05.05.2020-10:15:00   |   Sledujte autora na FB   -   Dušan Valent
#Zbúrané mýty
#Zdravie
#Myslenie
Esenciálne oleje, známe aj ako éterické oleje alebo silice, sú mimoriadne prchavé rastlinné kvapaliny charakteristické výraznou vôňou. Termín „esenciálne“ neodkazuje na ich nutričnú hodnotu, ale práve na aromatické prchavé komponenty, ktoré sa považujú za „esenciu“ rastliny.

V zdravotníctve sa používajú na odstraňovanie zápachu vo forme emulzií, ktoré po rozprášení do vzduchu dokážu neutralizovať nepríjemný pach. A keďže obsahujú aj účinné alebo potenciálne účinné zložky, ktoré môžu nájsť využitie vo vývoji liekov, medicínsky výskum sa v posledných desaťročiach zameriava na rôzne látky obsiahnuté v esenciálnych olejoch.Naproti tomu zástancovia alternatívnej medicíny sa zameriavajú na esenciálne oleje ako také. Problém je, ako sme podrobne vysvetlili v staršom článku, že, väčšina ich rozšírených tvrdení zachádza ďaleko za hranice výpovednej hodnoty dostupných dôkazov.

Šarlatánska argumentácia

Argumentácia zástancov esenciálnych olejov je ukážkovým prípadom, ako presviedčať ľudí v prípade, keď vám chýbajú hodnotné dôkazy. A ukážkovým prípadom argumentovania zástancov alternatívnej medicíny. Zakladá sa na využívaní logických a argumentačných klamov a zveličovaní výpovednej hodnoty selektívnej vzorky štúdií.

Zástancovia esenciálne oleje propagujú prakticky ako všeliek a chrlia vágne tvrdenia. Presviedčajú apelovaním na prírodu (nie, len preto, že je niečo prírodné, neznamená to, že je to zdravšie či bezpečnejšie) alebo zastrašujú „chemickosťou“ liekov (chemofóbia a elementárne nepochopenie, čo to vlastne chemické látky sú; samozrejme, aj esenciálne oleje sú plné chemických látok). Ako inak, účinnosť propagátori esenciálnych olejov obhajujú zdanlivo presvedčivými, ale v skutočnosti nepodloženými, nereprezentatívnymi a pochybnými anekdotami. Po vyzvaní predložiť hodnotné vedecké dôkazy predkladajú typicky len malé, nedôsledne prevedené či neskôr nepotvrdené výskumy... na bunkách v skúmavkách (ktoré sú podnetom na ďalší, kvalitnejší výskum, nie dôkazom účinnosti na človeka).

Hoci rastliny, z ktorých sa esenciálne oleje získavajú, zväčša nie sú vzácne a metódy výroby umožňujú produkovať tieto oleje účinnejšie a lacnejšie ako kedykoľvek v minulosti, ceny esenciálnych olejov túto skutočnosť neodrážajú. Predaj esenciálnych olejov sa vďaka tomu stal priemyslom s ročným obratom (údaj z roku 2017) viac ako sedem miliárd dolárov. (1) To je oproti 90. rokom takmer stonásobný nárast.

Ťažko sa teda zbaviť dojmu, že spôsob, akým sa esenciálne oleje využívajú v alternatívnej medicíne, predstavuje ukážkový prípad predraženého šarlatánstva zarábajúceho na ľudskej dôverčivosti.Aké je psychologické pozadie?

Uviedli sme, aké sú taktiky zástancov esenciálnych olejov. Psychológovia Lindsay S. Ackermanová a William J. Chopik z Michiganskej štátnej univerzity sa na problematiku v nedávnej štúdii pozreli z iného uhla. (1) Skúmali, aké psychologické predispozície vedú ľudí k tomu, že využívajú esenciálne oleje a veria v ich zdravotný účinok.

Ich štúdie sa zúčastnilo viac ako 1200 účastníkov. Dve tretiny zúčastnených v čase výskumu používali esenciálne oleje. Na škále od nula do päť hodnotili ich účinnosť priemernou známkou približne dva celá päť, čo značí, že im vo všeobecnosti pripadali účinné, hoci nie mimoriadne.

25 percent zúčastnených esenciálne oleje síce vyskúšalo, ale prestalo ich používať. Približne tretina z toho množstva kvôli vysokej cene a zhruba rovnaký počet kvôli ich neúčinnosti.

Tím psychológov zistil, že k používaniu esenciálnych olejov najčastejšie viedli dva psychologické faktory, a to religiozita a takzvaná receptivita na voloviny (bullshit receptivity).

Pravdepodobnosť používania esenciálnych olejov a viery v ich účinnosť bola u ľudí s vysokou mierou receptivity na voloviny až o 70 percent vyššia. Naopak, u ľudí, ktorí esenciálne oleje prestali používať, pretože ich považovali za neúčinné, zistila psychologická analýza nižšiu receptivitu na voloviny.

Autori konštatujú, že esenciálne oleje používali a za účinné ich považovali takmer všetci zúčastnení, u ktorých zistili jednu z týchto čŕt vysoko vyvinutú.

Receptivita na voloviny

Takzvaná receptivita na voloviny predstavuje sklon prisudzovať hlboký význam nezmyselným alebo prázdnym tvrdeniam (napríklad pseudohlbokému „slovnému šalátu“ ako sú náhodne generované výroky ezoterického gurua).Túto psychologickú vlastnosť podľa autorov výskumu typicky sprevádza absencia kritického prístupu v kognitívnych aktivitách. Psychologické výskumy taktiež zistili, že sa spája s vyššou mierou viery vo falošné správy (2), konšpiračné teórie a paranormálne javy a naopak, je negatívne asociovaná s vysokou inteligenciou. (3)

„[Zástancovia] esenciálnych olejov sa snažia budiť dojem o ich účinnosťou napriek tomu, že ich vývoj a testovanie prebieha bez vysokého štandardu spoľahlivosti, čiže okrem iného bez veľkých randomizovnaých štúdií s aktívnou kontrolnou skupinou a bez dozor Úradu na kontrolu potravín a liečiv (FDA),“ píšu Ackermanová a Chopik. „Ľudia, ktorí nachádzajú zmysel v inak nezmyselných stimuloch majú preto vyšší sklon nekritický akceptovať údajné benefity esenciálnych olejov.“


Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.

Zdroje:

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7067385/?#pone.0229779.ref045
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jopy.12476
3. http://journal.sjdm.org/15/15923a/jdm15923a.html

Titulný obrázok: pixabay.com
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok