07.01.2018-00:59:00   |   Marek Dzurenko
#Živá príroda
#Kuriozity

Relikt spred 600 miliónov rokov?

Prvé jedince tohto živočícha podobného hríbu vylovili z hĺbok 400 a 1000 metrov neďaleko Tasmánie už v roku 1986. Počas návratu na miesto nálezu o dva roky neskôr sa bohužiaľ nepodarilo získať žiadne ďalšie exempláre. Objavitelia napokon čakali celých 28 rokov, kým sa neobvyklý objav odhodlali publikovať.

Pomenovanie Dendrogramma enigmatica odkazuje na vzhľad tráviacich kanálov, ktoré pripomínali dendrogram.* Druhový názov „enigmatica“ zas poukazuje na tajomnú povahu organizmu. Príbuzenské vzťahy zvláštneho zvieraťa boli totiž pre odborníkov tvrdým orieškom.Niektorí, vrátane samotných autorov vedeckého opisu dendrogrammy, v ňom dokonca videli reliktného, dodnes žijúceho zástupcu tzv. ediakarskej bioty.


-


Dendrogramma enigmatica a opis jej morfológie z roku 2014.


Ediakarská biota predstavuje rôznorodú zmes prevažne nehybných prisadnutých organizmov, ktorých evolúcia a príbuzenské vzťahy k ostatným formám života zostávajú dodnes veľkou neznámou. Existovali počas ediakarskej periódy ešte pred začiatkom prvohôr, teda takmer pred 600 miliónmi rokov.

Dendrogramma neobvyklým tvarom tela skutočne pripomína niektorých predstaviteľov ediakarskej bioty. A naopak, vzhľadom „nepasuje“ do žiadnej žijúcej skupiny.

Záhadu jej príbuzenských vzťahov mohla objasniť molekulárna analýza. Tú autori jej vedeckého opisu nevykonali, pretože nemohli. Pôvodné exempláre boli totiž zakonzervované vo formaldehyde a neskôr v 80% etanole, čo znehodnotilo ich genetickú informáciu.

Zvrat nastal v roku 2015. Tím austrálskych vedcov získal ďalších 85 jedincov dendrogramy. A organizmus konečne podrobil genetickej analýze.

Vedci výsledky publikovali minulý rok v časopise Current Biology pod stručným, no výstižným titulkom “Dendrogramma je sifonofóra”.A basta.

Počkať, sifono-čo?

Ako vyzerá zvyšok?

Na začiatok treba uviesť, že hríbovitá “vec”, ktorú opísali bádatelia v roku 2014 a ktorú zachytávajú v článku priložené obrázky, nie je celým živočíchom, ale len jeho časťou. Po druhé, hoci boli nájdené jedince dendrogramy pôvodne opísané ako dva samostatné druhy (Dendrogramma enigmatica a D. discoides), v skutočnosti ide o ten istý druh živočícha. No a po tretie Dendrogramma nemá so záhadnými tvormi ediakary pravdepodobne nič spoločné. Ide o pŕhlivca zo skupiny Cnidaria, teda veľkej vývojovej vetvy, do ktorej patria napríklad koraly, sasanky a medúzy.

V rámci pŕhlivcov Dendrogramma patrí medzi polypovce (Hydrozoa) (všetci si teraz spomeňme na hodiny biológie a zástupcov slovenskej fauny - drobné sladkovodné nezmary) a ich podskupiny sifonofóry (Siphonophorae).


-


Niektoré sifonofóry ako napríklad Marrus orthocana (vľavo) a Physalia physalis sú obávané makropredátory, ktorých pŕhlivé ramená môžu dosahovať dĺžku až niekoľkých metrov.


Sifonofóry žijú výlučne v mori. A hoci na prvý pohľad vyzerajú ako jednotlivé organizmy, ich telo je kolóniou. Pozostáva z veľkého počtu indivíduí, ktorým hovoríme zooidy.

Zooidy sa tvarom líšia podľa toho, akú funkciu zastávajú. Môžeme ich rozdeliť do dvoch základných skupín – polypoidné (podobné polypom) a medúzoidné (teda podobné medúzam). Integrácia zooidov je u sifonofór natoľko pokročilá, že jednotlivé zooidy nedokážu samostatne existovať.

Ako to všetko súvisí s dendrogramou? Tu vyobrazené, hríbovité časti tela dendrogramy pravdepodobne predstavujú útvary slúžiace na nadnášanie kolónie vo vodnom stĺpci alebo na obranu. Žiaľ, celé telo dendrogramy sa doteraz nepodarilo objaviť.Sifonofóry sú pelagické** živočíchy a niektoré z nich zdanlivo pripomínajú medúzy. Na rozdiel od sifonofór však telá medúz netvorí kolónia jedincov, ale vždy len jeden samostatný jedinec. Najikonickejším reprezentantom sifonór, ktorý býva často chybne považovaný za medúzu, je jednoznačne mechúrovka portugalská (Physalia physalis), ľudovo známa pod označením portugalská galéra.

Sifonofóry sú v živočíšnej ríši pozoruhodným príkladom superorganizmov. Ich výskum nám môže povedať mnoho o tom, ako živé organizmy kooperujú s cieľom vytvárania zložitejších systémov vyšších rádov.

-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Poznámky
*Dendrogram je typ grafu, ktorého vetvenie pripomína strom. Biológovia ho používajú na znázornenie evolučných vzťahov medzi organizmami.
**Pelagický organizmus je taký, ktorý pláva voľne vo vodnom stĺpci.

Zdroje:
Just J, Kristensen RM, Olesen J (2014) Dendrogramma, New Genus, with Two New Non-Bilaterian Species from the Marine Bathyal of Southeastern Australia (Animalia, Metazoa incertae sedis) – with Similarities to Some Medusoids from the Precambrian Ediacara. PLoS ONE 9(9): e102976.
O’Hara TD, Hugall AF, MacIntosh H, Naughton KM, Williams A, Moussalli A (2016) Dendrogramma is a siphonophore. Current Biology 26(11): 457-458.
https://en.wikipedia.org/wiki/Siphonophorae

Obrázky: Jean Just, Reinhardt Møbjerg Kristensen a Jørgen Olesen, public domain
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok