Biblista Römer: Čo Biblia naozaj vypovedá o homosexualite?

...

„Hovorenie jazykmi“: Dar Ducha Svätého alebo štruktúrovaný bľabot?

...

Vízia Konštantína: Prečo konvertoval prvý kresťanský cisár Rímskej ríše?

...

Aké je psychologické pozadie viery v účinnosť esenciálnych olejov?

...

Výzva pre všetkých vedcov: zapojte sa do boja proti dezinformáciám

...

Záhada pôvodnej identity vislanských Venetov a jazykov v strednej Európe doby železnej

...

Prehistória jazykov: Siahajú korene jazyka Rímskej ríše do strednej Európy?

...

Prepichnuté cievy i orgány: Takto vyzerala akupunktúra pred 100 rokmi

...

Jazyk bez ľudu, ľud bez jazyka? Lužická kultúra a záhadný vymretý jazyk pohltený praslovančinou

...

Prečo chce, aby sme ho uctievali? Židovsko-kresťanský boh v historickom kontexte

...

Rozvíjať kritické myslenie? Potrebujeme explicitne adresovať pseudovedu

...

Štvrtili ľudí, aby „zachránili svet“? Význam stredoeurópskych ľudských obiet doby bronzovej

...

Zomrela na rakovinu, no jej svedectvom naďalej vábili na neoverenú liečbu

...

Invázie, rebélie alebo čosi celkom iné? Tajuplný koniec „zlatého veku“ našej prehistórie

...

Záhada „ľudí z jám“: Koho zakopávali v osadách doby bronzovej?

...

2000 rokov pred praslovančinou: Akými jazykmi sa hovorilo v Európe začiatkom doby bronzovej?

...

Praveké „štáty“ v Karpatoch? Keď na území Slovenska vyrástlo 60 pravekých pevností

...

Praveká prírodná svätyňa z Gánoviec a kňazi verzus šamani doby bronzovej

...

Stratení ľudia „pramesta“ na Myšej hôrke a múry blúdiace v čase

...

Praveká pevnosť mŕtvych: Záhada opevnenej osady v Nižnej Myšli

...

Pridať e-mail

Najčítanejšie za rok

Najčítanejšie