25.01.2012-17:20:00   |   Peter Lenárt
#Zdravie
#Živá príroda
Do kategórie GMO spadajú všetky organizmy, ktorých genetická informácia bola nejakým spôsobom pozmenená prostriedkami genetického inžinierstva. Mnohí ľudia majú mylnú predstavu, že do tejto kategórie patria len rôzne druhy poľnohospodárskych plodín, špeciálne upravených na vyššiu odolnosť, väčší obsah živín a podobne. V skutočnosti sú však najbežnejšie geneticky upravovanými organizmami baktérie, pričom pre medicínu a niektoré odvetvia priemyslu majú priam nenahraditeľný význam.Asi skoro každý pozná vo svojom okolí aspoň jedného človeka, ktorý trpí napríklad cukrovkou a je odkázaný na inzulín. Avšak, inzulín nerastie na stromoch, teda rozhodne nie bežne. Teoreticky by síce bolo možné nejaký strom upraviť tak, aby ho produkoval, na tento účel je však oveľa výhodnejšie využiť baktérie. To je nakoniec už od roku 1982 aj bežnou praxou. Inzulín však nie je jediná látka zachraňujúca životy, ktorú dokážeme jednoducho a účinne získavať práve vďaka geneticky upraveným baktériám. Napríklad hemofília, známa X-recesívna choroba, ktorá bola kedysi synonymom smrti, je dnes tiež liečiteľná. A to najmä vďaka mikroorganizmom, ktoré sme pozmenili tak, aby pre nás produkovali zrážacie faktory krvi, ktoré sa bežne u pacientov trpiacich týmto ochorením netvoria. Okrem týchto dvoch príkladov by sa našli mnohé ďalšie, kde GMO bezpochyby životy zachraňujú a zlepšujú ich kvalitu. Preto by sa asi len ťažko našiel dobre informovaný človek, ktorý by pochyboval o ich prospešnosti a nenahraditeľnosti v medicíne.


-

Produkty geneticky modifikovaných mikroorganizmov však už dlhé roky nachádzajú veľmi dobré uplatnenie aj v priemysle. Za zmienku stoja napríklad baktérie, v ktorých sa syntetizujú proteázy často využívané ako enzýmové prísady v pracích práškoch. Rovnako získané amylázy a glukózo-izomerázy sú využívané na prípravu fruktózy, ktorá sa používa ako potravinárske sladidlo. Na výrobu syrov sa používa proteín renín (kedysi bol extrahovaný zo štvrtého žalúdku hovädzieho dobytka). V priemysle sa prosto využívajú mnohé látky získané pomocou GMO na veľmi rôznorodé účely a v budúcnosti sa dá očakávať, že sa ich bude využívať stále viac. Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že časom možno budeme rovnakým postupom získavať napríklad aj benzín, či iné palivá (http://www.osel.cz/index.php?clanek=6016).V súčasnej dobe, hoci to nie je bežne zdôrazňovaným faktom, sú geneticky modifikované organizmy nenahraditeľnou súčasťou mnohých oblastí, ktoré zasahujú do života bežných ľudí a zlepšujú jeho kvalitu. Ich kritika sa často javí ako neinformovaná. Je faktom, že GMO priamo či nepriamo zachránili za posledné desaťročia milióny životov a ušetrili obrovské kvantá peňazí. Samozrejme to neznamená, že GMO by mali byť chránené voči kritike, to ani náhodou. Niektoré aspekty tejto technológie predstavujú potenciálne riziko napríklad pre biodiverzitu. Treba však brať ohľad na to, že nie sú GMO ako GMO, a hoci v niektorých prípadoch môžu existovať oprávnené námietky (to, že môžu neznamená, že vždy sú), hlavne čo sa týka ich vplyvu na ekosystémy, do ktorých sa zakomponujú, u iných je kritika natoľko neopodstatnená a zle podložená, že nemôže ísť o nič iné, ako zmes neinformovanosti a predsudkov.

Zdroj:

Snustad D. P., Simmons J.P.:Genetika. Brno: 2009, 864 s. ISBN 978-80-210-4852-2
s. 106 – krvné zrážacie faktory ako produkt GMO
s. 520 – inzulín schválený pre použitie v roku 1982 a priemyselne využívané produkty GMO
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok