20.11.2018-20:30:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Zbúrané mýty
Pochybnosti o efektivite tejto liečby víria nielen medzi laikmi, ale občas aj medzi klinikmi z odboru. Profesor klinickej psychológie z Univerzity v Liverpoole, Richard Bentall, poskytol rozhovor pre časopis The Guardian, kde okrem iného povedal, že indikácia nasadenia elektrokonvulzívnej liečby (v skratke ECT) vychádza iba z presvedčenia psychiatra a že vlastne neexistujú nijaké dostatočné dôkazy o jej účinnosti („Bloody hell, I don´t think the evidence for this is very good.“).1 Používame naozaj metódu, ktorá nemá oporu v medicíne založenej na dôkazoch alebo to nie je až také dramatické, ako tvrdí pán profesor?


Elektrošoky

ECT sa v psychiatrii použilo prvýkrát v roku 1938, hoci zmienky o terapeuticky indukovaných epileptických záchvatoch nachádzame už v 16. storočí. Dokonca aj Benjamin Franlin, jeden zo signatárov Deklarácie nezávislosti a veľký fanúšik elektriny (v rámci svojich pokusov si vraj púšťal šarkana počas búrky s bleskami) popisoval, ako elektrostatická mašina vyliečila istú ženu z hystérie (v minulosti sa hystéria u žien považovala za psychickú chorobu).

Taliansky lekár, ktorý prišiel ako prvý s nápadom použiť elektrický prúd na liečbu duševných ochorení, Lucio Bini, vychádzal z vtedajších poznatkov, ktoré mylne tvrdili, že epilepsia a schizofrénia sú opakom tej istej mince, že ide o protikladné ochorenia. Viacerí neuropsychiatri vyvolávali epileptické záchvaty ako formu liečby už niekoľko rokov pred ním, akurát namiesto elektrického prúdu používali špeciálne lieky.2

Dnes sa terapia vykonáva v krátkodobej celkovej anestéze a celý proces trvá niekoľko minút. Pacient teda nič nepociťuje. Aby nedošlo k silným svalovým kŕčom vplyvom elektrického prúdu, pacienti dostávajú aj lieky na uvoľnenie svalstva. Po výkone sa vyskytujú väčšinou iba mierne vedľajšie účinky, ako mierna bolesť hlavy, prípadne nevoľnosť. Výkon je bezpečný u starších pacientov, ako aj u tehotných žien. Práve u tehotných žien je to niekedy jediná možná terapia, keďže psychiatrické lieky až príliš často poškodzujú plod. Udáva sa, že ročne na celom svete podstúpi túto terapiu asi milión ľudí.3


Čo liečime pomocou ECT?

Psychiatria pozná široké spektrum rôznych ochorení, a rovnako ako v iných lekárskych odboroch, aj tu musí byť správne určená diagnóza, aby sme mohli indikovať ECT. Vo všeobecnosti sa používa na liečbu ťažkých a/alebo na liečbu nereagujúcich stavov, ako sú mánie, ťažké depresie, katatónia, menej často schizofrénia a iné stavy. Nástup účinku niektorých liekov trvá až týždne a na preklenutie času sa občas tiež indikuje ECT. Vždy keď je to možné je pacient oboznámený s výkonom, avšak v stavoch ťažkých psychóz, kedy pacient nie je schopný adekvátne vnímať a reagovať na okolie, sa môže zvoliť ECT aj bez predchádzajúceho súhlasu.

V posledných rokoch je využívanie ECT na vzostupe. V Anglicku došlo k nárastu počtu poskytnutí tejto terapie v rokoch 2015-2016 o 11 % (o 22 600 prípadov viac) v porovnaní so situáciou z roku 2011.1 Ako príčina sa považuje zlepšenie dostupnosti liečby, ale aj absencia vhodnej alternatívy pre ťažké psychiatrické stavy. Psychiatri, ako aj pacienti často popisujú takmer okamžité zlepšenie psychického stavu.4 Samozrejme existujú aj príbehy nespokojných pacientov, podľa ktorých im liečba prakticky zničila život.5

Subjektívne názory, anekdotálne príbehy, máme aj vedecké dôkazy, ktoré by podporovali efektivitu ECT?


Je ECT aj EBM?

Ako bolo už veľakrát spomenuté, moderná medicína funguje na princípe medicíny založenej na dôkazoch (evidence based medicine = EBM). To znamená, že pre akékoľvek rozhodnutie lekára (až na extrémne vzácne výnimky, napr. pri raritných ochoreniach) musí existovať dôvod, prečo sa rozhoduje pre konkrétny spôsob terapie alebo diagnostiky. Cieľom je, aby existovali vedecké dôkazy, ideálne z randomizovaných dvojito-zaslepených multicentrických štúdií. Niekedy, ako napr. v prípade očkovania, musíme siahnuť po iných dôkazoch (napr. epidemiologických), pretože dvojito-zaslepená štúdia by z etického hľadiska nebola vhodná. Medicína však nemá odpovede na všetky otázky, preto sa v niektorých prípadoch za správny postup považuje aj ten, ktorý síce nemá jednoznačný vedecký dôkaz o efektivite, ale vychádza zo všeobecnej zhody popredných odborníkov na danú problematiku, ktorí, vychádzajúc z dostupných poznatkov, označia danú terapiu za prospešnú pre pacienta (napr. podanie adrenalínu pri poskytovaní prvej pomoci).

Jedna z najčastejších indikácií k ECT sú ťažké depresie. Meta-analýza z roku 2012, ktorá skúmala účinok ECT nielen u samostatnej depresii, ale aj u bipolárnej poruchy (v minulosti nazývaná maniodepresívna porucha z dôvodu kombinácie depresívnych a manických epizód) zhodnotila efektivitu liečby v oboch prípadoch.6 Žiaľ, v prípade nasadenia liekovej antidepresívnej liečby po ECT sa asi v 50% prípadoch vrátia príznaky depresie do 1 roka. V porovnaní s inou liečebnou metódou, transkraniálnou magnetickou stimuláciou, je ECT dvakrát účinnejšie.7

V prípade život ohrozujúcej katatónie máme málo dôkazov zo štúdií, avšak opakovane boli popísané veľmi dobré výsledky ECT.8


Profesor George Kirov z Univerzity v Cardiff nesúhlasí s tvrdením profesora Bentalla z Liverpoolu a napísal reakciu pre Independent, v ktorej obhajuje postavenie ECT v psychiatrii.9 V prvom rade vyvracia Bentallovo tvrdenie o absencii dôkazov o účinnosti ECT. Spomína viaceré štúdie, ktoré boli publikované v renomovaných časopisoch (napr. Lancet), a ktoré zhodnotila ECT ako účinnú liečebnú metódu. Spomína, okrem iného, štúdiu CORE z roku 2004, ktorá preukázala remisiu (zmiernenie až vymiznutie príznakov choroby) v 80 %. Slovami profesora Kirova: „Nijaká iná liečebná metóda v psychiatrii sa ani nepribližuje k takejto účinnosti“. Priznáva, že presný mechanizmus účinku ECT nie je objasnený, čo môže vyvolávať dojem šarlatánstva. Elektrický prúd vyvolá v mozgu epileptickú reakciu a zmeny v hladinách neurotransmiterov (molekuly, ktoré sa podieľajú na prenose informácií medzi nervovými bunkami, a ktorých nerovnováha sa považuje za príčinu niektorých duševných ochorení, napr. depresie). Dodáva, že neznalosť spôsobu účinku liečby neznamená jej neúčinnosť. V medicíne sa používa viacero liekov, u ktorých presne nevieme, akým spôsobom dosahujeme požadované výsledky, ale napriek tomu ich dosahujeme. Napríklad známa molekula paracetamol, ktorá sa používa proti bolesti. Iba nedávno sa zistilo, že pôsobí na úplne iné bunkové receptory, ako sa pôvodne predpokladalo.

Elektrokonvulzívna liečba patrí medzi dôležité možnosti terapie u psychiatrických pacientov a o jej efektivite máme viacero dôkazov aj skúseností mnohých psychiatrov. Pre veľa pacientov je to jediná možnosť, ako zlepšiť kvalitu života.

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.Zdroje:

1 Electroconvulsive therapy on the rise again in England. The Guardian. 17 Apr 2017. Dostupné na: https://www.theguardian.com/society/2017/apr/17/electroconvulsive-therapy-on-rise-england-ect-nhs
2 Bolwig G Tom. How does electroconvulsive therapy work? Theories on its mechanism. The Canadian Journal of Psychiatry. 2011. dostupné na: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/070674371105600104
3 Elektrokonvulzívna terapia – príručka pre pacientov. Dostupné na: https://www.procare.sk/wp-content/uploads/2017/11/0791-sz-rv-elektrokonvulzivna-terapia-vf.5rbl.pdf
4 https://www.theguardian.com/society/2012/may/13/what-is-having-ect-like
5 https://www.theguardian.com/uk/2000/jan/23/anthonybrowne.theobserver
6 Dierckx B et al. Efficacy of electroconvulsive therapy in bipolar versus unipolar major depression: a meta-analysis. 2012. Bipolar disorders – an international journal of psychiatry and neurosciences. Dostupné na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399-5618.2012.00997.x
7 https://www.hindawi.com/journals/drt/2014/135049/
8 Sienaert P eta l. A clinical review of the treatment of catatonia. 2014. Front. Psychiatry. Dostupné na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2014.00181/full
9 Electroconvulsive therapy does work and it can be miraculous. 2017. dostupné na: https://www.independent.co.uk/news/health/electroconvulsive-therapy-does-work-and-it-can-be-miraculous-a7695391.html

Titulný obrázok: Prelet nad kukučím hniezdom (1975)
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok