10.10.2019-18:00:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
#Čo čítať
Podľa aktuálneho očkovacieho kalendára sa s očkovaním začína už v treťom mesiaci života dieťaťa a celé základné očkovanie by malo prebehnúť najneskôr do 18. mesiaca. Ak rodič odmietne zaočkovať svoje dieťa z iných ako objektívnych medicínskych dôvodov, môže mu byť udelená pokuta až do výšky 331 eur.

Je v poriadku, aby sme v demokratickom štáte prikazovali rodičom očkovať svoje deti?Hoci to nie je pravidlo, vyššie položenú otázku kladú prevažne odporcovia očkovania.

Medicínska diskusia s „antivaxermi“ je náročná, keďže ide často o ľudí, ktorí sa o očkovanie zaujímajú, vyznajú sa v odborných pojmoch a ich otázky môžu zaskočiť aj nepripraveného lekára.

Na internete si rodičia môžu stiahnuť formulár pre žiadosť o informácie pred očkovaním, ktorý vypracovali práve odporcovia očkovania. Obsahuje celkovo 129 otázok, napr.: „čo je to difterický toxoid?“, „čo je hydroxid hlinitý?“, „kto prepravoval, doviezol vakcínu, ktorá má byť použitá na očkovanie?“ či „kto je držiteľom povolenia na výrobu vakcíny a kto ho vydal, kde je povolenie prístupné na nahliadnutie?“. (1)

Niektoré otázky presahujú odbornosť bežného pediatra a na skutočne dôsledné zodpovedanie by bola potrebná konzultácia s epidemiológom alebo imunológom.

Napriek tomu, ak si človek nájde čas, je možné odborne vysvetliť každý jeden bod. V prípade otázky, či je možné prikazovať očkovanie v demokracii, opúšťame čisto medicínske vody a dostávame sa do vôd etických a právnych.

Benefit vs. riziko

Jedna z najčastejších príčin odmietania očkovania je obava o bezpečnosť. (2) Dá sa tomu ľudsky porozumieť, keďže internet ponúka hrôzostrašné príbehy údajných komplikácií očkovania. Niekedy nepomáha ani upozorňovať na riziko infekcie a jej následkov – očkovať dieťa je aktívne rozhodnutie rodiča, za ktoré by v prípade komplikácií niesol pocit viny, naopak, ak dieťa nezaočkuje a to ochorie, všetko prebehlo pasívne, „stalo sa“. (3)

Áno, zvažovanie očakávaného prínosu (benefitu) určitej liečby či výkonu v pomere k očakávateľnému riziku je neustále aktuálna otázka v medicíne. Nikto netvrdí, že očkovanie nemôže spôsobiť komplikácie – kto áno, nerozumie problematike očkovania. Vo väčšine prípadov však ide iba o lokálne reakcie, ako sú začervenanie a bolestivosť v mieste vpichu. Ak sa objavia celkové príznaky, ide hlavne o zvýšenú teplotu, únavu, bolesti hlavy či podráždenosť. Vo väčšine prípadov nie je potrebné liečebne zasiahnuť, príznaky spontánne vymiznú.Rodič má samozrejme právo poznať možné očakávateľné reakcie, a to aj preto, aby vedel sám zakročiť v prípade potreby – napr. pri zvýšenej teplote nad 38 °C je vhodné podať antipyretiká (napr. paracetamol) ako prevenciu tzv. febrilných kŕčov.

Závažné vedľajšie účinky, teda tie, ktoré pacientovi znemožňujú vykonávať bežné denné aktivity, sú zriedkavé – frekvencia výskytu je menej ako 1 % (ide hlavne o zvracanie, horúčku nad 40 °C, rozsiahly opuch, hnisavý zápal v mieste vpichu, kŕče, či poruchu vedomia).

Celotelová alergická reakcia je extrémne vzácna – udáva sa výskyt 1 z milióna podaných vakcín. (4) Pre porovnanie, alergická reakcia na penicilínové antibiotiká u detí sa vyskytuje v cca 4,2 % prípadoch – teda asi u 4 detí zo 100. (5)

Výskyt najobávanejších, zároveň extrémne vzácnych neurologických komplikácií je rádovo nižší než po infekcii patogénom, proti ktorému je vakcína určená. (4)

Súdne konania a ich rozhodnutia

Z medicínskeho hľadiska je jasná účinnosť a výrazná prevaha prínosu oproti rizikám očkovania. To však v demokratickom štáte samo o sebe nestačí na opodstatnenie povinného očkovania.

Najčastejšie tvrdenie odporcov očkovania je, že povinné očkovanie porušuje ľudské práva a že ide o rozpor s právom na ochranu súkromia, života či slobody svedomia. Fyzická osoba je v tomto prípade obmedzovaná len na základe potenciálnej, nie bezprostrednej hrozby.

Témou sa opakovane zaoberal Európsky súd pre ľudské práva, ktorý uznal, že povinné očkovanie zasahuje do súkromia fyzickej osoby, ale zároveň zdôraznil, že vzhľadom na dosiahnuté poznanie je očkovanie najefektívnejším nástrojom na elimináciu infekčných ochorení. Preto je legitímne, ak štát prikazuje očkovať deti. (4) Predpokladá sa, že očkovanie zabráni ročne 2-3 miliónom úmrtí. (6) Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie má každé dieťa právo byť imunizáciou chránené proti infekčným ochoreniam. (7)

Na Slovensku rozhodoval Ústavný súd Slovenskej republiky o ústavnosti povinného očkovania v roku 2013. Záver? Napadnuté ustanovenie zákona nie je v rozpore s Ústavou SR. Súd uznal povinné očkovanie ako účinný a akceptovateľný spôsob ochrany verejného zdravia. (8)Bratia Česi rovnako viedli viacero súdnych konaní ohľadom legitimity povinného očkovania. Ústavný súd ČR zhodnotil, že „autonómia rodičov pri rozhodovaní o zdravotníckych zákrokoch voči ich dieťaťom nie je absolútna, ale naopak, môže byť obmedzená, a to aj vtedy ak rodič nesúhlasí so zdravotníckym zákrokom z náboženského presvedčenia“ a „povinné očkovanie proti infekčným ochoreniam je evidentne nevyhnutným opatrením v demokratickej spoločnosti pre ochranu verejnej bezpečnosti, zdravia a práva slobôd druhých a ako také môže byť prípustným obmedzením základných práv, vrátane práva na ochranu súkromia“. (9)

Na záver sa pozrime na filozofický pohľad popredného filozofa Johna Stuarta Milla. Ten poukázal na morálnu a právnu prípustnosť obmedzenia práv jednotlivca, ktorý je členom civilizovanej komunity, a to aj proti jeho vôli, pokiaľ je dôvodom tohto obmedzenia predchádzanie škody na iných. (10)

Pre bližšie informácie nielen o povinnom očkovaní odporúčame: www.sprievodcaockovanim.sk

-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Zdroj:

1. https://www.slobodavockovani.sk/news/ziadost-o-informacie-o-ockovani-adresovana-pediatrovi-ktoru-adresat-odmietol-prijat/
2. Gust DA, Darling N, Kennedy A, Schwartz B. Parents with doubts about vaccines: which vaccines and reasons why. Pe-diatrics. 2008;122:718–725.
3. Hatoková M, Bašnáková J. Komunikácia pediatrov s rodičmi o téme očkovania – zmeny, potreby a stratégie. Pediatr. prax, 2017, 18(6): 234–238
4. Jeseňák M, Urbančíková I, et al. Očkovanie v špeciálnych situáciách. 2019. Mladá Fronta. 477 pages.
5. Lange L, Koningbruggen SV, Rietschel E. Questionnaire--based survey of lifetime-prevalence and character of aller-gic drug reaction in German children. Pediatr Allergy Immu-nol. 2008; 19: 634–638
6. dostupné na: http://who.int/immunization/monitoring_surveillance/global_immunization_data.pdf
7. dostupné na: http://www.who.int/china/mediacentre/releases/2015/20150429/en/
8 . Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2013 z 10. decembra. 2014.
9. Nález Ústavního soudu ČR. II ÚS 725/18. dostupné: https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/63562019/IUS1825.pdf/8fbb7e03-fa30-43a4-87cc-c27cfd1c8919
10. Mill J S. On Liberty. 1859. p. 103
Páčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok