo sa deje
Poďme si rozobrať základné body:

„Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným.“

V princípe ide o rozumnú požiadavku, otázne však je, čo si autori predstavujú pod „diskrimináciou neočkovaných“. Častokrát sa napríklad odmietnutie prijatia dieťaťa do predškolského zariadenia považuje za diskrimináciu.V roku 2019 bol prijatý zákon, ktorý zrušil pokuty za odmietnutie povinného očkovania u detí (ktoré sa pohybovali do výšky 331 eur), avšak zároveň zaviedol povinnosť podstúpiť povinné očkovania pred prijatím do predškolského zariadenia. Rodičia, ktorí by odmietli očkovať svoje deti, musia nechať deti doma a nie v škôlke. Výnimkou sú samozrejme stavy, ktoré kontraindikujú podanie vakcíny.

Antivaxermi je tento krok považovaný za diskrimináciu, hoci cieľom je podporiť tzv. kolektívnu imunitu u detí. Dieťa s vrodenou poruchou imunity, prípadne dieťa ktoré nemohlo byť z rôznych zdravotných dôvodov očkované, by bolo v kolektíve neočkovaných rovesníkov vystavené zvýšenému riziku nákazy. Ide o prejav solidarity a podpory verejného zdravia, nie o diskrimináciu. Nejde ani o „lokálny výmysel“. Napr. v Nemecku, ktoré je známe absenciou povinných očkovaní, platí od marca 2020 po dlhých diskusiách povinnosť očkovať deti proti osýpkam pred nástupom do škôlky a škôl. Nemci sa tak rozhodli práve na základe zlej epidemiologickej situácie. V priebehu 4 rokov sa objavilo 430 ohnísk a viac ako 3000 prípadov osýpok. (1)

V súvislosti s vývojom vakcín proti koronavírusu verejne vystupujú odborníci blízki vláde, presadzujúci povinné očkovanie. Dokonca podmieňujú výkon zamestnania a iných sociálnych činností týmto očkovaním (I.).

Tvrdenie petície zavádza. Zdrojom, na ktorý sa autori petície odvolávajú, je rozhovor s profesorom Jarčuškom, popredným slovenským infektológom, ktorý iba vyslovil osobný názor, že by „bolo najlepšie, ak by bolo pre všetkých“. Zároveň však dodáva „na druhej strane stoja ľudské práva, ktoré treba rešpektovať.“ (2) Hoci je pán profesor odborník a člen poradného tímu premiéra, nemá rozhodujúce slovo. Minister zdravotníctva Marek Krajčí jasne povedal: „Budeme určite na výhody očkovania upozorňovať informačnou kampaňou. Nútiť však nikoho nechceme.“ (3)

V tomto prípade sa autori petície nemajú čoho báť a vlastne celá petícia je zbytočná. Každopádne poďme ďalej.

Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii humánnej medicíny nebol použitý na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdraví ľudí.

Samozrejme, že je to nová vakcína, ktorá doposiaľ nebola použitá na ľuďoch. Aj vírus SARS-CoV-2 je nový, doteraz sa u ľudí nevyskytol. Asi je logické, že nebudeme očkovať proti COVID-19 vakcínou určenou proti kliešťovej encefalitíde.K druhému z tvrdení petície chýba zdroj. Akí lekári? Kde? Išlo o imunológov alebo infektológov? Pretože – pri všetkej úcte – ak tvrdí nejaký ortopéd alebo rádiológ alebo hocijaký lekár z iného odboru, že vakcína je nebezpečná, má to asi taký význam, ako bežecké topánky v skrini Stephena Hawkinga.

Samotné štúdium medicíny neprináša detailné vedomosti zo všetkých jej pododborov. Tak ako si kardiológ nedovolí hodnotiť výsledky magnetickej rezonancie mozgu, alebo urológ si nedovolí hodnotiť liečebný postup vaskulitíd, rovnako by nemal hocikto so zdravotníckym vzdelaním verejne komentovať vysoko odborné záležitosti mimo jeho/jej odboru.

Čo sa týka autoimunitných ochorení, ide o evergreen antivaxerov. Opakovane boli vyvrátené údajné súvislosti cukrovky 1. typu s očkovaním (4), veľké štúdie nenašli nijaký súvis vakcinácie so sklerózou multiplex. (5) Guillan-Barrého syndróm sa síce spája s očkovaním proti chrípke, tento údaj však vychádza len z vyššej incidencie v USA v rokoch 1976/1977 a v Kanade v roku 2009. V Európe nebol podobný trend so stúpajúcou incidenciou zaznamenaný. Zároveň platí, že riziko Guillan-Barrého syndrómu je štatisticky rádovo vyššie pri prekonanej chrípke, ako pri očkovaní proti chrípke. Ide teda o nepotvrdený dohad, ktorý súvisí len s konkrétnou šaržou vakcíny.

Očkovanie vo všeobecnosti nevedie k spusteniu autoimunitného ochorenia ani k zhoršeniu priebehu už existujúcej choroby. Iba u konkrétnej skupiny jedincov s genetickou predispozíciou sa môže teoreticky podieľať na komplikovaných a komplexných mechanizmoch ochorenia. Autoimunitné stavy po očkovaní sú pozorované zriedka a sú radené do nejasne definovaného ASIA syndrómu, ktorého koncept a diagnostické kritériá sú kritizované viacerými odborníkmi. (6) Dokonca ani niektoré z pôvodných kategórií syndrómu, ako je napr. syndróm Perzského zálivu či makrofágová myozitída, nemajú nijaké relevantné dáta, ktoré by podporovali vplyv očkovania ako faktoru ich spustenia. (7)

Áno, sú potrebné ďalšie výskumy, ale argumentovať autoimunitnými ochoreniami v prípade ešte neexistujúcej vakcíny znamená iba jediné. Autor tvrdenia vôbec nevie o čom hovorí.

Vakcína nemusí byť účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 (III.) a obtiažnosti vývoja vakcíny na podobné vírusy (doteraz sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS).

Nemusí. Preto sa budú robiť klinické testy. Nikto z vedcov sa nehrá na jasnovidca a netvrdí so stopercentnou istotou, aká bude efektivita vakcíny. Vakcína proti MERS sa vyvíjala, avšak z dôvodu nešírenia vírusu bol jej vývoj zastavený. Mali sme šťastie. MERS mal oveľa vyššiu smrtnosť ako COVID-19. Farmaceutické firmy nadviazali na vývoj vakcíny proti MERS, inými slovami, aktuálny vývoj potrebnej vakcíny nejde od nuly.V klinických skúškach zvieratá očkované proti SARS po vystavení infekcii ochoreli.

Išlo o testy na zvieratách. To je predsa normálne. Práve preto sa testuje na zvieratách, aby sa odhalili vážne nedostatky. Vakcína proti SARS nebola nikdy distribuovaná pre ľudí a samotný SARS je odlišné ochorenie než COVID-19.

Pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2.

Preto ešte nemáme hotovú vakcínu. Vývoj pokračuje.

Očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60 % ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu.

Autori sa odvolávajú na neodborný zdroj (novinársky článok na bbc.com) a nedokážu ho správne interpretovať.

V článku sa popisuje možný nový spôsob imunitnej reakcie, ktorý by mohol zohrávať úlohu v boji proti vírusu SARS-CoV-2. Konkrétne ide o špeciálne T-lymfocyty, ktoré dokážu lokalizovať bunky napadnuté vírusom. Podľa článku sa tieto T-lymfocyty zistili u 40-60 % jedincov, ktorí predtým nemali COVID-19. To však neznamená, že sú títo jedinci imúnni! V prvom rade, presne sa nepozná mechanizmus takejto imunitnej reakcie a nevieme jej reálny klinický dopad na priebeh ochorenia. Áno, T-lymfocyty by mohli byť zodpovedné za mierny priebeh COVID-19, to je však všetko, čo zatiaľ môžeme tvrdiť.

A zároveň ľudské telo má dostatočne funkčný obranný ako aj pamäťový imunitný systém cez T-lymfocity, ktoré vedia udržať pamäťovú stopu po SARS-COV-2 dlhé obdobie; teda nie je dôvod na aplikáciu vakcíny. (VI.).

Po prekonaní COVID-19 zrejme vzniká aspoň nejaká imunita, hoci sa presne nevie, ako dlho trvá. Zo sveta hlásia viacero prípadov, keď sa niektorí pacienti nakazili opakovane, preto je toto tvrdenie petície nezmysel. (8, 9)

Pri úmrtnosti na CoViD-19 (doteraz 33 prípadov za polrok) (VII.) v porovnaní s chrípkou (priemerne 900 prípadov za rok) (VIII.) a vzhľadom na to, že len 5 % populácie sa dobrovoľne dáva zaočkovať proti chrípke (t.j. 250 tisíc občanov), objem objednaných vakcín (3 milióny) je vysoko pravdepodobne vyhodenými prostriedkami daňových poplatníkov, aj keď obavy z CoViD-19 môžu byť niekoľko násobne vyššie vzhľadom na dennodennú medializáciu šírenia strachu z tohto vírusu.Na chrípku zomrelo v sezóne 2018/2019 na Slovensku 57 pacientov. Iba jeden z týchto pacientov bol očkovaný proti chrípke. Autori teda uvádzajú nesprávne údaje. (10) Smrtnosť bežnej sezónnej chrípky je okolo 0,1 %, smrtnosť COVID-19 je z celosvetového pohľadu okolo 3 %, líši sa v jednotlivých krajinách. Podľa WHO zomrie ročne na chrípku okolo 250 000 až 500 000 pacientov, na COVID-19 zomrelo doteraz milión.

Žiadame dodržiavanie základných ľudských práv, Ústavy SR a medzinárodných dohôd v otázke očkovania (a.; b.). Žiadame preto o dobrovoľnosť v rozhodovaní o očkovaní proti CoViD-19, a to u všetkých obyvateľov SR bez rozdielu veku či príslušnosti k rizikovej skupine.

Nariadiť povinné očkovanie v zmysle ochrany verejného zdravia nie je protiprávne. Témou povinného očkovania u detí sa opakovane zaoberal Európsky súd pre ľudské práva, ktorý uznal, že povinné očkovanie zasahuje do súkromia fyzickej osoby, ale zároveň zdôraznil, že vzhľadom na stav poznania je očkovanie najefektívnejším nástrojom na elimináciu infekčných ochorení. Preto je legitímne, ak štát prikazuje očkovať deti. (6)

Na Slovensku rozhodoval o ústavnosti povinného očkovania v roku 2013 Ústavný súd Slovenskej republiky. Záver? Napadnuté ustanovenie zákona nie je v rozpore s Ústavou SR. Súd uznal povinné očkovanie ako účinný a akceptovateľný spôsob ochrany verejného zdravia. (11) Bratia Česi rovnako viedli viacero súdnych konaní ohľadom legitimity povinného očkovania. Ústavný súd ČR zhodnotil, že „autonómia rodičov pri rozhodovaní o zdravotníckych zákrokoch voči ich dieťaťom nie je absolútna, ale naopak, môže byť obmedzená, a to aj vtedy, ak rodič nesúhlasí so zdravotníckym zákrokom z náboženského presvedčenia“ a „povinné očkovanie proti infekčným ochoreniam je evidentne nevyhnutným opatrením v demokratickej spoločnosti pre ochranu verejnej bezpečnosti, zdravia a práva slobôd druhých a ako také môže byť prípustným obmedzením základných práv, vrátane práva na ochranu súkromia“. (12)

Nesúhlasíme s použitím vakcín, pri ktorých výrobe či vývoji boli použité bunkové tkanivá pôvodne pochádzajúce z umelo potratených ľudských plodov.

Pri výrobe niektorých vakcín sa niekedy skutočne používajú kultivačné médiá s ľudskými fetálnymi bunkami. Napríklad bunky WI-38 - ľudské bunky pripravené v roku 1961 z pľúcnych buniek z plodu zo zdravotných dôvodov umelo potrateného v 3. mesiaci vo Švédsku. Existujú aj ďalšie tkanivové kultúry. Nejde o bunky, ktoré by boli schopné samostatného delenia, ich DNA sa ani nedá použiť na klonovanie.Za účelom vývoja vakcín nebol vykonaný ani jeden potrat a vakcíny tieto humánne bunky neobsahujú. Ich význam spočíva len pre kultiváciu vírusu. Tento nesúhlas autorov petície nemá absolútne nijakú logiku. Ide buď o zneužívanie citlivej témy alebo totálnu neschopnosť porozumieť vývoju vakcín.

Žiadame o dostupnosť efektívnej liečby. Rovnako odmietame vedecky neopodstatnené, až kontraproduktívne opatrenia ako povinné nosenie rúšok, a to špeciálne u školopovinných detí.

Celý svet si žiada takúto liečbu. Zatiaľ nie je a asi ani pani prezidentka, ktorej je petícia adresovaná, nemá v šuplíku ukryté nové antivirotikum. Efekt rúšok bol opakovane preukázaný a ak niekto napriek odporúčaniam odborníkov po celom svete ešte stále tvrdí, že sú zbytočné a škodia, tak asi nemá zmysel pripájať odborné zdroje.

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.Zdroje:

1 - https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html
2 - https://www.postoj.sk/59121/masivne-ockovanie-vo-svete-zacne-na-jesen-slovakov-treba-presvedcit-kampanou
3 - https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/560861-krajci-do-ockovania-proti-koronavirusu-nechceme-nikoho-nutit/
4 – Oleár V, Krištúfková Z et al. Kapitoly z vakcinológie. PRO 2014. 319 pages.
5 - A large case-control study on vaccination as risk factor for multiple sclerosis
Alexander Hapfelmeier, Christiane Gasperi, Ewan Donnachie, Bernhard Hemmer
Neurology Aug 2019, 93 (9) e908-e916; DOI: 10.1212/WNL.0000000000008012
6 – Jeseňák M, Urbančíková I, et al. Očkovanie v špeciálnych situáciách. 2019. Mladá Fronta. 477 pages.
7 - http://www.sprievodcaockovanim.sk/ockovanie-vseobecne/aky-je-vas-nazor-na-rozhovor-s-prof-bucom-o-asia-syndrome-ktory-bol-uverejneny-v-casopise-dieta-9-2013.html
8 - Loconsole D, Passerini F, Palmieri VO, et al. Recurrence of COVID-19 after recovery: a case report from Italy [published online ahead of print, 2020 May 16]. Infection. 2020;1-3. doi:10.1007/s15010-020-01444-1
9 - Chen D, Xu W, Lei Z, et al. Recurrence of positive SARS-CoV-2 RNA in COVID-19: A case report. Int J Infect Dis. 2020;93:297-299. doi:10.1016/j.ijid.2020.03.003
10 - http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Vyhodnotenie_chripkovej_sezony_a_zaockovanosti_2018_2019.pdf
11 - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra. 2014.
12 - Nález Ústavního soudu ČR. II ÚS 725/18. dostupné: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/63562019/IUS1825.pdf/8fbb7e03-fa30-43a4-87cc-c27cfd1c8919

Petícia dostupná na: https://www.peticie.com/peticia_za_dobrovonos_okovaniaproti_covid-19?uv=27794940&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR0HA6vKJMDzCmZIrQ0dW-3gKDl55UfmQfPbyyWa4clXSIxTkbn6hJuuVRo
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok