01.01.1970-01:00:00   |   Roland Oravský
#Zdravie
Syndróm spánkového apnoe predstavuje poruchu spánku, pri ktorej dochádza k periodicky sa opakujúcim pauzám dýchania alebo k veľmi plytkému dýchaniu. Pauzy trvajú niekoľko sekúnd až niekoľko minút a pacient si vôbec nemusí uvedomovať, že v noci niekoľkokrát nedýchal.

Trpiacimi sú častokrát príbuzní, ktorí sa sťažujú na hlasné chrápanie, čo je jeden z hlavných príznakov spánkového apnoe. Väčšinou ide o mužov, ktorí majú nadváhu. Niekedy sa pre označenie obézneho človeka, ktorý má okrem viacerých srdcovocievnych rizikových faktorov aj nočné chrápanie, používa termín Pickwickov syndróm. Fanúšikovia príbehov Charlesa Dickensa si určite spomenú na Klub rodu Pickwickovcov, kde sa vyskytli hedonisticky žijúce obézne postavy.

Chrápem, teda som... chorý?

Samotné chrápanie neznamená automaticky poruchu dýchania počas spánku. Asi štvrtina dospelej populácie chrápe, ale pacienti so syndrómom spánkového apnoe predstavujú oveľa menšie percento.Ale ak sa vaša manželka/manžel sťažuje na chrápanie a navyše trpíte chronickou únavou, často zaspávate cez deň, v noci sa často budíte, prípadne vás trápi bolesť hlavy a vyšší krvný tlak, diagnóza je takmer istá.

Syndróm spánkového apnoe patrí medzi najčastejšie príčiny vzniku vysokého krvného tlaku a teda patrí medzi rizikové faktory srdcovocievnych ochorení. Diagnóza sa potvrdzuje vyšetrením v tzv. spánkovom laboratóriu. Pacient cez noc pospí, pričom sa monitoruje EEG (mozgová elektrická aktivita), EKG a viacero ďalších telesných funkcií. Hodnotia sa ich zmeny vzhľadom ku konkrétnej fáze spánku.

Včasné odhalenie ochorenia je dôležitejšie než by si človek myslel. Opakované epizódy poruchy dýchania spôsobujú nedostatočné okysličenie krvi a naopak vzostup hodnoty parciálneho tlaku oxidu uhličitého. Spomaľuje sa srdcová frekvencia, vyplavujú sa stresové hormóny, stúpa krvný tlak. Možnou komplikáciou sú až srdcové arytmie. Existujú aj dôkazy o vyššom riziku rozvoja cukrovky. (1)

Včasná liečba môže zabrániť rozvoju vysokého krvného tlaku, či srdcového zlyhávania a umožní prežiť nerušenú noc nielen pacientovi, ale aj partnerke.

Liečba šitá na mieru

Spánkové apnoe neliečime tabletkami. Niektoré príčiny sa dajú vyriešiť elegantne chirurgickou operáciou – napr. odstránenie zväčšených mandlí, nosových polypov alebo úprava chrupu, teda faktorov, ktoré spôsobujú mechanickú prekážku pre normálne dýchanie v ležiacej polohe.

Typický pacient, ktorý má nadváhu, si však spôsobuje spánkové apnoe vlastnou hmotnosťou, ktorou v ležiacej polohe utláča dýchacie cesty. Svaly v okolí hrtanu sú relaxované, nezriedkavo je ich uvoľnenie podporené alkoholom.Len zriedkavo sa vyskytuje forma tohto syndrómu, keď neexistuje nijaká prekážka pre dýchacie cesty a keď nedochádza ani k ich útlaku. Hovoríme o neobštrukčnej alebo centrálnej forme, pretože príčina je vo vyšších nervových štruktúrach, v mozgu. Povaha poruchy mozgového centra zodpovedného za dýchanie ale nie je objasnená.

Častejšia obštrukčná forma sa lieči špeciálnou maskou, ktorú si pacient nasadí na noc a ktorá mu vháňa vzduch do dýchacích ciest, čím zabraňujeme pauzám v dychu. Maska nevyzerá príťažlivo – obopína ústa aj nos a je napojená na malú elektronickú krabicu. Vzduch sa vháňa buď kontinuálne alebo automaticky len keď dochádza k poruche dýchania. Správne používanie zlepšuje symptómy. Pacienti nie sú často unavení a dochádza aj k zlepšeniu vysokého krvného tlaku. (2) Aspoň štvorhodinové užívanie tejto terapie znižuje riziko srdcovocievnych príhod. (3)

V prípade centrálneho neobštrukčného typu sa používa tzv. adaptívna servoventilácia, keď sa intenzita vháňania vzduchu do dýchacích ciest mení vzhľadom na aktuálnu dychovú frekvenciu (pacienti s centrálnou formou majú špeciálny typ periodického dýchania, keď dochádza aj k zvýšenej dychovej frekvencii).

Vyliečime najčastejšiu príčinu úmrtia v Európe*?

Uvádza sa, že takmer polovica pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním v druhom štádiu (podľa klasifikácie NYHA) má centrálne spánkové apnoe. (4) To je nezanedbateľné číslo. U každého piateho Slováka sa totiž objaví srdcové zlyhávanie. (5) Liečbou obštrukčného typu dokážeme upraviť vysoký krvný tlak, logicky sa teda núka možnosť, že liečbou centrálneho typu vyliečime ľudí so srdcovým zlyhávaním.

Takto zmýšľali aj autori štúdie SERVE-HF, ktorá mala vedecky potvrdiť nové možnosti liečby zlyhávajúceho srdca. Výsledky však boli šokujúce. Doslova.Nielenže nedošlo k zlepšeniu prežívania, v priebehu štúdie sa zvýšila úmrtnosť, čo viedlo k predčasnému ukončeniu výskumu. (6)

Lekári, ktorí očakávali opačné výsledky, zostali zaskočení a lámali si hlavu, prečo ich predpoklady nevyšli. Doteraz nemáme jasnú odpoveď. Predpokladá sa, že v tomto prípade je porucha dýchania kompenzačný mechanizmus, ktorý po odstránení vedie k zhoršeniu stavu.

Paradoxne, pacienti, ktorí sa zúčastnili štúdie napriek katastrofálnym výsledkom nechceli ukončiť terapiu. Udávali subjektívne zlepšenie stavu a niektorí dokonca chceli pokračovať napriek hrozbe smrti. To nám poskytuje predstavu, nakoľko obmedzujúce je spánkové apnoe.

Adaptívna servoventilácia ostáva možnosťou liečby pre tých, ktorí majú centrálnu formu spánkového apnoe, ale nemajú choré srdce. Pre druhú skupinu pacientov sa javí sľubne stimulácia tzv. frenického nervu, ktorý inervuje bránicu. Zatiaľ však zostávame iba vo sfére skúmania.

-

Tento článok sme Vám mohli priniesť vďaka podpore na Patreone. Aj symbolický príspevok nám pomôže zverejňovať viac kvalitných článkov.


-

Poznámky
*najčastejšou príčinou úmrtia myslíme zlyhanie srdca, nie konkrétne spánkové apnoeZdroje
1 – Morgenstern M et al. Obstructivesleepapnea: anunexpectedcause of insulinresistance and diabetes. 2014. In: Endocrinology and MetabolismClinics of North America. 43(1):187-204. doi:10.1016/j.ecl.2013.09.002
2 – Spicuzza L et al. Obstructivesleepapnoeasyndrome and its management. 2015. In: Therapueticadvances in chronicdiseases. 6(5):273-85. doi:101177/2040622315590318
3 – Gottlieb, D. DoesObstructiveSleepApneaTreatmentReduceCardiovascular Risk? 2017. JAMA. 318(2):128. doi.10.1001/jama.2017.7966
4 – Eckert J. D et al. CentralSleepApnea. 2007 In: Ches. Feb, 131(2):595-607 dostupné na:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2287191/
5. - http://www.vpl.sk/files/file/odborne%20postupy/2014%20konf%20SSVPL_OP%202%20-%20B4.pdf
6. - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1506459
7- Aurora N. et al. Thetreatment of CentralsleepApneaSyndromes in Adults: PracticeParameterswithanEvidence-BasedLiteratureReview and Meta-Analyses. 2016. dostupné na: http://www.aasmnet.org/resources/practiceparameters/csa.pdf
8 - Herold G et al. InnereMedizin. 2014. 340-343


Perexový obrázok: Habib M'henni & používateľ wikimédieDMY + HalickiPáčia sa Vám naše články? Podporte nás

Zdieľajte článokPridať e-mail

Najčítanejšie za rok